Avfall

Nodra har i uppdrag av Norrköpings kommun att ta hand om och återvinna Norrköpingsbornas avfall. Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall både som privatperson och företag.

Bor du i villa eller har ett fritidshus?

Vid bostaden lämnar du restavfall och matavfall. Om du har fyrfackstunnor lämnar du även förpackningar och tidningar, samt batterier och ljuskällor vid din bostad. Kontakta oss om du är fastighetsägare och vill ändra det abonnemang som idag finns på fastigheten, eller beställa tjänster som hämtning av grovavfall och elavfall. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Bor du i villa eller har ett fritidshus?

Bor du i lägenhet?

Du som hyresgäst är skyldig att källsortera enligt avfallsförordningen. Det varierar från fastighet till fastighet vad som går att sortera i anslutning till huset.

Bor du i lägenhet?

Äger du ett flerbostadshus?

Du som äger ett flerbostadshus har en skyldighet att se till att avfallshanteringen fungerar.

Äger du ett flerbostadshus?

Har du ett företag?

Du som äger ett företag har skyldigheter att se till att din avfallshantering fungerar. Det är ditt ansvar att verksamhetsspecifikt avfall tas om hand och det är din skyldighet att beställa hämtning av kommunalt avfall hos kommunen.

Har du ett företag? 

Kostnaden

Kommunfullmäktige bestämmer hur stor avfallstaxan ska vara. Taxan är uppdelad i en fast avgift och en rörlig. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder.

Avgifter och regler för avfall

Dela sidan: