Avfall

Alla hushåll i Norrköping ska sopsortera sitt avfall. Beroende på vad det är för avfall ska det lämnas vid bostaden, på en återvinningsstation eller vid en Returpunkt.

Du som äger ett företag har skyldigheter att se till att din avfallshantering fungerar. Det är ditt ansvar att verksamhetsspecifikt avfall tas om hand och det är din skyldighet att beställa hämtning av hushållsavfall hos kommunen.

Bor du i villa eller har ett fritidshus?

Vid bostaden lämnar du restavfall och matavfall. Om du har fyrfackstunnor lämnar du även förpackningar och tidningar, samt batterier och ljuskällor vid din bostad. Kontakta kundservice om du är fastighetsägare och vill ändra det abonnemang som idag finns på fastigheten. Genom vår kundservice kan du också beställa hämtning av grovavfall och elavfall. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Läs om de olika abonnemangen

Bor du i lägenhet?

Bor du i flerbostadshus ska du även ha möjlighet att lämna grovavfall, elavfall och farligt avfall. Många fastighetsägare erbjuder även hämtning av förpackningar och tidningar.

Information till dig som är ägare till ett flerbostadshus

På återvinningsstationerna

På en återvinningsstation lämnar du förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för dessa stationer eftersom producentansvar gäller för förpackningar och tidningar. Synpunkter på återvinningsstationerna lämnas till FTI på telefon 0200-88 03 11.

Hitta närmaste återvinningsstation

På Returpunkterna

Här kan du som privatperson lämna ditt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall. Du som driver en verksamhet kan lämna elavfall och grovavfall genom att köpa ett särskilt företagskort, kontakta vår kundservice för mer information.

På varje Returpunkt finns en återvinningsstation där du kan lämna dina förpackningar och tidningar. Farligt avfall ska lämnas till personalen, som även svarar på dina frågor.

På alla Returpunkter, förutom Returpunkten i Skärblacka, finns möjlighet att lämna möbler och annat som är i fint skick till välgörenhetsorganisationer.

Adresser och öppettider för returpunkterna

Kostnaden

Kommunfullmäktige bestämmer hur stor renhållningstaxan ska vara. Taxan är uppdelad i en fast avgift och en rörlig. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder.

Avgifter och regler för avfall

Vanliga frågor


Med fyrfack sorterar du redan hemma hos dig. Om det är enkelt att sortera kommer fler förpackningar att gå till återvinning istället för att gå till förbränning. Om förpackningsmaterialet kan återvinnas fler gånger så sparas stora mängder energi jämfört med att man måste använda ny råvara varje gång. På så sätt hushåller vi med jordens ändliga resurser.

Det blir också färre bilresor till och från återvinningsstationer vilket annars belastar miljön.

Första steget är att platta till förpackningarna, särskilt papper och plast, så att mer får plats i facket. För att trycka ihop mjukplasten kan du använda en komprimerare som du beställer kostnadsfritt hos vår kundservice. Komprimeraren kan du sedan hämta på någon av Returpunkterna.

Kontaktuppgifter till vår kundservice

Om det ändå är fullt kan du lämna förpackningarna till en återvinningsstation. Du kan också förvara det som blivit över och lägga i tunnan till nästa tömning. En extratömning av dina tunnor går också att beställa mot en kostnad.

Här hittar du tips om sortering och hur du får bättre plats i din tunna:

Sorteringsguide för fyrfackstunnor

Ja, det finns en sökbar sorteringsguide. I den hittar du sorteringstips och uppgift om var du ska lämna ditt avfall.

Om du har ett abonnemang hos oss och bor i villa eller fritidshus kan du söka fram din hämtningsdag via tjänsten Nästa hämtningsdag.

Om du har någon annan typ av abonnemang, till exempel har ett företag eller ansvarar för ett flerfamiljshus, kontakta vår kundservice.

Dela sidan: