Avfall

Oavsett om du bor i villa, radhus eller flerbostadshus är principen för sortering av hushållssopor densamma. Matavfall lägger du i en matavfallspåse som du slänger i ett kärl eller fack för matavfall. Förpackningar och tidningar lämnar du på en återvinningsstation eller så hämtas det hos dig, beroende på vilket abonnemang du eller din fastighetsägare har valt. Att du lägger rätt sak på rätt ställe är otroligt viktigt, dina sopor återvinns nämligen på olika sätt.  I Sverige finns lag på att bland annat förpackningar, tidningar och farligt avfall ska sorteras och får inte slängas i soppåsen för restavfall.

Restavfallet är det skräp som blir över när du sorterat ut matavfallet, förpackningar och tidningar. Det är det som inte går att sopsortera på annat sätt, till exempel blöjor, disktrasor, kuvert, cigarettfimpar, snus, trasigt porslin och dammsugarpåsar.

Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall både som privatperson och företag.

Bor du i villa eller har ett fritidshus?

Du som väljer att ha avfallsabonnemang med fyrfackstunnor kan enkelt sortera matavfall, restavfall, förpackningar, tidningar, ljuskällor och batterier hemma och slipper åka iväg med förpackningar och tidningar till en återvinningsstation lika ofta.

Bor du i villa eller har ett fritidshus?

Bor du i lägenhet?

I flerbostadshus är det fastighetsägaren som beslutar vilken sorteringslösning som ska erbjudas. Fastighetsägaren kan välja mellan olika lösningar:

  • Att de boende sorterar materialen direkt i olika kärl i miljörummet.
  • Att endast matavfall och restavfall sorteras i fastigheten, och de boende får sortera sina förpackningar och tidningar vid en återvinningsstation (alltså de gröna containrarna som finns runt om i kommunen och i anslutning till Returpunkterna).

Alltså: alla hushåll ska sortera allt sitt avfall, men det sker på olika sätt! Vi har alla ett ansvar att sortera, oavsett om det sker vid en återvinningsstation, på en Returpunkt eller fastighetens soprum.

Bor du i lägenhet?

Äger du ett flerbostadshus?

Du som äger ett flerbostadshus har en skyldighet att se till att avfallshanteringen fungerar.

Äger du ett flerbostadshus?

Har du ett företag?

Du som äger ett företag har skyldigheter att se till att din avfallshantering fungerar. Det är ditt ansvar att verksamhetsspecifikt avfall tas om hand och det är din skyldighet att beställa hämtning av kommunalt avfall hos kommunen.

Har du ett företag? 

Kostnaden

Kommunfullmäktige bestämmer hur stor avfallstaxan ska vara. Taxan är uppdelad i en fast avgift och en rörlig. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder.

Avgifter och regler för avfall

Dela sidan: