Avfall

Alla hushåll i Norrköping ska sopsortera sitt avfall. Beroende på vad det är för avfall ska det lämnas vid bostaden, på en återvinningsstation eller vid en Returpunkt.

Du som äger ett företag har skyldigheter att se till att din avfallshantering fungerar. Det är ditt ansvar att verksamhetsspecifikt avfall tas om hand och det är din skyldighet att beställa hämtning av hushållsavfall hos kommunen.

Bor du i villa eller har ett fritidshus?

Vid bostaden lämnar du restavfall och matavfall. Om du har fyrfackstunnor lämnar du även förpackningar och tidningar, samt batterier och ljuskällor vid din bostad. Kontakta oss om du är fastighetsägare och vill ändra det abonnemang som idag finns på fastigheten, eller beställa tjänster som hämtning av grovavfall och elavfall. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Våra avfallsabonnemang

Äger du eller bor i ett flerfamiljshus?

Bor du i flerfamiljshus ska du även ha möjlighet att lämna grovavfall, elavfall och farligt avfall. Många fastighetsägare erbjuder också hämtning av förpackningar och tidningar.

Äger du ett flerfamiljshus?

På återvinningsstationerna

På en återvinningsstation lämnar du förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för dessa stationer eftersom producentansvar gäller för förpackningar och tidningar. Synpunkter på återvinningsstationerna lämnas till FTI på telefon 0200-88 03 11.

Hitta en återvinningsstation (på ftiab.se)

På Returpunkterna

Här kan du som privatperson lämna ditt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall. Du som driver en verksamhet kan lämna elavfall och grovavfall genom att köpa ett särskilt företagskort.

På varje Returpunkt finns en återvinningsstation där du kan lämna dina förpackningar och tidningar. Farligt avfall lämnar du till personalen, som även svarar på dina frågor om sortering.

På alla Returpunkter, förutom Returpunkten i Skärblacka, finns möjlighet att lämna möbler och annat som är i fint skick till välgörenhetsorganisationer.

Returpunkter

Har du ett företag?

Kostnaden

Kommunfullmäktige bestämmer hur stor avfallstaxan ska vara. Taxan är uppdelad i en fast avgift och en rörlig. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder.

Avgifter och regler för avfall

Dela sidan: