Äger du ett flerbostadshus?

Du som äger eller förvaltar flerbostadshus och bostadsrätter har ett viktigt ansvar att avfallshanteringen fungerar.

God service, sortering, ordning och reda och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering.

Beställ hämtning av avfall till flerbostadshus

Nå ut med information till boende om hur de ska sortera sina sopor.

Kontakta oss för att få rådgivning om placering och val av avfallsutrymme.

Alla gillar ljusa och fräscha soprum där man kan lämna sorterat avfall. Motivationen att hålla ordning och göra rätt ökar och renhållarna kan enklare utföra sitt arbete.
Bygg bra avfallsrum

Installera en fettavskiljare i ditt avlopp om du har en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel restaurang, storkök eller bageri i din fastighet.
Fett och olja från verksamheter

Lämna din epostadress

Vill du ha framtida information riktad till dig som äger eller förvaltar ett flerbostadshus? Lämna gärna din epostadress nedan.
    Dela sidan: