Inventering och tömningsregistrering

I slutet av hösten 2019 påbörjade vi en inventering av hämtställen hos flerbostadshus samt verksamheter med abonnemang för hushållsavfall. Under denna inventering tittar vi på soptunnorna för restavfall och matavfall. Tunnor eller utrymmen för förpackningar samt el- och grovavfall ingår inte i inventeringen.

Vid inventeringen tittar vi på:

  • Antalet soptunnor på platsen och hur stora de är
  • Vilka tunnor som hör till vilken kund
  • Om någon måste bytas ut på grund av ålder eller skada
  • Om benämningen och platsen för hämtstället stämmer med våra register
  • Om dragvägen stämmer med de uppgifter vi har sedan tidigare

Tömningsregistrering

Inventeringen är en förberedelse inför att börja använda tömningsregistrering för hämtstället. Tömningsregistrering innebär att en tagg (formellt kallat RFID-chip) kommer att fästas på varje soptunna under tunnans sarg. Syftet med att införa tömningsregistrering är att öka kvaliteten på avfallshämtningen och det kommer också möjliggöra bättre statistik för Nodra över tömningar samt avvikelser. Denna typ av tagg sitter sedan några år på tunnorna hos småhus i kommunen.

Dekaler och skyltar

Samtidigt som vi gör denna inventering ser vi också över skyltar och dekaler som sitter vid hämtstället eller på tunnorna. I många fall har skyltarna några år på nacken och kan behöva uppdateras. Vi har också ändrat benämning på de avfallstyper som tidigare hette “Brännbart” och “Blandat”. Numera heter det ”Restavfall” samt ”Mat- och restavfall”. Vi har gjort dessa namnbyten för att tydliggöra vilken typ av avfall som ska slängas var. Uppdaterad skyltning ger också bättre förutsättningar för källsorteringen vid fastigheten.

Skyltarna är kostnadsfria och beställning gör du via vår kundservice enligt kontaktuppgifter nedan. Det finns sedan möjlighet att hämta skyltar själv eller få dem överlämnade vid tillfället för taggningen. Ansvaret för att sätta upp de nya skyltarna ligger på respektive kund.

Vi kommer att klistra på de nya dekalerna på soptunnorna i samband med att de får taggen ditmonterad.

Besöket och resultatet av inventeringen

Vi har inte någon möjlighet att ange en exakt tid för när vi kommer att besöka ditt hämtställe. Om du är intresserad av att vara med under inventeringen, kontakta vår kundservice så hör någon från projektet av sig för att boka in en passande tid.

Om vi i samband med inventeringen ser att några åtgärder behöver göras vid ditt hämtställe kommer vi att kontakta dig när vi är klara med vår inventering.

 

Dela sidan: