Ordna avfallsutrymme

Ska du bygga om eller bygga nytt? Då vill vi att du så tidigt som möjligt tar kontakt med oss för mer information, råd och anvisningar. Här ger vi dig en kort vägledning om olika avfallsutrymmen.

Soprum

Bygg bra avfallsrum

Avfallsutrymmen med kärl kan anordnas både inomhus och utomhus. De som är inomhus kan antingen placeras i fastigheten eller uppföras som ett fristående avfallshus.

fyra underjordsbehållare på en innegård.

Installera underjordsbehållare och sopsug

Underjordsbehållare är en behållare för avfall som helt eller delvis är nedgrävd i marken och som töms genom att en kranbil lyfter upp behållare. I sopsug transporteras avfallet i slutna rörsystem under mark.

Dela sidan: