Beställ hämtning av avfall i flerbostadshus

Ökad möjlighet till sortering i fastigheten gör det enklare för de boende och kan också minska kostnaderna för avfallshanteringen.

Vem hämtar vad?

  • Kontakta oss på Nodra för att beställa hämtning av restavfall, matavfall, grovavfall, elavfall och farligt avfall.
  • Kontakta valfri av Nodra upphandlad entreprenör, om du vill att dina hyresgäster ska sortera ut tidningar och trycksaker. Det företag som du väljer för att hämta returpapper, det vill säga tidningar och trycksaker måste vara auktoriserade och på så sätt ha tillstånd från kommunen att samla in returpapper, se nedan under rubriken Returpapper för mer information.
  • Kontakta valfri entreprenör för att beställa hämtning av hushållens förpackningar samt för att beställa hämtning av avfall som uppstått i din egen verksamhet så kallat verksamhetsavfall.

Avgifter och regler för avfallshämtning

Tjänster för avfallshämtning

Soptunnor för restavfall

Till restavfall finns dessa storlekar på soptunnor: 140 liter, 190 liter, 370 liter och 660 liter. Soptunnorna för restavfall är gröna.

Volym Bredd (mm) Djup (mm) Höjd (mm)
140 liter 484 550 1065
190 liter 575 705 1075
370 liter 770 811 1104
660 liter 1255 840 1218

Det finns även möjlighet att få restavfall hämtat i underjordsbehållare, container eller sopsug. Kontakta i dessa fall vår kundservice.

Hämtningsintervall för restavfall

Hämtningsintervallen är varannan vecka eller 1-5 gånger i veckan för hämtning av avfall i soptunnor. För andra typer av behållare gäller hämtningsintervall enligt gällande taxa.

Blir din soptunna full mellan hämtningarna har du möjlighet att beställa extra sophämtning mot en avgift. Men om det alltid är överfullt i soptunnorna är det bättre att se över abonnemanget och om du behöver fler eller större kärl eller tätare hämtning.

I hämtningsavgiften ingår 5 meter dragväg (vägen som sophämtaren måste dra soptunnan till sopbilen). Om dragvägen överskrider detta måste du betala extra.

Om din fastighet inte sorterar matavfall kallas abonnemanget för mat- och restavfall.

Restavfall

Soptunnor för matavfall

Till matavfallet finns soptunnor i storlekarna 140 liter och 190 liter. Större soptunnor blir alltför tunga att dra när de innehåller matavfall. Färgen på soptunnorna till matavfallet är brun.

Det finns även möjlighet att få matavfall hämtat i sopsug eller underjordsbehållare. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

Hämtningsintervall

Matavfallet måste hämtas minst en gång i veckan. Ett flerbostadshus kan få hämtning upp till fem gånger i veckan. Blir din soptunna full mellan tömningarna har du möjlighet att beställa extra sophämtning mot en avgift. Men om det alltid är överfullt i soptunnorna är det bättre att se över abonnemanget och om du behöver fler eller större kärl eller tätare hämtning.

I hämtningsavgiften ingår 5 meter dragväg (vägen som sophämtaren måste dra soptunnan till sopbilen). Om dragvägen överskrider detta måste du betala extra.

Matavfall

Soptunnor för mat- och restavfall

Till mat- och restavfall finns dessa storlekar på soptunnor: 140 liter, 190 liter, 370 liter och 660 liter. Soptunnorna för mat- och restavfall är gröna.

Det finns även möjlighet att få mat- och restavfall hämtat i underjordsbehållare, container eller sopsug. Kontakta i dessa fall vår kundservice.

Hämtningsintervall

Hämtningsintervallen är varannan vecka eller 1-5 gånger i veckan för hämtning av avfall i soptunnor. För andra typer av behållare gäller hämtningsintervall enligt gällande taxa.

Blir din soptunna full mellan hämtningarna har du möjlighet att beställa extra sophämtning mot en avgift. Men om det alltid är överfullt i soptunnorna är det bättre att se över abonnemanget och om du behöver fler eller större kärl eller tätare hämtning.

I hämtningsavgiften ingår 5 meter dragväg (vägen som sophämtaren måste dra soptunnan till sopbilen). Om dragvägen överskrider detta måste du betala extra.

Abonnemanget Mat- och restavfall innebär att du får lämna matavfall och restavfall tillsammans i samma tunna. Övriga typer av avfall måste fortfarande sorteras.

Abonnemang för grovavfall

Flerbostadshus kan välja att ha abonnemang för grovsopor i soptunnor som är 370 liter eller 660 liter. Det finns även en taxa för löst grovavfall. Grovavfallet måste dock vara förpackat i hanterbara enheter, till exempel i en kartong. En soffa eller en stol räknas som en hanterbar enhet.

Hämtningsintervall

Vi hämtar grovavfallet var 8:e eller var 4:e vecka, var 14:e dag eller 1-2 gånger i veckan.

Hämtning av grovavfall efter beställning

Du kan även beställa hämtning varje gång. Antingen får du hämtat inom två arbetsdagar eller inom 24 timmar. Det är dock dyrare med 24-timmarshämtningen (se taxan).

Oftast är det smidigast både för dig som fastighetsägare och för oss att du har ett abonnemang och slipper att beställa hämtning varje gång.

En annan möjlighet är att beställa hämtning i container. Containerstorlekarna är 10, 22 eller 30 m³. Containern står utställd i maximalt fem dagar.

Grovavfall

Egen transport till valfri returpunkt

Fastighetsägare till flerbostadshus får själva transportera sina hyresgästers grovavfall och trädgårdsavfall till valfri returpunkt, så länge mängden inte överskrider 10 ton eller 50 kubikmeter grovavfall per kalenderår. Vid mängder därutöver krävs anmälan till Länsstyrelsen.

Som fastighetsägare betalar du för varje besök på returpunkterna genom automatisk faktura. Besöket kostar 320 kronor exklusive moms och en samlingsfaktura för alla besök skickas till dig i slutet av varje månad.

Automatisk faktura för företag och verksamheter

Abonnemang för elavfall från hushållen

Allt som drivs med sladd eller batteri räknas som elavfall. Även glödlampor, lysrör och lågenergilampor räknas som elavfall.

När du tecknar abonnemang för elavfall ingår kärl i storleken 190 liter eller 370 liter och/eller plastbackar med måtten L381 x B270 x H280 mm för sorterat elavfall.

I avgiften för en hämtning av elavfall ingår hämtning av maximalt 10 kollin per gång, varav maximalt 7 kollin får vara löst elavfall.

Som 1 st kolli räknas antingen en fylld låda av den sort som vi delar ut för löst elavfall, eller en hanterbar enhet vid sidan av, till exempel en dator eller en kaffemaskin.

Det innebär att 1 st hämtning kan till exempel vara 1 kärl med sorterat smått elavfall, 2 st plastbackar fyllda med batterier och glödlampor samt 7 st kolli löst elavfall.

Hämtningsintervall

Vi hämtar elavfallet varje vecka, var 14:e dag, var 4:e vecka, var 8:e vecka eller var 12:e vecka.

Hämtning av elavfall efter beställning

Du kan även beställa hämtning vid behov. I hämtningen ingår max 10 kollin per gång. Antingen får du hämtat inom två arbetsdagar eller inom 24 timmar. Du kan välja om du vill ha hämtat inom 2 arbetsdagar eller inom 24 timmar, 24-timmarshämtningen kostar mer (se avfallstaxan).

Exempel på elavfall

Varje exempel nedan är 1 st kolli
• kylskåp
• frysskåp
• spis
• tvättmaskin
• torktumlare
• torkskåp
• diskmaskin
• tv-apparat
• dator

Elavfall

Flerbostadshusägare har ansvar för att farligt avfall inte lämnas med restavfallet eller spolas ned i avloppet. Vill du samla in farligt avfall i din fastighet kan du dock lösa det genom att ordna ett särskilt utrymme för det. Då kan vi hämta ditt farliga avfall. Det finns inget krav på att flerbostadshusägare måste samla in farligt avfall från de boende. De som bor i flerbostadshus kan lämna farligt avfall i soprummet, en Samlare eller på en Returpunkt. Det är viktigt att det finns information till de boende om vad som gäller.

Beställ abonnemang för Farligt avfall från hushållen

När du beställer ett abonnemang för farligt avfall får du tre röda boxar med måtten L381 x B270 x H280 mm som hyresgästerna ska lägga det farliga avfallet i.

Hämtningsintervall

Du kan välja att få ditt farliga avfall hämtat varje vecka, var 14:e dag, var 4:e vecka, var 8:e vecka eller var 12:e vecka.

Hämtning av Farligt avfall efter beställning

Du kan även beställa hämtning vid behov. Du kan välja om du vill ha hämtat inom 5 arbetsdagar eller inom 24 timmar, 24-timmarshämtningen kostar mer (se avfallstaxan).

Förvaring av Farligt avfall i soprummet

En del farligt avfall kan vara lättantändligt. Tänk på hur du förvarar det tillsammans med annat brandfarligt.

Farligt avfall ska förvaras på särskild iordningställd plats där eventuellt spill och läckage inte kan nå avlopp eller mark. Det är viktigt att se till att farligt avfall förvaras i soprummet så att det inte är åtkomligt för barn och andra obehöriga, gärna i ett utrymme som går att låsa. Giftklassat avfall måste du alltid hålla inlåst. Du ska också förvara farligt avfall så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller förorena marken. Eventuella spill eller utsläpp ska du kunna samla upp och ta hand om. Därför måste du ha tillgång till lämpliga redskap och absorptionsmedel, det vill säga material som kan suga upp utsläppet.

Exempel på Farligt avfall

  • lustgastuber (även tomma)
  • färg, lack och lim
  • lösningsmedel
  • spillolja
  • oljefilter
  • sprayburkar
  • kylarvätska och glykol

Farligt avfall

Om du vill att dina hyresgäster ska sortera ut returpapper, det vill säga tidningar och trycksaker, kan du anlita ett valfritt företag från listan nedan för att hämta och transportera bort detta.

Företaget som du anlitar måste vara auktoriserade och på så sätt ha tillstånd från Nodra att samla in tidningar. Entreprenörer nedan samlar in returpapper och är auktoriserade av Nodra.

Renall Norrköping
Renall.se
Telefon 011-19 00 00
info@renall.se

PreZero Recycling AB
Prezero.se
Telefon 011-21 83 66
tobias.jedby@prezero.com

Stena Recycling AB
stenarecycling.se
norrkoping@stenarecycling.se

Auktorisationsavtalet

Auktorisationsavtal

Här återfinns avtalet mellan Nodra och de auktoriserade entreprenörerna. I avtalet framgår de krav som ställs på entreprenörerna.

Insamling i underjordsbehållare

Vi har även gjort en upphandling av kranhämtning av returpapper, för dig som har fastigheter med insamling av returpapper i underjordsbehållare/bottentömmande behållare. Där är det entreprenören GDL som är upphandlad.

Beställ hämtning av förpackningar från valfritt företag

Om du vill att dina hyresgäster ska sortera ut förpackningar kan du anlita ett valfritt företag för att transportera bort dessa. Se bara till att företaget har tillstånd att transportera avfall. Det företag som anlitas ska också upplåta lämpliga kärl till din fastighet. Flera företag erbjuder tjänsten, så jämför gärna priser innan du bestämmer dig.

Nodra tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar 1 januari 2024

I juli beslutade regeringen om nya regler som innebär att kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall.

Uppdaterat 17 maj 2023: Utredning pågår inom Nodra hur övergången av ansvaret kommer att gå till. Vi kommer att skicka ut information till alla berörda så snart vi kan, troligen mitten av augusti.

Det är lättare att göra rätt om det är enkelt

Sopsorteringen blir förstås smidigare om de boende i flerbostadshuset inte behöver transportera sådant avfall som de vill lämna till återvinning så långt. Allt fler erbjuder fastighetsnära sortering genom att skaffa kärl för tidningar och förpackningar, samt för glas, metall och hårdplast. Fundera gärna på hur du kan utveckla husets avfallshantering.

Mindre restavfall

När avfallet sorteras i fler fraktioner – olika kategorier sopor – minskar mängden restavfall betydligt. På så vis blir det en omfördelning i soprummet som inte nödvändigtvis kräver mer yta. Kostnaden för hämtning av restavfall minskar och täcker ofta kostnaden för de andra materialslagen.

Fastighetsägare till flerbostadshus får själva transportera sina hyresgästers grovavfall och trädgårdsavfall till valfri Returpunkt, så länge mängden inte överskrider 10 ton eller 50 kubikmeter grovavfall per kalenderår. Vid mängder därutöver krävs anmälan till Länsstyrelsen.

Som fastighetsägare betalar du för varje besök på returpunkterna genom automatisk faktura. Besöket kostar 320 kronor exklusive moms och en samlingsfaktura för alla besök skickas till dig i slutet av varje månad.

Automatisk faktura för företag och verksamheter

Avfallshanteringen i flerbostadshus kretsar mest kring det avfall som de boende producerar. Men en del avfall uppkommer även vid drift och skötsel av fastigheten och det klassas som verksamhetsavfall. Det är ditt ansvar som flerbostadshusägare att se till att sådant avfall hanteras på rätt sätt.

Att sköta utemiljön och gemensamma utrymmen i en fastighet ger givetvis upphov till en hel del avfall. Eftersom avfallet kommer från det arbete du som fastighetsägare eller fastighetsskötare har med flerbostadshus räknas det som verksamhetsavfall, och det är inte kommunens ansvar att ta hand om. Det är du som äger eller förvaltar fastigheten som ansvarar för att den typen av avfall sorteras och transporteras till en lämplig mottagare.

Det kan till exempel vara trädgårdsavfall, avfall från renovering, fasta inventarier, farligt avfall och elavfall. Du kan anlita valfritt företag för att transportera bort detta. Se bara till att företaget har tillstånd att transportera avfall.

Beställ tömning av privat företag

Om du vill beställa tömning av fettavskiljare eller hämtning av vegetabilisk olja kontaktar du valfritt privat företag.

Du kan inte längre beställa hämtning från Nodra eftersom fettavskiljarslam och vegetabilisk olja numera definieras som verksamhetsavfall.

Det är viktigt att verksamheter som hanterar livsmedel behöver ofta en fettavskiljare i avloppet som separerar ut fett så att avloppsrören inte blir igensatta. Tömningen ska ske så ofta att fettavskiljaren fortfarande har kapacitet att avskilja fettet i avloppsvattnet, dock minst en gång per år.

Fett och olja från verksamheter

Storlek på tunnor

VolymBredd (mm)Djup (mm)Höjd (mm)
140 liter4845501065
190 liter5757051075
370 liter7708111104
660 liter12557731218

Tömningsregistrering

Alla tunnor för restavfall, matavfall samt mat- och restavfall i flerbostadshus är försedda med en tagg (formellt kallat RFID-chip). Sopbilen läser automatiskt av taggen och registrerar att tömningen är gjord samt väger avfallet. Det innebär att vi kan säkerställa att era tunnor har blivit tömda, samt upptäcka eventuella avvikelser.

Dela sidan: