Äger du ett flerfamiljshus?

Det är viktigt att alla som bor i Norrköpings kommun erbjuds en, både miljömässigt och ekonomiskt, hållbar avfallshantering med bra service. För att det ska lyckas är det viktigt att alla hjälps åt.  Du som äger ett flerfamiljshus är särskilt viktig för att avfallshanteringen ska fungera så bra som möjligt för så många som möjligt.

Här kan du läsa om hur hämtningen av restavfall, matavfall, grovavfall, elavfall och farligt avfall fungerar i flerfamiljshus.

Kontakta vår kundservice om du vill starta upp eller förändra ett avfallsabonnemang.

Läs om avgifter och regler för avfall:

Avgifter och regler för avfall

 

Dela sidan: