Så fungerar hämtningen

Här kan du läsa om hur hämtningen av restavfall, matavfall, grovavfall, elavfall och farligt avfall fungerar i flerfamiljshus.

Kontakta oss om du vill starta upp eller förändra ett avfallsabonnemang.

Kontakta oss

Avgifter och regler för avfall

Soptunnor för restavfall

Till restavfall finns dessa storlekar på soptunnor: 140 liter, 190 liter, 370 liter och 660 liter. Soptunnorna för restavfall är gröna.

Det finns även möjlighet att få restavfall hämtat i underjordsbehållare, container eller sopsug. Kontakta i dessa fall vår kundservice.

Hämtningsintervall för restavfall

Hämtningsintervallen är varannan vecka eller 1-5 gånger i veckan.

Blir din soptunna full mellan hämtningarna har du möjlighet att beställa extra sophämtning mot en avgift. Men om det alltid är överfullt i soptunnorna är det bättre att se över abonnemanget och om du behöver fler eller större kärl eller tätare hämtning.

I hämtningsavgiften ingår 5 meter dragväg (vägen som sophämtaren måste dra soptunnan till sopbilen). Om dragvägen överskrider detta måste du betala extra.

Om din fastighet inte sorterar matavfall kallas abonnemanget för mat- och restavfall.

Restavfall

Soptunnor för matavfall

Till matavfallet finns soptunnor i storlekarna 140 liter och 190 liter. Större soptunnor blir alltför tunga att dra när de innehåller matavfall. Färgen på soptunnorna till matavfallet är brun.

Det finns även möjlighet att få matavfall hämtat i sopsug. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

Hämtningsintervall

Matavfallet måste hämtas minst en gång i veckan. Ett flerbostadshus kan få hämtning upp till fem gånger i veckan. Blir din soptunna full mellan tömningarna har du möjlighet att beställa extra sophämtning mot en avgift. Men om det alltid är överfullt i soptunnorna är det bättre att se över abonnemanget och om du behöver fler eller större kärl eller tätare hämtning.

I hämtningsavgiften ingår 5 meter dragväg (vägen som sophämtaren måste dra soptunnan till sopbilen). Om dragvägen överskrider detta måste du betala extra.

Matavfall

Soptunnor för mat- och restavfall

Till mat- och restavfall finns dessa storlekar på soptunnor: 140 liter, 190 liter, 370 liter och 660 liter. Soptunnorna för mat- och restavfall är gröna.

Det finns även möjlighet att få mat- och restavfall hämtat i underjordsbehållare, container eller sopsug. Kontakta i dessa fall vår kundservice.

Hämtningsintervall

Hämtningsintervallen är 1-5 gånger i veckan.

Blir din soptunna full mellan hämtningarna har du möjlighet att beställa extra sophämtning mot en avgift. Men om det alltid är överfullt i soptunnorna är det bättre att se över abonnemanget och om du behöver fler eller större kärl eller tätare hämtning.

I hämtningsavgiften ingår 5 meter dragväg (vägen som sophämtaren måste dra soptunnan till sopbilen). Om dragvägen överskrider detta måste du betala extra.

Abonnemanget Mat- och restavfall innebär att du får lämna matavfall och restavfall tillsammans i samma tunna. Övriga typer av avfall måste fortfarande sorteras.

Abonnemang för grovavfall

Flerbostadshus kan välja att ha abonnemang för grovsopor i soptunnor som är 370 liter eller 660 liter. Det finns även en taxa för löst grovavfall. Grovavfallet måste dock vara förpackat i hanterbara enheter, till exempel i en kartong. En soffa eller en stol räknas som en hanterbar enhet.

Hämtningsintervall

Vi hämtar grovavfallet var 8:e eller var 4:e vecka, var 14:e dag eller 1-2 gånger i veckan.

Hämtning av grovavfall efter beställning

Du kan även beställa hämtning varje gång. Antingen får du hämtat inom två arbetsdagar eller inom 24 timmar. Det är dock dyrare med 24-timmarshämtningen (se taxan).

Oftast är det smidigast både för dig som fastighetsägare och för oss att du har ett abonnemang och slipper att beställa hämtning varje gång.

En annan möjlighet är att beställa hämtning i container. Containerstorlekarna är 10, 22 eller 30 m³. Containern står utställd i maximalt fem dagar.

Grovavfall

Abonnemang för elavfall

Flerbostadshus kan välja att ha abonnemang för elavfall. I den ingår hämtning av max 10 kollin per gång. Som ett kolli räknas antingen en fylld låda av den sort som vi delar ut för löst elavfall, eller en hanterbar enhet vid sidan av, till exempel en dator eller en kaffemaskin.

hämtningsintervall

Vi hämtar elavfallet var 14:e dag, var 4:e vecka, var 8:e vecka eller var 12:e vecka.

Hämtning av elavfall efter beställning

Du kan även beställa hämtning varje gång. I hämtningen ingår max 10 kollin per gång. Antingen får du hämtat inom två arbetsdagar eller inom 24 timmar. Det är dock dyrare med 24-timmarshämtningen (se taxan).

Oftast är det smidigast både för dig som fastighetsägare och för oss att du har ett abonnemang och slipper att beställa hämtning varje gång.

Elavfall

Abonnemang för farligt avfall

Flerbostadshus kan välja att ha abonnemang för farligt avfall. Lägg det farliga avfallet i särskilda röda boxar.

Hämtningsintervall

Du kan välja att få ditt farliga avfall hämtat var 4:e vecka, var 8:e vecka eller var 12:e vecka.

Hämtning av farligt avfall efter beställning

Du kan även beställa hämtning när du själv behöver det. Hämtningen utförs inom 5 dagar, alternativt inom 24 timmar. Det är dock dyrare med 24-timmarshämtningen (se taxan).

Oftast är det smidigast både för dig som fastighetsägare och för oss att du har ett abonnemang och slipper att beställa hämtning varje gång.

Farligt avfall

Hämtning av vegetabilisk olja

Hämtning av vegetabilisk olja sker enbart från verksamheter. Hämtningsintervallet går att anpassa till verksamhetens behov, men får inte vara glesare än en gång per år.

Det går också att beställa extra hämtning av vegetabilisk olja, antingen inom fem arbetsdagar, eller inom 24 timmar.

Fett och olja från verksamheter

Tömning av fettavskiljarslam

Verksamheter som hanterar livsmedel behöver ofta en fettavskiljare i avloppet som separerar ut fett så att avloppsrören inte blir igensatta.

Tömningsintervall

Tömningen ska ske så ofta att fettavskiljaren fortfarande har kapacitet att avskilja fettet i avloppsvattnet, dock minst en gång per år.

Tömning av fettavskiljarslam efter beställning

Det går även att beställa extra tömning av fettavskiljare, antingen inom fem arbetsdagar, inom 24 timmar eller jourtömning (utanför 07.00-16.00 på vardagar).

Fett och olja från verksamheter

Dela sidan: