Avgifter och regler för avfall

Varje kommun är skyldig att ha en kommunal renhållningsordning enligt miljöbalken. Renhållningsordningen består av avfallsplanen och de kommunala avfallsföreskrifterna. I en avfallsplan finns mål och strategier för avfallshanteringen i kommunen.

Taxan

Kommunfullmäktige bestämmer hur stor renhållningstaxan ska vara. Taxan är uppdelad i en fast avgift och en rörlig. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder.

Renhållningstaxa Norrköpings kommun (Gäller från 1 januari 2018)

Regler och riktlinjer

Föreskrifter för avfallshantering i Norrköpings kommun

Riktlinjer för arbetsmiljö och tillgänglighet för avfallshanteringen

Avfallsplanen

Avfallsplan 2013-2016

 

Dela sidan: