Avgifter och regler för avfall

Avfallstaxa

Kommunfullmäktige bestämmer hur stor avfallstaxan ska vara. Taxan är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder.

Avfallstaxa för Norrköpings kommun 2022

Riktlinjer för arbetsmiljö

Vi följer och hänvisar till riktlinjerna för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation som finns i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. Handboken finns att ladda ner på Avfall Sveriges webbplats.

Handbok för avfallsutrymmen (på avfallsverige.se)

Kommunala renhållningsordningen

Varje kommun är skyldig att ha en kommunal renhållningsordning enligt miljöbalken. Renhållningsordningen består av avfallsplanen och de kommunala avfallsföreskrifterna. I en avfallsplan finns mål och strategier för avfallshanteringen i kommunen.

Avfallsplanen

Avfallsplan (med bilagor) för Norrköpings kommun

Föreskrifterna

Allmänna föreskrifter för avfallshantering i Norrköpings kommun

 

Dela sidan: