Avgifter och regler för avfall

Varje kommun är skyldig att ha en kommunal renhållningsordning enligt miljöbalken. Renhållningsordningen består av avfallsplanen och de kommunala avfallsföreskrifterna. I en avfallsplan finns mål och strategier för avfallshanteringen i kommunen.

Taxan

Kommunfullmäktige bestämmer hur stor renhållningstaxan ska vara. Taxan är uppdelad i en fast avgift och en rörlig. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder.

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Regler och riktlinjer

Föreskrifter för avfallshantering i Norrköpings kommun

Riktlinjer för arbetsmiljö och tillgänglighet för avfallshanteringen

Avfallsplanen

Avfallsplan 2013-2016

 

Dela sidan: