Beställ hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall

Har du grovavfall eller trädgårdsavfall som du inte har möjlighet att lämna själv på en returpunkt kan du beställa hämtning vid din fastighet. Du beställer genom att kontakta vår kundservice och betalar en avgift för hämtningen. Med grovavfall menar vi restavfall som är för stort eller otympligt för att få plats i en soppåse, till exempel möbler, mattor och madrasser.

Kontakta oss

Vem kan beställa hämtning?

Om du äger en villa, ett radhus eller fritidshus kan du beställa hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall vid din fastighet. Det samma gäller om du är fastighetsägare till flerbostadshus eller äger fastigheter innehållande verksamheter.

Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt kontaktar du din fastighetsägare, som har skyldighet att se till att du har möjlighet att lämna grovavfall i närheten av fastigheten.

Om du driver ett företag och hyr dina lokaler, kontakta din fastighetsägare för att veta vad som gäller för hämtning av ditt grovavfall.

Avgift

Du betalar en fast avgift, för akut hämtning eller för hämtning inom 2 dagar, samt en rörlig avgift per påbörjad kubikmeter avfall.

Avgifter för avfall

Du kan beställa dessa containerstorlekar för hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall:

 • Container 10 m³
 • Container täckt 20 m³
 • Container 22 m³
 • Container 30 m³

Maxvikt för samtliga containrar är 10 ton.

Innan utkörning måste en godkänd plats för containern finnas och det är du som beställer containern som ansvarar för att det finns ett tillstånd för utplaceringen. En godkänd plats innebär att ytan där containern placeras är hårdgjord och att hämtning kan ske utan hinder. Containrarna rullas på plats och kräver därför ett större utrymme. Containrarna är cirka 2,6 m breda och cirka 6,3 m långa, höjden varierar beroende på storlek. När du beställer en container får du ha den i 5 dygn, för extra dygn tillkommer en avgift, se avgift i taxan.

Sprid gärna ut och fördela tunga föremål i containern och fyll den högst till dess övre kant.

Krav på sortering

Grovavfall och trädgårdsavfall får inte blandas. Som grovavfall räknas bland annat

 • möbler
 • madrasser och sittdynor
 • cyklar
 • mattor
 • krukor
 • pulkor
 • klotgrillar.

Du får inte lämna

 • elavfall
 • kläder
 • bildäck
 • bilbatterier
 • soppåsar med restavfall
 • farligt avfall t.ex. olja och färg
 • gips.

Det som avfall lämnas för upphämtning kommer senare i processen att sorteras utifrån hur vi bäst behandlar avfallet. Det innebär till exempel att cyklar och klotgrillar kommer att hanteras som metallskrot, och pulkor och plastmöbler kommer att hanteras som plast.

Packa, märk upp och ställ ut i tid

På hämtningsdagen ska grovavfall vara placerade där hämtningsfordonet kan köra intill och kan vända, alltså vid farbar väg. Placera ut grovavfall senast kl. 06.30 och märk gärna upp det du ställer ut med “grovavfall”.

Du måste packa avfallet i kollin, till exempel löv i säckar, bunta ihop grenar samt mindre grovavfall i en kartong.

Om grovavfall lämnas i säckar får olika typer av grovavfall inte vara blandade. Detta innebär till exempel att om du lämnar ris och trädgårdsavfall och annat brännbart avfall ska detta ligga i olika säckar. Säckarna ska vara förslutna med tejp eller snöre.

Dela sidan: