Bor du i lägenhet?

Här samlar vi lite nyttig information om källsortering och skyldigheter för dig som bor i flerbostadshus.

Måste jag källsortera?

Det enkla svaret är ja. Du är skyldig att källsortera ditt hushållsavfall enligt avfallsförordningen (2020:614). Genom att sortera ditt hushållsavfall bidrar du både till minskade resurser och minskat avtryck på vårt klimat.

Hur ska jag källsortera?

Ibland kan det vara svårt att veta vad som är vad när man ska källsortera. För att underlätta sorteringen har vi en sorteringsguide som gör det enkelt för dig att sortera rätt.

Sorteringsguide

Om din fastighetsägare inte erbjuder sortering av förpackningar och tidningar i ditt soprum ska du lämna dem till närmaste återvinningsstation.

Återvinningsstationer i Norrköping

Känns det trångt där hemma?

Att skapa utrymme i hemmet för optimal källsortering kan vara en utmaning. Bor du i flerbostadshus har du ofta ett miljörum med flera alternativ för sortering – men hur löser man det innan skräpet förflyttas dit?

Här listar vi några tips för att underlätta för dig i sorteringsvardagen:

  • Har du plats för en dynbox på uteplatsen eller balkongen? Dynboxar är fantastiska i det avseendet att nästan all sortering av hushållsavfall får plats där.
  • Har du en hylla ledig i städskåpet? Ställ in behållare för lampor, batterier och andra småsaker där.
  • En tunna eller korg med lock är inte bara en snygg inredningsdetalj – den kan även dölja flera typer av källsortering i hemmets alla hörn.
  • Ta med lite skräp varje gång du lämnar lägenheten så slipper du avvara stora utrymmen i hemmet och minimerar risken för lukt.

Fastighetsägarens ansvar

Att äga ett flerbostadshus innebär en rad olika skyldigheter. Det är fastighetsägarens eller styrelsens ansvar att informera dig om hur avfallshanteringen går till på just din adress och att se till att det finns lämpliga utrymmen för sophantering . De ansvarar även för att hämtning fungerar som den ska, samt rengöring och underhåll av utrymmen och kärl.

Du kan läsa mer om fastighetsägarens ansvar via länken nedan.

Fastighetsägarens ansvar

Frågor och svar om källsortering

Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna vi får om källsortering i flerbostadshus.

Nja. Argumentet om att allt brinner vid rätt temperatur är en sanning med modifikation. Visst är det så att mycket av vårt hushållsavfall är just brännbart. Men om du kastar allt ditt avfall i påsen för restavfall förstörs även chansen till återvinning. Och det är ju ett slöseri med resurser att elda upp saker som egentligen kan återvinnas, eller hur?

För fler myter om återvinning kan du besöka Förpackningsinsamlingens webbplats.

Förpackningsinsamlingen – myter om återvinning

Alla fastighetsägare erbjuder kärl för restavfall. Många erbjuder även återvinning av förpackningar och matavfall.

Saknar du möjlighet att sortera en viss typ av avfall vid din fastighet? Prata med din fastighetsägare eller styrelse.

Dricksglas tillverkas inte av samma material som glasförpackningar. Om ett dricksglas hamnar i glasåtervinningen riskerar möjligheterna till återvinning att försämras. Lämna därför endast förpackningar av glas i din glasåtervinning.

Dricksglas sorteras som deponi eller återbruk. Lämna på en Returpunkt eller till en hjälporganisation.

För matavfall använder du våra genomskinliga plastpåsar. Vi vill inte att du använder vanliga plastpåsar eftersom våra påsar är särskilt anpassade för matavfall. Det är även viktigt att de är genomskinliga eftersom sopchauffören ska kunna se att det enbart är matavfall i påsen och inget annat.

Du som hyresgäst kan höra av dig till din fastighetsägare eller styrelse för att få information om hur utdelning av påsar fungerar i just din fastighet.

Du kan även hämta nya påsar för matavfall på någon av våra Returpunkter.

Är behållaren tom sorterar du den som metallförpackning. Är det innehåll kvar sorteras den som farligt avfall.

Det är inte alla flerbostadshus som erbjuder sortering av farligt avfall. Sprayflaskor med innehåll kvar kan du då slänga antingen i samlaren vid din matbutik eller på närmaste Returpunkt.

Samlaren

Saknar du möjlighet att sortera en viss typ av avfall vid din fastighet? Prata med din fastighetsägare eller styrelse.

Presentpapper, eller omslagspapper, sorteras som pappersförpackning. Finns det inget kärl för pappersförpackningar i ditt soprum lämnar du dem till närmaste återvinningsstation.

Återvinningsstationer i Norrköping

Dela sidan: