Så fungerar hämtningen

Här kan du läsa om hur hämtningen av restavfall, matavfall, grovavfall, elavfall och farligt avfall fungerar i flerfamiljshus.

Kontakta vår kundservice om du vill starta upp eller förändra ett avfallsabonnemang.

Soptunnor och andra behållare

Till restavfall används dessa storlekar på soptunnor: 140 liter, 190 liter, 370 liter och 660 liter. Soptunnorna som används till restavfall är gröna.

Det finns även möjlighet att få restavfall hämtat i underjordsbehållare, container eller sopsug. Kontakta i dessa fall vår kundservice.

Tömningsintervall

Tömningsintervallen är varannan vecka eller 1-5 gånger i veckan.

Blir din soptunna full mellan tömningarna har du möjlighet att beställa extra sophämtning mot en avgift. Men om det alltid är överfullt i soptunnorna är det bättre att se över abonnemanget och om du behöver fler eller större kärl eller tätare hämtning.

I tömningsavgiften ingår 5 meter dragväg (vägen som sophämtaren måste dra soptunnan till sopbilen). Om dragvägen överskrider detta får du betala extra.

Om din fastighet inte sorterar matavfall kallas abonnemanget för mat- och restavfall (se fliken för detta nedan).

Läs om restavfall

Avgifter och regler för avfall

Soptunnor och andra behållare

Till matavfallet används soptunnor i storlekarna 140 liter och 190 liter. Större soptunnor blir allt för tunga att dra när de innehåller matavfall. Färgen på soptunnorna till matavfallet är brun.

Det finns även möjlighet att få matavfall hämtat i sopsug. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

Tömningsintervall

Matavfallet måste tömmas minst en gång i veckan och det går att få tömning upp till fem gånger i veckan när det gäller flerbostadshus. Blir din soptunna full mellan tömningarna har du möjlighet att beställa extra sophämtning mot en avgift. Men om det alltid är överfullt i soptunnorna är det bättre att se över abonnemanget och om du behöver fler eller större kärl eller tätare hämtning.

I tömningsavgiften ingår 5 meter dragväg (vägen som sophämtaren måste dra soptunnan till sopbilen). Om dragvägen överskrider detta får du betala extra.

Läs om matavfall

Soptunnor och andra behållare

Till mat- och restavfall används dessa storlekar på soptunnor: 140 liter, 190 liter, 370 liter och 660 liter. Soptunnorna som används till mat- och restavfall är gröna.

Det finns även möjlighet att få mat- och restavfall hämtat i underjordsbehållare, container eller sopsug. Kontakta i dessa fall vår kundservice.

Tömningsintervall

Tömningsintervallen är 1-5 gånger i veckan.

Blir din soptunna full mellan tömningarna har du möjlighet att beställa extra sophämtning mot en avgift. Men om det alltid är överfullt i soptunnorna är det bättre att se över abonnemanget och om du behöver fler eller större kärl eller tätare hämtning.

I tömningsavgiften ingår 5 meter dragväg (vägen som sophämtaren måste dra soptunnan till sopbilen). Om dragvägen överskrider detta får du betala extra.

Abonnemanget Mat- och restavfall innebär att matavfall och restavfall lämnas tillsammans i samma tunna. Övriga avfallsfraktioner måste fortfarande sorteras.

Abonnemang

Flerbostadshus kan välja att ha abonnemang för grovsopor i soptunnor som är 370 liter eller 660 liter. Det finns även en taxa för löst grovavfall. Grovavfallet måste dock vara förpackat i hanterbara enheter, till exempel i en kartong. En soffa eller en stol räknas som en hanterbar enhet.

Till detta tillkommer dragvägsavgift enligt en särskild tabell i taxan.

Tömningsintervall

Grovavfallet töms var 8:e eller var 4:e vecka, var 14:e dag eller 1-2 gånger i veckan.

Hämtning efter beställning

Du kan även beställa hämtning varje gång. Antingen får du hämtat inom två arbetsdagar eller inom 24 timmar. Det är dock dyrare med 24-timmarshämtningen (se taxan).

Oftast är det smidigast både för dig som fastighetsägare och för oss att du har ett abonnemang och slipper att beställa hämtning varje gång.

En annan möjlighet är att beställa hämtning i container. Containerstorlekarna är 10, 22 eller 30 m3. Containern står utställd i maximalt fem dagar.

Läs om grovavfall

Abonnemang

Flerbostadshus kan välja att ha abonnemang för grovsopor i soptunnor som är 370 liter eller 660 liter. Det finns även en taxa för löst grovavfall. Grovavfallet måste dock vara förpackat i hanterbara enheter, till exempel i en kartong. En soffa eller en stol räknas som en hanterbar enhet.

Till detta tillkommer dragvägsavgift enligt en särskild tabell i taxan.

Tömningsintervall

Grovavfallet töms var 8:e eller var 4:e vecka, var 14:e dag eller 1-2 gånger i veckan.

Hämtning efter beställning

Du kan även beställa hämtning varje gång. Antingen får du hämtat inom två arbetsdagar eller inom 24 timmar. Det är dock dyrare med 24-timmarshämtningen (se taxan).

Oftast är det smidigast både för dig som fastighetsägare och för oss att du har ett abonnemang och slipper att beställa hämtning varje gång.

En annan möjlighet är att beställa hämtning i container. Containerstorlekarna är 10, 22 eller 30 m3. Containern står utställd i maximalt fem dagar.

Läs om grovavfall

Behållare

Farligt avfall samlas in i röda boxar.

Tömningsintervall

Du kan välja mellan att få hämtat en gång i månaden, varannan månad eller en gång i kvartalet.

Du kan även välja att ha ett kombinerat abonnemang för farligt avfall och elavfall.

Hämtning efter beställning

Du kan även beställa hämtning när du själv behöver det. Hämtningen utförs inom 10 arbetsdagar, alternativt inom 24 timmar. Det är dock dyrare med 24-timmarshämtningen (se taxan).

Oftast är det smidigast både för dig som fastighetsägare och för oss att du har ett abonnemang och slipper att beställa hämtning varje gång.

Läs om farligt avfall

Behållare

Oljan samlas in i plåtfat med volymen 70 och 200 liter samt plastbehållare på 600 och 1000 liter.

Hämtningsintervall

Hämtning av vegetabilisk olja sker enbart från verksamheter. Hämtningsintervallet anpassas till verksamhetens behov, men får inte vara glesare än en gång per år.

Hämtning efter beställning

Det går även att beställa extra hämtning av vegetabilisk olja, antingen inom fem arbetsdagar, eller inom 24 timmar.

Läs om vegetabilisk olja

Verksamheter som hanterar livsmedel behöver ofta en fettavskiljare i avloppet som separerar ut fett så att inte avloppsrören blir igensatta.

Tömningsintervall

Tömning ska ske så ofta att fettavskiljaren fortfarande har kapacitet att avskilja fettet i avloppsvattnet, dock minst en gång per år.

Hämtning efter beställning

Det går även att beställa extra tömning av fettavskiljare, antingen inom fem arbetsdagar, inom 24 timmar eller jourtömning (utanför 07.00-16.00 på vardagar).

Läs om fettavskiljarslam

Dela sidan: