Har du ett företag?

Du som verksamhetsutövare har skyldigheter att se till att din avfallshantering fungerar. Det är ditt ansvar att verksamhetsspecifikt avfall tas om hand och det är din skyldighet att beställa hämtning av hushållsavfall hos kommunen.

Lämna avfall på Returpunkten

Företag måste betala 400 kronor inklusive moms per besök på Returpunkten.

Du betalar genom att köpa ett företagskort. Kortet kostar 4000 kronor inklusive moms och då får du göra tio besök på en Returpunkt. Företagskortet köper du på Returpunkten eller hos Kundservice på Lindövägen 5B. Du betalar via faktura.

På Returpunkten ska avfallet sorteras enligt skyltning och anvisningar från personalen. Fråga gärna personalen om du är osäker på hur du ska sortera avfallen. Företag får inte lämna hushållsavfall, asbest eller farligt avfall som exempelvis kemikalier eller färg.

Vid ett besök får du lämna

  • Max 3 m³ avfall per markering.
  • Max 4 stycken däck på fälg per markering.

Du ansvarar för verksamhetsspecifikt avfall

Verksamhetsspecifikt avfall är avfall som din verksamhet ger upphov till i produktionen. Det kan till exempel vara rester i plastproduktion för ett företag som producerar komponenter av plast. Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att det tas om hand på rätt sätt och du har rätt att anlita valfri entreprenör.

Hushållsavfall, som till exempel matavfall och restavfall från lunchrum hämtas av Nodra, läs mer nedan.

För att kunna hantera din verksamhets avfall kan du behöva söka tillstånd eller göra anmälan. Kontakta Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret.

Hantera avfall – information från Norrköpings kommun

Beställ hämtning av hushållsavfall av Nodra

Du är också skyldig att beställa hämtning av Nodra för det hushållsavfall som uppstår i verksamheten. Matavfall, restavfall, farligt avfall och grovavfall som kommer från personalutrymmen, städning och toaletter räknas som hushållsavfall.

Du som hyr dina lokaler kontaktar din fastighetsägare för att veta vad som gäller för hämtning av ditt hushållsavfall.

Serverar din verksamhet mat?

Om din verksamhet serverar lagad mat är din fastighetsägare ansvarig för att se till att det finns en fettavskiljare installerad i den fastigheten.

Använder du frityrolja?

Beställ hämtning av vegetabilisk olja från oss om frityrolja hanteras i din verksamhet.

Hantering av förpackningar, tidningar och elavfall

Abonnemang för hämtning av förpackningar och tidningar samt hämtning av elavfall beställer du från valfri entreprenör.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Enligt miljöbalken ska du som verksamhetsutövare bland annat:

  • ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten.
  • hantera avfall så att människors hälsa eller miljön inte skadas.
  • sträva efter att minska avfallsmängderna.
  • främja att avfall återanvänds och återvinns.
  • kontrollera att entreprenörerna som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs.
  • beställa hämtning av hushållsavfall hos kommunen.

 

Dela sidan: