Har du ett företag?

Du som verksamhetsutövare har skyldigheter att se till att din avfallshantering fungerar. Det är ditt ansvar att verksamhetsspecifikt avfall tas om hand och det är din skyldighet att beställa hämtning av hushållsavfall hos kommunen.

Du ansvarar för verksamhetsspecifikt avfall

Verksamhetsspecifikt avfall är avfall som din verksamhet ger upphov till i produktionen. Det kan till exempel vara rester i plastproduktion för ett företag som producerar komponenter av plast. Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att det tas om hand på rätt sätt och du har rätt att anlita valfri entreprenör.

Du som hyr dina lokaler kontaktar din fastighetsägare för att veta vad som gäller för hämtning av ditt avfall. Nodra ansvarar för hushållsavfallet och din fastighetsägare ansvarar för att annat avfall än hushållsavfall tas omhand på rätt sätt.

För att kunna hantera din verksamhets avfall kan du behöva söka tillstånd eller göra anmälan. Kontakta bygg- och miljökontoret i Norrköpings kommun.

Hantera avfall – information från Norrköpings kommun

Kontaktuppgifter till Miljö- och hälsoskydd Norrköpings kommun

Beställ hämtning av hushållsavfall av Nodra

Du är också skyldig att beställa hämtning av Nodra för det hushållsavfall som uppstår i verksamheten. Matavfall, brännbart avfall, farligt avfall och grovavfall som kommer från personalutrymmen, städning och toaletter räknas som hushållsavfall.

Serverar din verksamhet mat?

Om din verksamhet serverar lagad mat är din fastighetsägare ansvarig för att se till att det finns en fettavskiljare installerad i den fastigheten.

Använder du frityrolja?

Beställ hämtning av vegetabilisk olja från oss om frityrolja hanteras i din verksamhet.

Köp företagskort till Returpunkterna

Elavfall och grovavfall kan du som bedriver verksamhet lämna på en Returpunkt genom att köpa ett särskilt företagskort. Kortet kostar 4 000 kronor och då får du göra tio besök på en Returpunkt med begränsade mängder avfall. Farligt avfall från företag och verksamheter får inte lämnas på en Returpunkt. Anlita istället valfri entreprenör.

Hantering av förpackningar, tidningar och elavfall

Abonnemang för hämtning av förpackningar och tidningar samt hämtning av elavfall beställer du från valfri entreprenör.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Enligt miljöbalken ska du som verksamhetsutövare bland annat:

  • ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten.
  • hantera avfall så att människors hälsa eller miljön inte skadas.
  • sträva efter att minska avfallsmängderna.
  • främja att avfall återanvänds och återvinns.
  • kontrollera att entreprenörerna som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs.
  • beställa hämtning av hushållsavfall hos kommunen.

 

Dela sidan: