Hushållsavfall finns även hos företag

Det kan tyckas lite märkligt, men alla företag och verksamheter har hushållsavfall enligt definitionen i Miljöbalkens 15 kap. 2 §. Hushållsavfallet uppkommer i kök och personalutrymmen, på kontor och toaletter.

Matavfall, restavfall, fett och vegetabilisk olja

Som hushållsavfall räknas bland annat matavfall och restavfall som kommer från personalutrymmen, städning och toaletter. Även slam från fettavskiljare och vegetabilisk olja som används vid matlagning klassas som hushållsavfall.

Du som är verksamhetsutövare kan läsa mer om bland annat fettavskiljare, vegetabilisk olja, matavfall, restavfall, farligt avfall och grovavfall på länken nedan:

Så här källsorterar du

Abonnemang hos kommunen

Allt hushållsavfall ska hämtas av kommunen och i Norrköping har vi anlitat entreprenörer som sköter insamlingen av detta avfall.

Om ditt företag eller verksamhet inte har ett abonnemang för hushållsavfall kontaktar du vår kundservice. Tänk på att du sparar pengar på att teckna ett abonnemang för matavfall. Dessutom gör du en insats för miljön, eftersom matavfallet rötas till biogas.

Mer information

Avgifter och regler för avfall

Dela sidan: