Hushållsavfall från företag

Hushållsavfall finns även hos företag och verksamheter. Som hushållsavfall räknas den typen av avfall som uppkommer i kök och personalutrymmen, på kontor och toaletter. Även slam från fettavskiljare och vegetabilisk olja som används vid matlagning är klassat som hushållsavfall.

Fett och olja från verksamheter

Olika sorters avfall

Abonnemang för hushållsavfall

Beställ din hämtning av hushållsavfall från oss på Nodra. Tänk på att du sparar pengar på att teckna ett abonnemang för matavfall. Dessutom gör du en insats för miljön, eftersom matavfallet rötas till biogas.

Kontakta oss

Mer information

Avgifter och regler för avfall

Dela sidan: