Planering av ny Returpunkt

En ny Returpunkt ska byggas i centrala delarna av Norrköping. Den ska ersätta nuvarande Returpunkt på Stohagsgatan. Planen är att den nya Returpunkten ska vara klar till sommaren 2022.

Anledningen till att en ny Returpunkt behöver anläggas är bland annat att kommunens buss- och spårvagnsverkstad, som ligger intill Returpunkten på Stohagsgatan, behöver expandera, Nodras verksamhet behöver utvecklas vad gäller återvinning och återbruk samt att trafiksituationen både till och från Returpunkten samt inom anläggningen behöver förbättras.

Sveriges bästa Returpunkt!

När vi bygger Norrköpings nya Returpunkt gör vi det som en del i bolagets mål att ha Sveriges bästa avfallsverksamhet. Den nya Returpunkten ska byggas utifrån:

  • bästa förutsättningar för återbruk och förebygga avfall
  • hög kundnöjdhet och med teknik och smarta lösningar i framkant
  • trafiksäkerhet och smarta trafikflöden
  • attraktiv arbetsplats och bidra till sysselsättning för personer utanför arbetsmarknaden

Pågående arbete

Just nu utreder vi tillsammans med kommunens samhällsbyggnadskontor om vi kan placera den nya Returpunkten på fastigheten Risängen 2:3.

Norrköping är en stad där merparten av villafastigheter ligger på södra sidan av strömmen. För att undvika att driva trafik genom staden är en placering på södra sidan att föredra, samtidigt behövs bra förbindelser. Det har varit en utmaning att hitta en så stor yta på södra sidan som behövs för att etablera den nya Returpunkten.

Fastigheten Risängen 2:3 har de fördelarna med placering och möjlighet till bra förbindelser. Platsen är en gammal soptipp så vi utreder vilka föroreningar som finns i marken. Vi utreder också om marken klarar av den belastning som blir av den här typen av anläggning.

Vi vill helt separera yrkestrafiken från våra besökare i syfte att skapa både säkrare besök och en tryggare arbetsmiljö. Läs mer om planerna för trafiken på kommunens webbplats.

Returpunkt på Syltenområdet (på norrkoping.se)

Kartbild över del av Norrköping med en streckad cirkel och texten Risängen 2:3

 

Dela sidan: