Returpunkten i Norrköping flyttar

Returpunkten på Stohagsgatan i Norrköping är stängd från den 12 juli. Anledningen till flytten är att ge plats till utbyggnaden av kommunens buss- och spårvagnsverkstad.

Vi arbetar med att bygga upp en tillfällig Returpunkt vid Fiskebyvägen, som vi räknar med kan öppna i augusti 2021. Du kan läsa mer om vår tidplan för denna plats via länken nedan:

Nodra öppnar tillfällig Returpunkt i augusti

Under tiden som Returpunkt Norrköping är stängd hänvisar vi till våra övriga fyra Returpunkter i kommunen.

Adresser och öppettider till våra Returpunkter

Vi planerar att öppna en permanent Returpunkt, med fokus på hållbarhet och återbruk, under 2023. Vi kallar den Nodra Park och kommer att finnas på Syltenområdet, utmed Lindövägen.

Nodra Park 2023

Frågor och svar

Kommer det bli en tillfällig Returpunkt innan Nodra Park är klar?

Ja, vi håller just nu på och förbereder för en tillfällig Returpunkt på Fiskebyvägen. Vår plan är att den ska öppna i augusti 2021.

När öppnar den tillfälliga Returpunkten?

Vi räknar med att den tillfällig Returpunkten kan öppna i augusti 2021.

Kommer det bli trångt och långa köer på de andra fyra Returpunkterna?

För att hantera en ökad belastning på de andra fyra Returpunkterna och undvika eventuella köer, Har vi utökat öppettiderna för Returpunkt Åby och Returpunkt Östra Husby tills att den tillfälliga Returpunkten står klar. Vi har också ökat ytan på Åby Returpunkt så att fler får plats. Det är samtidigt mer personal på plats på dessa Returpunkter.

På sidan med adresser och öppettider, under fliken Åby, kan du se en bild som visar vilka tider som det är bäst att besöka Returpunkt Åby för att undvika trängsel och mycket köer.

Adresser och öppettider till våra Returpunkter

Vad kan jag göra själv som besökare?

Planera ditt besök, sortera ditt avfall innan du kommer till Returpunkten så att det går snabbt och smidigt när du är där. Försök gärna att planera ditt besök så att du kan åka mer sällan.

Här hittar du mer tips inför ditt besök

Jag bor i Söderköping och brukar åka till Returpunkten på Stohagsgatan. Vad ska jag göra nu?

Eftersom du är bosatt i en annan kommun hänvisar vi dig till din kommuns återvinningscentral.

Returpunkterna i Norrköping bara är till för de som bor i Norrköping. Det beror på att alla som bor i Norrköping, oavsett om en bor i lägenhet eller småhus, betalar för att lämna avfall på Returpunkten genom den fasta avgiften i avfallstaxan. För dem som bor i lägenhet ingår avgiften i hyran.

Varför har ni stängt Returpunkten på Stohagsgatan innan den nya är klar?

Returpunkten flyttar från Stohagsgatan för att ge plats till utbyggnaden av kommunens buss- och spårvagnsverkstad. Det pågår redan byggnation och Norrevo som bygger har skjutit på sin tidplan för att ge oss tid att etablera en tillfällig plats att flytta Returpunkten till. Efter den 12 juli var det inte längre möjligt för Returpunkten att finnas kvar på Stohagsgatan och därför har vi stängt den innan en tillfällig Returpunkt är klar. Vi räknar dock med att den tillfälliga Returpunkten kan öppna i augusti.

Varför kan inte buss- och spårvagnsverkstaden flytta och Returpunkten vara kvar?

På platsen finns viktig infrastruktur i form av gasledningar och spårvagnsspår som gör att det är lämpligt att verkstaden är kvar på just den platsen.

Om alla ska åka till de andra Returpunkterna utanför stan, blir det inte dåligt för miljön?

Det kommer att vara så under en period, vi jobbar så fort vi kan med att få färdigt den tillfälliga Returpunkten i Norrköpings tätort. Försök gärna att planera ditt besök så att du kan åka mer sällan.

Varför var Nodra Park inte klar innan ni stängde?

Från början var planen att Nodra Park och den nya Returpunkten skulle vara färdig 2020, men projektet är komplext och har stött på svårigheter så det är framflyttat till 2023.

Det tog lång tid innan vi tillsammans med kommunen hittade en plats med rätt förutsättningar som skulle kunna fungera för den nya anläggningen vilket har fördröjt hela projektet. När en lämplig tomtmark hade lokaliserats har projektet fördröjts ytterligare av att vi behöver vi hantera markföroreningar och överklagandeprocesser.

Varför stängde ni återvinningstationen där jag kan lämna tidningar och förpackningar till återvinning?

Det är inte Nodra som stängt denna utan Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB. Det är de som ansvarar för insamlingen av förpackningar och returpapper samt driften av återvinningsstationerna. FTI försöker kontinuerligt hitta lämpliga platser för stationerna i dialog med samhällsbyggnadskontoret och med privata fastighetsägare.

Återvinningsstationer

Kommer det att finnas en återvinningsstation för förpackningar och tidningar vid den tillfälliga Returpunkten?

Ja, det kommer det finnas.

Vi har företagskort och brukar åka till Returpunkten på Stohagsgatan. Får vi kompensation nu när den är stängd?

Nej, vi ger ingen kompensation. Företagskortet gäller även på de fyra andra Returpunkterna.

Ni också kan välja privata alternativ för hantering av ert verksamhetsavfall. Flera företag i Norrköpings kommun erbjuder tjänster där verksamhetsavfall kan hämtas i kärl, container eller storsäck.

Var kan jag lämna förpackningar och tidningar när Returpunkten är stängd?

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationen utanför Returpunkten. På deras webbplats du söka efter din närmaste återvinningsstation.

Sök efter din närmaste återvinningsstation (på ftiab.se)

Jag brukade gå eller cykla till Returpunkten i stan. Var kan jag lämna mitt avfall nu?

Om du har svårt att åka till någon av de andra fyra Returpunkterna uppmanar vi dig att spara ditt avfall hemma under en period som vi inte har någon central Returpunkt. I flera matbutiker finns det skåp som vi kallar Samlaren där du kan lämna smått farligt avfall eller mindre elavfall.

Samlaren

När öppnar Nodra Park?

Vi planerar för att Nodra Park ska stå klar år 2023 i Syltenområdet i Norrköping.

Nodra Park kallar vi vår nya anläggning som ska inrymma en helt ny Returpunkt och vara noden för vår avfallsverksamhet. Det kommer att bli utgångspunkten för all vår personal som arbetar med avfallsinsamling och det är här vi lastar om för vidare transportering för återvinning och behandling.

Var kan jag lämna asbest när Returpunkten har stängt?

Du som privatperson kan lämna asbest på Returpunkten i Åby när Returpunkten på Stohagsgatan är stängd fram till att den tillfälliga Returpunkten står klar.

Vi tar inte emot asbest från företag på Returpunkten.

På vår sida om asbest hittar du en instruktion för hur du förpackar asbest på rätt sätt.

Asbest

Dela sidan: