Asbest

Mindre mängder asbest (max 1 m3) lämnar du i anvisad container på Returpunkten på Stohagsgatan 7 i Norrköping. Om du har större mängder hänvisar vi dig till valfri privat avfallsentreprenör eller anläggning.

Asbest från företag tas inte emot på Returpunkten.

Gör så här:

  • Materialet ska vara förpackat i byggplast (minst 0,2 mm) med måtten 50 x 100 cm.
  • Förpackningarna ska vara noga förslutna med tejp, samt märkta med ordet asbest.
  • Förpackningarnas vikt får inte överstiga 15 kg.
  • Anmäl till personalen att du vill lämna material som innehåller asbest.
  • Du ska själv placera materialet i anvisad container.

Det är viktigt att du först pratar med personalen och får deras godkännande på hur du har förpackat asbest. Du får inte lasta av annat material innan asbest är förpackad enligt instruktionen ovan. Om det finns brister i hur du har förpackat materialet kommer personalen be dig att åtgärda dessa. Du får inte packa om eller åtgärda på Returpunkten. Om du inte åtgärdar eventuella brister får du inte lämna materialet hos oss.

För din säkerhet rekommenderar vi att du läser mer om asbest på Arbetsmiljöverkets webbplats

Dela sidan: