Tecknad bild på brännbara sopor, till exempel en blöja, en dammsugarpåse, en cd-skiva och tandtråd.

Brännbart

De brännbara soporna är det som blir kvar när alla de andra stegen i källsorteringen är utförda. Det vill säga när farligt avfall, elavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och eventuellt matavfall har sorterats ut. Det kan till exempel vara blöjor, diskborstar och kuvert.

De sorterade brännbara soporna lägger du i facket för brännbart avfall. Om du har abonnemang Blandat får sorterat brännbart avfall och matavfall läggas i samma tunna.

Villa- och fritidshusägare kan beställa extrakärl för brännbart avfall. De storlekar på soptunnor som finns för de brännbara soporna är 140, 240 och 370 liter.

Läs mer om våra abonnemang

Verksamheter och flerbostadshus får även använda 600 liter stora soptunnor.

Avfallet förbränns på Händelöverket och ger el och fjärrvärme.

Mer information

Avfallstrappan – prioritering för miljöns skull

Vår sökbara sorteringsguide

Dela sidan: