Fosforfilter

Förbrukade fosforfilter utgör ett hushållsavfall och omfattas därför det av det kommunala renhållningsansvaret. Detta innebär att insamling och omhändertagande av avfallet bara får utföras av oss.

Samhällsbyggnadskontoret beslutar vilka fastighetsägare som måste ha ett fosforfilter i sin enskilda avloppsanläggning.

Enligt föreskrifter för avfallshantering i Norrköpings kommun, § 16c, ska fosforfilter i enskilda avloppsanläggningar bytas med 3 års intervall. Observera att det är du som fastighetsägare som själv måste ombesörja inköp av nytt filter och själva bytet. Vi utför endast hämtning, transport och behandling av det förbrukade filtret.

Vi skickar alltid ut en påminnelse i god tid inför hämtning av ditt förbrukade fosforfilter.

Filtermaterial som samlas in återvinns som råvara vid framställning av jord- och gödningsprodukter.

Så här går hämtningen av ditt förbrukade fosforfilter till
BeskrivningAnsvar
1Information om hämtningen av det förbrukade fosforfiltret skickas ut till berörda fastighetsägareNodra AB
2Eventuell ansökan om förlängt hämtningsintervall eller eget omhändertagande av filtermaterialet skickas in till Samhällsbyggnadskontoret. OBS! För att din ansökan ska hinna prövas måste den vara Samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast 3 veckor före din hämtningsperiod börjar.Fastighetsägare
3Nytt filter, samt eventuell hjälp med filterbyte och transport av det förbrukade filtret till lämplig hämtningsplats, beställs från din filterleverantör eller med den firma du har tecknat serviceavtal med.Fastighetsägare
4Filterbytet genomförs.Fastighetsägare
5Det förbrukade filtret placeras så att hämtning kan utföras. Det förbrukade filtret ska finnas tillgängligt för hämtning från den angivna hämtningsperiodens början.

OBS! För filter med en torrvikt på upp till 500 kg får avståndet mellan filter och lämplig uppställningsplats för hämtningsfordon vara max 10 meter. För filter tyngre än 500 kg får avståndet vara max 5 meter. Hämtning sker med tung lastbil utan släp.
Fastighetsägare
6Det förbrukade fosforfiltret hämtas och transporteras till behandlingsanläggning. Nodra AB
7Genomförd hämtning av ditt förbrukade filter rapporteras till Samhällsbyggnadskontoret. Nodra AB

Förlängt hämtningsintervall eller eget omhändertagande

Du kan som fastighetsägare, i vissa fall, ansöka om förlängt hämtningsintervall hos Samhällsbyggnadskontoret. Du kan till exempel beviljas förlängt hämtningsintervall om du använder din avloppsanläggning sällan eller om avloppsanläggningen är dimensionerad för betydligt fler personer än den faktiska belastningen. Om du har egen åkermark så har du även möjlighet att ansöka om att själv få omhänderta det förbrukade filtermaterialet.

Ansökningsblankett för förlängt hämtningsintervall eller eget omhändertagande av fosforfilter finns på Norrköpings kommuns webbplats www.norrkoping.se.

Frågor kring förlängt intervall och eget omhändertagande ställs till Samhällsbyggnadskontoret, via kommunens kontaktcenter. 

Dela sidan: