Tecknad bild på grovavfall, till exempel en plasthink, en madrass, en leksaksbil i plast och delar av en cykel.

Grovavfall

Med grovavfall menas hushållsavfall som är för stort eller otympligt för att få plats i den vanliga soptunnan. Det kan till exempel vara möbler, mattor och cyklar.

Tänk på att till exempel kylskåp och TV-apparater sorteras som elavfall. Farligt avfall som till exempel färgburkar och bilbatterier sorteras också separat.

Var ska det lämnas?

Grovavfallet lämnar du på en Returpunkt.

Bor du i lägenhet kan du lämna grovavfallet på den plats din fastighetsägare anvisar. Bor du i villa kan du beställa hämtning genom vår kundservice.

Mindre mängder byggavfall (max 1 m3) går bra att lämna på någon av våra Returpunkter. För sortering, följ skyltning och personalens anvisningar. Om du har större mängder hänvisar vi dig till valfri privat avfallsentreprenör eller anläggning där du kan beställa hämtning i container eller storsäck.

Varför ska det sorteras?

Materialet i grovavfallet återvinns eller förbränns. Mindre mängder läggs på soptippen.

Dela sidan: