Läkemedel

Överblivna läkemedel kan ställa till med stor skada om de kommer ut i naturen. Varje dag slängs gamla mediciner i soporna, vasken eller avloppet. Våra reningsverk och förbränningsanläggningar klarar inte alltid av att rena avloppsvatten, rök och aska från medicinresterna. Läkemedlen, som är gjorda för att i rätt dos göra nytta i vår kropp, läcker ut i naturen och skadar djur och växter.

Lämna överblivna läkemedel till ett apotek

Läkemedel omfattas av producentansvar. Det innebär att du kan lämna överbliven medicin till alla apotek.

Överblivna läkemedel kan inte lämnas till matvarubutiker som säljer receptfria läkemedel, utan endast till apotek.

Hantering av kasserade kanyler och sprutor

Vi ansvarar för omhändertagande av kasserade sprutor och kanyler. Vår kundservice tillhandahåller därför behållare för detta avfall.

Den fyllda kanylbehållaren kan du antingen lämna till apoteket där du fick den eller lägga den i det kärl där du brukar slänga restavfall.

Dela sidan: