Latrin

Vid fritidshus förekommer det fortfarande torrdass med latrinbehållare som kommunen hämtar. Systemet med insamling och behandling av latrin är dock varken miljömässigt eller arbetsmiljömässigt bra.

Allt fler väljer numera att ta hand om latrinet själva för att spara pengar. Det kan du göra på flera sätt med god hygienisk standard. Latrinet som du tar hand om själv kan också återvinnas som gödningsmedel, vilket är mycket bättre för miljön och för din trädgård än att latrinet hamnar på soptippen. Dessutom slipper du köpa konstgödsel.

Olika modeller av torrtoaletter

I ett torrtoalettsystem med inbyggd behandling (alternativen nedan förutom utedasset) sköts det mesta per automatik och du får en färdig restprodukt med en minimal arbetsinsats.

Utedasset

Den enklaste modellen av torrtoalett är det klassiska utedasset där avföring och urin samlas i en och samma behållare. För att göra det lättare att kompostera latrinet och för att motverka dålig lukt och flugor är det en fördel om man varvar latrinen med strö, sågspån, torv eller dylikt som suger upp urinen och gör latrinet torrare.

Mulltoalett

Mulltoaletten har en mindre behållare i anslutning till toaletten och kräver vanligtvis elanslutning. I behållaren rörs avfallet om i intervaller för att påskynda nedbrytningen. Med hjälp av ett värmeelement och en fläkt kan vätskan avdunsta och fuktigheten kontrolleras.

För att toaletten ska fungera krävs tillsatser av strömedel. Toaletterna kräver omsorgsfull skötsel och regelbunden tömning för att fungera väl.

Multrum

I multrummet samlas avfallet i en stor behållare där det bryts ner biologiskt. Systemet kan även ta hand om matavfallet.

Behållaren kräver stort utrymme och placeras vanligen i källarplan eller i grunden direkt under toaletten. Detta utrymme bör vara uppvärmt på vintern, alternativt kan behållaren vara eluppvärmd eller isolerad.

Problem med flugor, dålig lukt och vätskeöverskott kan förekomma. Det kan ofta åtgärdas genom tillsats av strömedel. Tömning sker via en lucka i behållarens nedre del och bör ske varje eller vart annat år. Restprodukten används sedan som jordförbättringsmedel.

Urinsorterande toaletter

Genom att sortera bort urinen minskar risken för lukt och flugor och den torra avföringen blir lättare att hantera och kompostera. Man får också en miljövinst när urinen kan användas för gödning.

Har du ett befintligt dass och vill ha urinsortering kan du köpa en insats för urinseparation som läggs i det befintliga dasset. Med den urinseparerande toasitsen kommer en slang för bortledande av urinen. Slangen leder du till en plastdunk eller till en tank.

Det finns också färdiga toaletter med urinsortering att köpa. Med toaletterna medföljer oftast flera latrintunnor som kan användas för kompostering.

Förbränningstoalett

En förbränningstoalett förbränner latrinet så att slutprodukten blir aska. Askan kan användas som gödning i trädgården. Denna typ av toalett kräver el eller gasol för att fungera. Förbränningstoaletter är förhållandevis dyra men utgör en bekväm lösning för dig som inte vill eller kan hantera latrinet på annat sätt.

Anmälan om eget omhändertagande av latrin

Du som fastighetsägare kan befrias från hämtning av latrin vid din fastighet om du anmält att ditt latrinavfall kommer att behandlas i en förmultningstoalett eller motsvarande. Anmälan gör du via denna blankett:

Anmälan om eget omhändertagande av latrin

Om du har frågor, kontakta gärna vår kundservice

Avgifter och regler för avfall

Dela sidan: