Hämtning av latrinbehållare

Rutin för hämtning

Inför hämtningsdagen vill vi att du meddelar oss om du ställer ut en behållare. Vi kan då anpassa våra transporter och endast åka till dem som beställt hämtning vilket minskar belastningen på miljön. Vid beställning kontaktar du oss senast två dagar innan hämtning. Här kan du beställa hämtning av latrin.

Systemet med insamling och behandling av latrin är varken miljömässigt eller arbetsmiljömässigt bra och därför uppmanar vi till att hushållet istället tar hand om latrinet på egen hand. Läs mer om de olika alternativen

För dig som vill ha hämtning av latrin gäller detta:

  • Du kan få hämtning av latrin året runt, men latrinhämtning är mer vanligt under sommarsäsongen. Sommarsäsongen gäller vecka 19 till 37 för dig som har hämtning udda veckor och vecka 20 till 38 för dig som har hämtning jämna veckor.
  • Helårsabonnemang finns med 13 eller 26 behållare och sommarabonnemang med 1, 2, 3, 5 eller 10 behållare. Om du behöver extra behållare kan du kontakta oss.

Latrinbehållarna

Latrinbehållarna hämtar du på någon av våra Returpunkter mot överlämnande av en särskild kupong som vi skickar till dig.

Returpunkter

Tänk på detta:

  • Latrinhämtningen sker som tätast varannan vecka.
  • Latrinbehållaren ska placeras lätt tillgänglig vid tomtgränsen inför hämtningen.
  • Var noga med att inte lägga något i behållaren som du inte skulle spola ner i ett avlopp, det vill säga: inga blöjor, bindor eller bomullspinnar.
  • Latrinbehållaren får inte fyllas ända upp eftersom den då blir för tung att lyfta. Av arbetsmiljöskäl får behållaren inte väga mer än 15 kg.
  • Om du har beställt hämtning men inte har ställt fram behållaren på hämtningsdagen får du betala en bomkörningsavgift på 250 kronor.

Kostnaden

Information om kostnad för latrinabonnemang hittar du i taxan för avfallshantering

Dela sidan: