Schaktmassor

Mindre mängder rena schaktmassor (max 1 m3) lämnas på anvisad plats vid valfri Returpunkt. Om du har större mängder hänvisar vi dig till valfri privat avfallsentreprenör eller anläggning där du kan beställa hämtning i container eller storsäck.

Kom ihåg att du som företagare alltid måste betala för att lämna avfall på Returpunkten.

Vad räknas som schaktmassor:

Jord, grus och sten

Dela sidan: