Trädgårdsavfall

Det finns flera sätt för dig att bli av med grenar, löv, gräsklipp, fallfrukt och annat trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall i mindre mängder går bra att lägga i facket för restavfall. Tänk dock på att det inte får bli för tungt och att stora grenar kan skada någon eller sätta sig på tvären i sopbilen.

Fallfrukt

Fallfrukt ska du av arbetsmiljöskäl helst lämna till en Returpunkt. Små mängder går bra att lämna i facket för matavfall. Använd gärna matavfallspåsarna så blir inte insidan av tunnan kladdig.

Lämna på Returpunkterna

Om du har större mängder trädgårdsavfall, lämna det gärna på en Returpunkt. Busk- och häckklipp från trädgården lämnas på platsen som är märkt ”Ris” på en returpunkt. Fallfrukt, mossa, löv och liknande lämnas i containern på Returpunkten som är märkt ”Trädgårdskompost” för att sedan gå till kompostering.

Paketera gärna trädgårdsavfallet i säckar under transporten till returpunkten. Risken för att det sprids under transporten minskar och det blir lättare att tömma ut det på rampen på Returpunkten.

Kompostering av trädgårdsavfall

Om du har en hemkompost går det att kompostera ditt trädgårdsavfall där. Du behöver inte ha en isolerad och skadedjursäker kompost som du behöver till matavfallet. Det räcker bra med ett kompostnät eller liknande. Det mesta av trädgårdsavfallet kan du kompostera och lägga i hemkomposten i trädgården.

Beställ hämtning

Du som är fastighetsägare kan även beställa hämtning av trädgårdsavfallet. Trädgårdsavfallet hämtas då som grovavfall och du måste paketera det i hanterbara enheter, till exempel i säckar. Du kan även beställa en container om du har större mängder. Kontakta vår kundservice för beställning av hämtning eller container. Det går också bra att beställa av någon annan aktör på marknaden som hyr ut containrar och hämtar trädgårdsavfall.

Ta bort invasiva främmande arter

Som trädgårdsägare kan du hjälpa till att stoppa spridningen av invasiva främmande arter. Det är viktigt att avfallet inte sorteras som vanligt trädgårdsavfall.

Så tar du hand om invasiva främmande arter

Dela sidan: