Sorteringsguide

Använd vår sorteringsguide för att får reda på var ditt avfall ska lämnas. I menyn hittar du också mer information om några av de vanligaste avfallsslagen.

Hittade inga träffar på denna sökning. Vill du föreslå sökordet som ett nytt ord till vår sorteringsguide? Skicka i så fall ett mejl till oss!

Sorteringsguiden finns också i vår app

Varför ska jag sortera mina sopor?

Det finns många skäl att sortera sina sopor. Några av de främsta är:

  • Om vi håller isär olika sorters material kan det mesta också gå till återvinning så att det kan bli nya produkter.
  • Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.
  • Genom att sortera soporna minskar dessutom den mängd avfall som riskerar att hamna på deponi – det som vi i vanligt tal kallar en soptipp.
  • Skräp som slängs i naturen (eller någon annanstans) riskerar att läcka farliga ämnen.
  • Genom att du sorterar ditt avfall kan farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt. På så sätt skyddar vi andra människor och vår miljö.
  • Mycket av de vi använder, och sedan slänger, tar väldigt lång tid att bryta ner i naturen. Till exempel tar det 1 miljon år för glas att brytas ner och upp emot 500 år för en aluminiumförpackning.
  • Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor.

Film om sopsortering i Norrköping

Hur går sopsortering i Norrköping till? Och hur bra är vi Norrköpingsbor på att sortera egentligen? Det förklarar vi i filmen.

Dela sidan: