Asbest

Mindre mängder asbest (max 1 m3) kan du lämna i anvisad container på Returpunkt Norrköping på Fridhemsvägen. Om du har större mängder hänvisar vi dig till valfri privat avfallsentreprenör eller anläggning.

Vi tar inte emot asbest från företag på Returpunkten.

Returpunkter

Gör så här:

  • Materialet ska vara förpackat i byggplast (minsta tjocklek 0,2 mm) med måtten 50 x 100 cm.
  • Förpackningarna ska vara noga förslutna med tejp, samt märkta med ordet asbest.
  • Förpackningarnas vikt får inte överstiga 15 kg.
  • Anmäl till personalen att du vill lämna material som innehåller asbest.
  • Du ska själv placera materialet i anvisad container.

Det är viktigt att du först pratar med personalen och får deras godkännande på att du har förpackat din asbest på rätt sätt. Du får inte lasta av annat material innan asbesten är förpackad enligt instruktionen ovan. Om det finns brister i hur du har förpackat materialet kommer personalen be dig att åtgärda dessa. Du får inte packa om eller åtgärda förpackningen på Returpunkten. Om du inte åtgärdar eventuella brister får du inte lämna materialet hos oss.

Mer information

För din säkerhet rekommenderar vi att du läser mer om asbest på Arbetsmiljöverkets webbplats:

Asbest (på av.se)

Dela sidan: