Bygg- och rivningsavfall

Ombyggnationer, nybygge och rivningsarbeten ger ofta bygg- och rivningsavfall. Avfallet ska tas hand om på rätt sätt, via lämning på någon av våra Returpunkter eller fastighetsnära hämtning.

Byggavfall från privatperson

Om du som privatperson själv utför ett arbete som ger upphov till bygg- och rivningsavfall är du välkommen att lämna ditt avfall till valfri Returpunkt kostnadsfritt. På Returpunkten sorterar du ditt byggavfall beroende på avfallstyp. Följ skyltningen och personalens anvisningar.

Du kan även som privatperson beställa hämtning av byggavfall i container eller storsäck vid din fastighet mot en avgift om du själv utför ett arbete som ger upphov till bygg- och rivningsavfall. För att beställa hämtning måste du kontakta Nodras kundservice. Innan du ringer Nodras kundservice för beställning läs informationen om fastighetsnära hämtning av bygg- och rivningsavfall.

Beställning fastighetsnära hämtning bygg- och rivningsavfall

Om du har anlitat ett byggföretag som utför ett arbete som ger upphov till bygg- och rivningsavfall kan du anlita valfri entreprenör för hämtning och hantering av avfallet.

Byggavfall från företag

Som företag får du lämna avfall vid valfri Returpunkt mot en avgift eller ordna med egen hantering av bygg- och rivningsavfall. Vid lämning av bygg- och rivningsavfall vid någon av våra Returpunkter måste avfallet sorteras.

Har du ett företag?

Sortering

Varje avfallsslag inom bygg- och rivningsavfall ska sorteras och separeras från resterande byggavfall.

Krav på utsortering:

Den som innehar bygg- och rivningsavfall är skyldig att sortera enligt minst dessa avfallsfraktioner:

  • Trä
  • Metall
  • Gips
  • Glas*
  • Plast
  • Mineral (betong, tegel, klinker, keramik och sten)
  • Farligt avfall
  • Elavfall
  • Schakt**

*i dagsläget hanteras glaset ihop med mineral på returpunkterna eftersom vi i nuläget inte har någon annan avsättning än som konstruktionsmaterial, detta kan komma att ändras när nya upphandlingar genomförs.

**vi tar inte emot schaktmassor på våra Returpunkter.

Frågor och svar

Om du som privatperson utför ett bygg- eller rivningsarbete där det uppstår avfall så är det inom ramen för kommunalt ansvar, och det är till oss på Nodra du ska vända dig till. Vi tar emot allt bygg-och rivningsavfall som uppstår inom icke yrkesverksam verksamhet. Det innebär att du som privatperson kan lämna bygg- och rivningsavfall till valfri returpunkt eller beställa fastighetsnära hämtning mot en avgift.

Om du som privatperson har anlitat ett företag som utför arbete där bygg- och rivningsavfall uppstår ingår inte avfallet inom ramen för kommunalt ansvar.

Det finns ingen begräsning för hur mycket avfall man får slänga, du som privatperson kan lämna avfallet på valfri returpunkt och även beställa hämtning av avfallet.

Det är kostnadsfritt lämna avfall på Returpunkten vid besöket. Besöket betalas via avfallstaxans årliga fasta avgift.

Att beställa hämtning av avfall kostar enligt prisbladet Avgifter bygg- och rivningsavfall och faktureras enligt vanlig faktura.

Företag får slänga bygg- och rivningsavfall på Returpunkten mot en avgift som faktureras automatiskt, precis som alla andra besök som företagare. Läs mer på sidan: Företagsbesök på returpunkterna.

I bygg- och rivningsavfall ingår sådant avfall som uppstår vid bygg- och rivningsarbeten. Grovavfall kan tillexempel vara möbler, mattor och cyklar, sådant avfall som uppstår i hemmet men som inte ryms i vanliga sopkärlet.

Läs mer om grovavfall här:
Grovavfall

Dela sidan: