Tecknad bild på elavfall

Elavfall

Allt som drivs med sladd eller batteri räknas som elavfall. Även glödlampor, lysrör och lågenergilampor räknas som elavfall.

Var ska lämna mitt elavfall?

På våra returpunkter kan du lämna elavfall. Elavfall av mindre storlek kan du också lämna till en Samlare i din matbutik.

I din lilla röda boxen kan du som har fyrfackstunnorna lämna småbatterier och ljuskällor (till exempel glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor) vid din bostad. Du som äger eller förvaltar ett flerbostadshus kan beställa hämtning av elavfall från Nodra.

Varför ska jag sortera elavfall?

Elavfall är oftast ett farligt avfall och är därför särskilt viktigt att sortera ut. Elavfall som kommer in till Returpunkten, Samlaren eller läggs i boxen för elavfall vid din bostad plockas isär och de olika delarna tas om hand beroende av material. Metaller blir återvunna, plaster och andra delar går till förbränning och farligt avfall blir behandlat separat – allt för att minska den negativa miljöpåverkan.

Producenterna av produkter som till slut blir elavfall har ansvar för att produkterna återvinns. På El-Kretsens webbplats kan du läsa mer om elavfall och producentansvaret.

El-Kretsens webbplats

Dela sidan: