illustration av förpackningar som sorteras i farligt avfall

Farligt avfall

Farligt avfall är bland annat alla typer av kemikalier, spillolja, färgrester, och lösningsmedel.

Kemikalier som är klassade som farligt avfall är märkta med en symbol. Symbolen här bredvid talar om att ämnet är brandfarligt, men det finns även symboler för frätande, miljöfarliga, explosiva, hälsoskadliga och giftiga kemikalier.

På Kemikalieinspektionens webbplats kan du läsa om olika typer av märkning och farosymboler:

Märkning och farosymboler (på kemi.se)

Var ska jag lämna mitt farliga avfall?

Du som privatperson lämnar ditt farliga avfall till någon av Returpunkterna eller till Samlaren-skåpet som finns i vissa matvaruaffärer. Överblivna läkemedel lämnar du till ett apotek. Allt farligt avfall ska vara tydligt märkt så att det kan tas om hand på bästa sätt för miljön.

Titta gärna i vår sökbara sorteringsguide för att se hur du ska sortera olika typer av avfall.

Returpunkterna

Samlaren

Läkemedel

Sorteringsguide

Varför ska jag sortera farligt avfall?

Farligt avfall är speciellt viktigt att sortera ut eftersom det är farligt för människor, djur och miljön.

Avfallet behandlas olika beroende på vad det innehåller. Till exempel går en del farligt avfall till förbränning i särskilt anpassade anläggningar och annat till ett säkert slutligt förvar, som för kvicksilver som ska måste från kretsloppet helt och hållet.

 

Dela sidan: