Läkemedel

Varje dag slängs överblivna läkemedel i soporna, vasken eller avloppet. Våra reningsverk och förbränningsanläggningar klarar dock inte alltid av att rena avloppsvatten, rök och aska från alla läkemedelsresterna. Läkemedlen läcker därför ut i naturen där de kan ställa till med stor skada för miljön, naturen och djuren.

Lämna överblivna läkemedel till ett apotek

För läkemedel gäller producentansvar. Det innebär att du kan lämna överbliven medicin till alla apotek.

Överblivna läkemedel kan du inte lämna till matvarubutiker som säljer receptfria läkemedel, utan endast till apotek.

Kanyler och sprutor

Nodra ansvarar för att ta hand om kasserade sprutor och kanyler. Du som privatperson kan få en kanylbehållare från ditt apotek. Om du förestår ett apotek, kontakta vår kundservice för att beställa kanylbehållare av oss.

Den fyllda kanylbehållaren kan du antingen lämna till apoteket där du fick den eller lägga den i den tunna eller det fack där du brukar lägga restavfall.

Dela sidan: