foto av utedass som delvis är dolt av grönska

Latrin

Vid fritidshus förekommer det fortfarande torrdass med latrinbehållare. Systemet med insamling och behandling av latrin är dock varken miljömässigt eller arbetsmiljömässigt bra.

Ta hand om latrinet på egen hand

Allt fler väljer numera att ta hand om latrinet själva. Det kan du göra på flera sätt med god hygienisk standard. Latrinet som du tar hand om själv kan sedan återvinnas som gödningsmedel, vilket är både bra för miljön och för din trädgård. Dessutom slipper du köpa konstgödsel.

Olika modeller av torrtoaletter

Egen kompostering av latrin

Hämtning av latrinbehållare

Information om hur du får nya latrinbehållare, hur du beställer hämtning och vad du måste tänka på.

Hämtning av latrinbehållare

Beställ hämtning av latrinbehållare

Dela sidan: