Egen kompostering av latrin

Torrtoalettsystem med egen kompostering kräver lite mer hantering för dig som använder det, men är billigare än mulltoaletter och liknande.

Det finns olika tekniker för latrinkompostering. Det går att köpa en toalettstol med en insatstunna i plast där tunnan vid behov byts ut. Det går också att köpa plasttunnor som kan placeras under utedasset. Kompostering kan antingen ske direkt i plasttunnan som förses med luftat lock eller så väljer du att ha en större kompostbehållare att tömma tunnans innehåll i.

Krav på behållare

Det finns anpassade behållare för latrinkompostering att köpa men det går också att bygga en själv. Oavsett om du köper en färdig behållare eller om du bygger en själv gäller att komposten ska vara:

  • Av tåligt material (undvik impregnerat trä)
  • Tät i botten och ha regntätt lock
  • Utformad så att skadedjur inte kan ta sig in
  • Ventilerad (ventilationen ska förses med insektsnät)
  • Bestå av minst två behållare som används växelvis (6 månader vardera)

Urinseparering

Det finns utrustning för urinsortering att köpa där urinen samlas upp i en separat plastbehållare. Om urinen sorteras bort minskar risken för lukt och flugor. Näringen är koncentrerad i urinen vilket gör den lämplig som gödningsmedel.

Sprid inte urinen på sådant som ska ätas rått såsom frukt och grönsaker. För att förhindra att näringen avdunstar är det klokt att eftervattna med vatten.

Så ansöker du om att få använda ett system med egen kompostering

För att få kompostera latrin på egen hand behöver du fylla i en blankett där du anger hur du kommer att hantera latrinet själv. På blanketten skriver du bland annat hur du tänker kompostera latrinet, hur eventuell separat hantering av urin ska gå till, hur många ni är i hushållet och hur stor tomt du har. Du hittar blanketten via länken nedan.

Omhändertagande av latrin/urin – ansökan/anmälan (minasidor.norrkoping.se)

Kontakta kommunens kontaktcenter om du vill veta mer om egen hantering av latrin och urin

Om du behöver mer information om egen kompostering av latrin och hantering av urin, kontakta kommunens kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00 eller skicka e-post till norrkoping.kommun@norrkoping.se

Kontakta oss om du har frågor om ditt abonnemang

Om du har frågor om ditt latrinabonnemang är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Dela sidan: