foto av latrintunna framför grind

Hämtning av latrinbehållare

Rutin för hämtning

Inför hämtningsdagen vill vi att du meddelar oss om du ställer ut en behållare. Vi kan då anpassa våra transporter och endast åka till dem som beställt hämtning vilket minskar belastningen på miljön. Vid beställning kontaktar du oss senast två dagar innan hämtning.

Beställ hämtning av latrin

Systemet med insamling och behandling av latrin är varken miljömässigt eller arbetsmiljömässigt bra och därför uppmanar vi till att hushållet istället tar hand om latrinet på egen hand.

Olika modeller av torrtoaletter

För dig som vill ha hämtning av latrin gäller detta:

  • Du kan få hämtning av latrin året runt, men latrinhämtning är mer vanligt under sommarsäsongen. Sommarsäsongen gäller vecka 19 till 37 för dig som har hämtning udda veckor och vecka 20 till 38 för dig som har hämtning jämna veckor.
  • Helårsabonnemang finns med 13 eller 26 behållare och sommarabonnemang med 1, 2, 3, 5 eller 10 behållare. Om du behöver extra behållare kan du kontakta oss.

Latrinbehållarna

Latrinbehållarna hämtar du på någon av våra returpunkter mot överlämnande av en särskild kupong som vi skickar till dig. Det är viktigt att du använder latrinbehållarna som vi tillhandahåller. De är godkända för transport till behandling där innehållet komposteras och sedan används till gödning. Om du fortfarande använder de gamla latrinbehållarna i kartong uppmanar vi dig att byta ut dessa till våra latrinbehållare i plast.

Returpunkter

Tänk på detta:

  • Latrinhämtningen sker som tätast varannan vecka.
  • Använd latrinbehållarna som du hämtar på någon av våra Returpunkter.
  • Placera latrinbehållaren lätt tillgänglig vid tomtgränsen inför hämtningen.
  • Var noga med att inte lägga något i behållaren som du inte skulle spola ner i ett avlopp, det vill säga: inga blöjor, bindor eller bomullspinnar.
  • Fyll inte latrinbehållaren ända upp eftersom den då blir för tung att lyfta. Av arbetsmiljöskäl får behållaren inte väga mer än 15 kg.
  • Om du har beställt hämtning men inte har ställt fram latrinbehållaren på hämtningsdagen måste du betala en bomkörningsavgift på 250 kronor.

Kostnaden

Information om kostnad för latrinabonnemang hittar du i taxan för avfallshantering.

Avgifter och regler för avfall

Dela sidan: