Matavfall blir biogas

Biogas är det mest miljösmarta bränsle som finns. Råvaran till bränslet kommer från naturen och bidrar därmed inte till växthuseffekten. När matavfall och annat organiskt avfall omvandlas till biogas bildas också en näringsrik produkt, biogödsel, som återförs till jordbruket. Detta ger ett optimalt nyttjande av avfallets energi och näringsinnehåll.

Från november 2011 körs allt källsorterat matavfall till Linköping för att rötas till biogas.

Så blir maten fordonsgas och biogödsel

 

Matflodet-stor_red2Först går matavfallet igenom en förbehandlingsanläggning. I förbehandlingen blandas avfallet med vatten, mals och går vidare in i processen. Blandningen värms upp till 70 grader för att ta död på alla bakterier. Sedan pumpas blandningen vidare in i rötningskammaren. Det tar cirka 30 dagar innan bakterier har omvandlat allt som kan bli biogas till biogas. Gasen renas sedan för att kunna användas som fordonsgas. Det som återstår kallas biogödsel och används för att gödsla åkrar.

Utöver matavfallet finns det annat avfall som kan rötas och bli biogas. Till exempel: fettavskiljarslam, vegetabilisk olja, livsmedelsavfall och vissa typer av trädgårdsavfall.

Dela sidan: