Tecknad bild på brännbara sopor, till exempel en blöja, en dammsugarpåse, en cd-skiva och tandtråd.

Restavfall

Restavfallet (tidigare kallat brännbart avfall) är det som blir kvar när alla de andra stegen i källsorteringen är utförda. Det betyder att när du har sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och eventuellt matavfall är det bara den lilla resten kvar.

Exempel på restavfall är:

  • Blöjor, tops, bindor, tamponger, bomullsrondeller
  • Tandborstar, toalettborstar, diskborstar
  • Dammsugarpåsar, disktrasor
  • Snus, cigaretter, tuggummi
  • Kuvert, pennor, Post-IT
  • Trasiga skor och plastleksaker utan elektronik

Restavfallet kan slängas i vilken plastpåse som helst (förutom i påsarna avsedda för matavfall) så länge det går att stänga med en dubbelknut.

Du lägger restavfallet i facket eller tunnan märkt Restavfall. Om vi ännu inte märkt om din tunna står det Brännbart avfall. Om du har abonnemanget Mat- och restavfall (tidigare kallat Blandat) får matavfall och restavfall läggas i samma tunna.

Du som äger en villa eller ett fritidshus kan beställa extrakärl för restavfall. De storlekar på soptunnor som finns för restavfall är 140, 240 och 370 liter. Läs om våra abonnemang för småhus

Verksamheter och flerbostadshus får även använda 660 liter stora soptunnor.

Restavfallet går till förbränning i Händelöverket och ger el och fjärrvärme.

Mer information

Avfallstrappan – prioritering för miljöns skull

Vår sökbara sorteringsguide

Dela sidan: