Slam

I Norrköping är det Nodra som du ska kontakta om du behöver tömning av din slambrunn. Vår entreprenör Suez Recycling AB utför det praktiska arbetet.

En slambrunn renar avloppsvattnet från näringsämnen och organiskt material. Nedbrytningen sköts av bakterier.

Så fungerar en slambrunn

De flesta slambrunnar består av tre kammare, så kallade trekammarbrunnar. Det förekommer även tvåkammarbrunnar och slutna tankar.

De olika kamrarna urskiljer grövre partiklar från vattnet som sedan går ut i en markbädd eller infiltrationsanläggning. I en fungerande slambrunn ska slammet fastna i den första kammaren. Om det finns slam kvar i resterande kammare är det ett tecken på att tätare tömning behövs.

Det är viktigt att din slambrunn töms med ett jämnt intervall för att den ska behålla sin funktion.

En slambrunn som är rätt dimensionerad behöver normalt bara tömmas en gång om året. Vid frågor om tömning av din slambrunn kontakta vår kundservice på telefonnummer 011-15 15 50.

Om du planerar att anlägga en ny slambrunn ska du kontakta Samhällsbyggnadskontoret.

Små avlopp (på Norrköpings kommuns webbplats)

Få SMS inför slamtömning

Det är möjligt att få ett SMS inför din slamtömning.

Kontakta vår kundservice på telefon 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du vill ändra ditt mobilnummer eller lägga till ett nytt.

Arbetsmiljö och slamtömning

Det finns mycket att tänka på när en ny slambrunn ska installeras. Att brunnen ska kunna tömmas är en viktig sak. Det finns en rad arbetsmiljöregler kring slamtömning och det är även viktigt att vägen fram till brunnen uppfyller vissa krav. Även om brunnen är äldre så måste placeringen följa dagens krav på till exempel arbetsmiljö, vilket betyder att du som redan har en brunn kan behöva anpassa vägen och se till att uppställningsplatsen för slambilen följer de regler som finns.

Mer information om vad du ska tänka på när du anlägger en ny slambrunn hittar du i informationsbladet nedan. Där finns också den aktuella slamtaxan.

Information till dig som planerar att anlägga enskild avloppsanläggning

Slamtömning utanför ordinarie arbetstid

Om du måste beställa en tömning av din slambrunn utanför ordinarie arbetstid, ring vårt kundservicenummer 011-15 15 50 och välj knappvalet för Akut slamtömning.

En jourtömning kostar 1 400 kronor extra utöver den ordinarie avgiften för slamtömning.

Dela sidan: