foto av äppelträd

Trädgårdsavfall

Det finns flera sätt för dig att bli av med grenar, löv, gräsklipp, fallfrukt och annat trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall i mindre mängder går bra att lägga i facket för restavfall. Tänk dock på att det inte får bli för tungt och att stora grenar kan skada någon eller sätta sig på tvären i sopbilen.

Lämna på Returpunkterna

Om du har större mängder trädgårdsavfall, lämna det gärna på en Returpunkt. Busk- och häckklipp från trädgården lämnar du på platsen som är märkt ”Ris” på en Returpunkt.

Fallfrukt, mossa, löv och liknande lämnar du i containern på Returpunkten som är märkt ”Trädgårdskompost”. Den typen av trädgårdsavfall går sedan till kompostering.

Paketera gärna trädgårdsavfallet i säckar under transporten till returpunkten. Risken för att det sprids under transporten minskar och det blir lättare att tömma ut det på rampen på Returpunkten.

Fallfrukt

Fallfrukt ska du av arbetsmiljöskäl lämna till en Returpunkt. Små mängder går bra att lämna i facket för matavfall. Använd en matavfallspåse så att inte insidan av tunnan blir kladdig.

Kompostering av trädgårdsavfall

Om du har en hemkompost går det bra att kompostera ditt trädgårdsavfall där. För att kompostera trädgårdsavfall behöver du inte ha en isolerad och skadedjursäker kompost som du behöver till matavfallet. Det räcker bra med ett kompostnät eller liknande.

Kom ihåg att egen kompostering kräver en anmälan.

Kompostering av organiskt hushållsavfall – anmälan på minasidor.norrkoping.se

Beställ hämtning

Du som är fastighetsägare kan beställa hämtning av trädgårdsavfall. Vi hämtar då trädgårdsavfallet som grovavfall. För att vi ska kunna hämta det måste du paketera det i hanterbara enheter, till exempel i säckar. Du kan också beställa en container om du har större mängder.

För att beställa hämtning eller en container, kontakta vår kundservice. Det går också bra att beställa tjänsten av någon annan aktör på marknaden som hyr ut containrar och hämtar trädgårdsavfall.

Beställ hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall

Ta bort invasiva främmande arter

Som trädgårdsägare kan du hjälpa till att stoppa spridningen av invasiva främmande arter. Det är viktigt att avfallet inte sorteras som vanligt trädgårdsavfall.

Växtavfall från främmande invasiva arter

Dela sidan: