Välkommen som avfallskund

I Norrköping är det Nodra som har ansvaret att se till att avfallet samlas in och hanteras på rätt sätt. Vi har avtal med olika entreprenörer som sköter det praktiska arbetet med hämtning av avfallet, behandling av avfallet och driften av returpunkterna.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden är Norrköpings kommuns tillsynsmyndighet och har uppdraget att se till att föreskrifter och regler efterlevs.

Allt ska källsorteras

Alla hushåll i Norrköping ska källsortera sitt avfall. Beroende på vad det är för avfall ska det lämnas vid bostaden, på en återvinningsstation eller vid en returpunkt.

Vid din bostad

Vi erbjuder flerfackssortering. Du kan välja det abonnemang som passar ditt hushåll bäst.

Läs om de olika abonnemangen

Kontakta kundservice om du vill ändra det abonnemang som idag finns på fastigheten. Genom vår kundservice kan du också beställa hämtning av grovavfall och elavfall. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

På återvinningsstationerna

På en återvinningsstation lämnar du förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar.

Det är Förpackningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för dessa stationer eftersom producentansvar gäller för förpackningar och tidningar. Synpunkter på återvinningsstationerna lämnas till FTI på telefon 0200-88 03 11.

Hitta närmaste återvinningsstation

På returpunkterna

Här kan du lämna farligt avfall, grovavfall och elavfall. Allt ska sorteras och lämnas på rätt plats. Farligt avfall ska lämnas till personalen, som även svarar på dina frågor. På returpunkterna finns också en återvinningsstation.

Adresser och öppettider för returpunkterna

Kostnaden

Kommunfullmäktige bestämmer hur stor avfallstaxan ska vara. Taxan är uppdelad i en fast avgift och en rörlig. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder.

Avgifter och regler för avfall

Dela sidan: