Avfallshämtning vintertid

Snö och halka gör sophämtningen besvärlig. Du behöver se till så att vi kommer fram till din tunna. För vissa adresser behöver vi hämta soporna på en vinterstation istället.

Vinterstationer 15 november-31 mars

På vissa ställen är vi tvungna att ha en tillfällig plats för soptunnorna, en så kallad vinterstation, för att kunna garantera en fungerande hämtning under vintern.

Se till att vi kan tömma din soptunna

Som fastighetsägare behöver du se till att sophämtaren kan tömma din tunna.

Det här behöver du göra:

  • Ta bort snö från locket på tunnan.
  • Skotta och sanda runt tunnan och längs den väg som sophämtaren använder för att dra dina soptunnor.
  • Ploga och sanda körvägen fram till tunnorna och vid eventuella vändplatser.
  • Se till att tunnan står plant och upprätt i nivå med vägen.
  • Ställ tunnan med handtaget utåt.

Läs om ansvaret för sophämtningen vid vinterväglag under 22 § och 23 § i föreskrifterna för den kommunala renhållningsordningen:

Allmänna föreskrifter för avfallshantering i Norrköpings kommun

Det här kan du göra om du inte fått soporna hämtade

Om vi inte kunde tömma din tunna på grund av att det inte var skottat och sandat hämtar vi på din nästa ordinarie hämtningsdag, förutsatt att det då är skottat och sandat. Om du får fullt i din tunna kan du ställa en säck bredvid.

Förpackningar och tidningar ska du vid dessa tillfällen lämna till en återvinningsstation om de inte får plats i din tunna. Om du som fastighetsägare ändå vill eller måste ha sophämtning innan nästa ordinarie hämtning kan du beställa det hos vår kundservice. Du står då själv för den kostnaden.

Därför får sopbilarna svårt att ta sig fram vintertid

Vintertid kan dåligt snöröjda vägar och halka göra att sopbilen får svårt att köra och fastnar på vägar där andra bilar tar sig fram. Det är ganska vanligt att fastighetsägare ifrågasätter varför sopbilen kör fast när de själva tar sig fram utan problem. Här förklarar vi varför det är så:

Sopbilen är tung

En sopbil väger väldigt mycket och börjar den glida finns det inget som stoppar den. Chauffören har både ansvaret och rättigheten att bedöma om det ens är möjligt att köra på en väg, säkerheten både för den som kör och omgivningen är alltid viktigast.

Varma däck smälter snön

Medan sopbilen kör blir däcken varma. Om det är vinterväglag och sopbilen stannar i en uppförbacke för att tömma tunnor smälter snön under däcken. Då kan det bli extrem halt och mycket svårt för sopbilen att kunna köra vidare.

Svårt att komma loss

Om du själv har kört bil vintertid vet du att när det är moddigt, spårigt eller dåligt plogat så gäller det att hålla jämn fart och inte stanna eller sänka farten för att inte fastna.

Eftersom sopbilarna måste stanna vid varje sopkärl riskerar de att hamna i den situationen hela tiden. För att nå kärlen måste sopbilen dessutom ofta köra längre till höger på vägen och då kan de inte alltid köra i de spår som kanske redan finns på vägbanan.

Dela sidan: