Hämtningsplatsen

4 tips på placering av dina tunnor

1. Lucka i staketet

Ge dem en lucka i staketet. Staket kan även fortsätta runt om. Detta gör det lätt att komma åt att slänga sopor och återvinningsmaterial inifrån tomten, medan sophämtaren kommer åt tunnorna från andra hållet.

Skiss på tunnor som står bredvid varandra med staket runtom

2. Utmed staketetSkiss där tunnor står "på kö" bredvid en mur eller ett staket

Ställ tunnorna på kö utmed staketet eller muren. Tänk på att inte ha handtagen inåt på tömningsdagen.

3. I trädgårdshäcken

Gör ett eller två hål i trädgårdshäcken och ställ tunnorna där. Platsen finns ju redan och det är lätta att komma åt tunnorna från både tomten och gatan.

Skiss där två soptunnor står i varsitt hål i en trädgårdshäck

4. Ställ tunna 1 någon annanstans

Ställ tunna nummer 2 där du har dina soptunnor idag eftersom den töms oftast. Ställ tunna nummer 1 på en annan plats och kör fram den på tömningsdagen en gång i månaden.

Tänk på detta när du planerar plats för dina tunnor

  • Tunnorna ska stå med handtagen utåt på hämtningsdagen.
  • Det går bra att ha tunnorna på en annan plats mellan hämtningarna.
  • På hämtningsdagen: ställ helst tunnorna max 5 meter från där sopbilen stannar. Av arbetsmiljöskäl tar vi ut en extrakostnad om dragvägen blir längre. Bilderna nedan visar exempel på hur vi mäter dragvägen mellan tunnan/tunnorna och sopbilen.
  • Ha en hård yta under tunnorna och längs dragvägen.
  • Ta bort eventuella hinder runt tunnorna och längs dragvägen.
  • Planera för mellanrum vid sidan av och mellan tunnorna.
Skiss som visar hur dragvägen mäts mellan soptunnan och sopbilen

Vi mäter dragvägen från mitten av tunnan till mitten av vägen där sopbilen kan stanna.

Skiss som visar att vi mäter dragvägen från tunnan till sopbilen, även om det finns en gångväg emellan.

Vi mäter dragvägen från mitt emellan tunnorna till mitten av vägen där sopbilen kan stanna.

Har du problem med placeringen av dina tunnor? Kontakta oss så hjälper vi gärna till! Kontaktuppgifter till vår kundservice hittar du längst ner på sidan.

Dela sidan: