Plats för dina soptunnor

Vårt ansvar är att hämta ditt avfall – ditt ansvar är att se till att vi kan göra det. För att sophämtaren ska kunna tömma dina tunnor och samtidigt ha en bra arbetsmiljö finns det några saker du som fastighetsägare behöver tänka på.

Tänk på detta när du planerar plats för dina tunnor

Din soptunna ska stå på avsedd plats på hämtningsdagen och placerad så att hämtningen underlättas. Det innebär att du ska

 • placera tunnorna med handtagen utåt på hämtningsdagen.
 • ha mellanrum vid sidan av och mellan tunnorna.
 • ha en jämn, hård och halkfri yta under tunnorna och där sophämtaren ska dra tunnorna. Hinder som till exempel kanter, trösklar, trappsteg eller kullersten ska inte förekomma. Läs mer om dragvägen längre ner på den här sidan.

Det går bra att ha tunnorna på en annan plats mellan hämtningarna.

Då hämtar vi inte ditt avfall

Vi hämtar inte ditt avfall om din tunna vid upprepade tillfällen är placerad så att sophämtaren behöver vrida på tunnan för att komma åt handtaget. Vi hämtar inte heller om det finns olika typer av hinder som försvårar eller helt hindrar oss från att hämta ditt avfall.

Hinder kan till exempel vara:

 • kanter, trösklar, trappsteg, kullersten
 • ej snöröjd eller halkbekämpad väg
 • en släpvagn som står i vägen
 • för tunga soptunnor
 • parkerade bilar
 • stängd grind
 • avstängd gata.

Vi har ett gemensamt ansvar att ditt avfall blir hämtat. Har du problem med placeringen av dina tunnor? Kontakta oss så hjälps vi åt att hitta en lösning.

Kontakta oss

4 tips på placering av dina tunnor

Ge tunnorna en lucka i staketet. Staket kan även fortsätta runt om. Detta gör det lätt att komma åt att slänga sopor och återvinningsmaterial inifrån tomten, medan sophämtaren kommer åt tunnorna från andra hållet.

Skiss på tunnor som står bredvid varandra med staket runtom

Ställ tunnorna utmed staketet eller muren. Tänk på att ställa tunnan med handtagen utåt på hämtningsdagen.

Skiss där tunnor står "på kö" bredvid en mur eller ett staket

Gör ett eller två hål i trädgårdshäcken och ställ tunnorna där. Platsen finns ju redan och det är lätta att komma åt tunnorna från både tomten och gatan. Tänk på att ställa tunnan med handtaget utåt på hämtningsdagen.

Skiss där två soptunnor står i varsitt hål i en trädgårdshäck

Ställ tunna nummer 2 där du har dina soptunnor idag eftersom den töms oftast. Ställ tunna nummer 1 på en annan plats och kör fram den med handtaget utåt på hämtningsdagen en gång i månaden.

Dragväg

På hämtningsdagen ska soptunnorna vara placerade intill körbar väg, utanför grind, max 5 meter från där sopbilen stannar. Om dragvägen, det vill säga avståndet mellan där sopbilen stannar och tunnornas placering, är längre än 5 meter tar vi ut en extra kostnad. Bilderna nedan visar exempel på hur vi mäter dragvägen mellan tunnan/tunnorna och sopbilen. Vi ser helst att tunnorna står så nära den farbara vägen som möjligt, om sophämtarna skulle behöva gå in på varje gård och hämta tunnorna så blir sophämtning ett mycket tungt och besvärligt jobb.

Tänk på att

 • Ha en jämn, hård och halkfri yta under tunnorna och längs dragvägen.
 • Hinder som till exempel kanter, trösklar, trappsteg eller kullersten ska inte förekomma.

 

Skiss som visar hur dragvägen mäts mellan soptunnan och sopbilen

Vi mäter dragvägen från mitten av tunnan till mitten av vägen där sopbilen kan stanna.


Skiss som visar att vi mäter dragvägen från tunnan till sopbilen, även om det finns en gångväg emellan.

Vi mäter dragvägen från mitt emellan tunnorna till mitten av vägen där sopbilen kan stanna.

Dela sidan: