Blanketter och e-tjänster

I texten om Dataskyddsförordningen, GDPR, kan du läsa om hur vi på Nodra behandlar våra kunders personuppgifter.

Bredband

Beställning av fiberanslutning för stadsnät, skicka in direkt

Beställning av fiberanslutning-Stadsnät

Beställning av fiberanslutning-Fiberförening

Beställning av fiberanslutning-Fiberförening Passiv till aktiv

Beställning av fiberanslutning-Stadsnät Efteranslutning

Beställning av fiberanslutning-Fiberförening Efteranslutning

Allmänna villkor fiberanslutning

Allmänna villkor fiberanslutning Flerbostadshus

Ägarbyte för dig med våra tjänster inom avfall och/eller vatten

Blankett för ägarbyte

Tänk på detta när du flyttar

Avfallshantering

Vissa avfallsblanketter, till exempel ansökan om hemkompostering samt uppehåll i sophämtningen finns hos Samhällsbyggnadskontoret. Du hittar blanketterna här

Anmälan om eget omhändertagande av latrin mulltoalett

Blankett Fettavskiljare och vegetabilisk olja

Ansökan om att dela ett sopabonnemang

Vatten och avlopp

Anslutning av vatten och avlopp

I avsnittet Ansluta till vatten och avlopp kan du läsa om hur det går till att ansluta sig till kommunalt VA.

Räkna ut din anläggningsavgift

VA-beställning för enfamiljshus

VA-beställning för verksamhet

Beställning av byggvatten till din etablering (för verksamheter)

Proppning av serviser

Beställning av sprinklerservis

Anslutning av vatten och tryckavlopp

För beställning och driftsättning av LTA-pump, vänligen kontakta vår kundservice.

Ansökan om ersättning för utlägg för omkoppling av stuprör eller dränering

Blankett för bidrag för omkoppling av stuprör och dränering

Skadeanmälan

Skadeanmälan för fastighet, pdf för utskrift

Skadeanmälan för fordon, pdf för utskrift

Dela sidan: