Blanketter och e-tjänster

Mina sidor

Genom att logga in på Mina sidor kan du bland annat lämnar din mätarställning, se dina senaste fakturor och se din nästa hämtningsdag för avfall och återvinning. Du kan också lägga till eller ändra kontaktuppgifter.

Mina sidor 

Bredband

Beställning av fiberanslutning för stadsnät, skicka in direkt (på norrkoping.se)

Beställning av fiberanslutning-Stadsnät

Beställning av fiberanslutning-Fiberförening

Beställning av fiberanslutning-Fiberförening Passiv till aktiv

Beställning av fiberanslutning-Stadsnät Efteranslutning

Beställning av fiberanslutning-Fiberförening Efteranslutning

Allmänna villkor fiberanslutning

Allmänna villkor fiberanslutning Flerbostadshus

Ägarbyte vatten och avfall

Blankett för ägarbyte

Göra en flyttanmälan

Avfallshantering

Vissa avfallsblanketter, till exempel ansökan om hemkompostering samt uppehåll i sophämtningen, finns hos Norrköpings kommun då ansvaret för dessa tjänster ligger på Samhällsbyggnadskontoret. Besök Norrköpings kommuns Mina sidor för att använda de e-tjänsterna.

Norrköpings kommuns Mina sidor

Nodras avfallsblanketter

Anmälan om eget omhändertagande av latrin mulltoalett

Blankett Fettavskiljare och vegetabilisk olja

Ansökan om att dela ett sopabonnemang

Vatten och avlopp

Anslutning av vatten och avlopp

I avsnittet Ansluta till vatten och avlopp kan du läsa om hur det går till att ansluta sig till kommunalt VA.

Räkna ut din anläggningsavgift

VA-beställning för enfamiljshus

VA-beställning för verksamhet

Beställning av byggvatten till din etablering (för verksamheter)

Proppning av serviser

Beställning av sprinklerservis

Anslutning av vatten och tryckavlopp

För beställning och driftsättning av LTA-pump, vänligen kontakta oss.

Ansökan om ersättning för utlägg för omkoppling av stuprör eller dränering

Blankett för bidrag för omkoppling av stuprör och dränering

Skadeanmälan

Anmälan vid skada på egendom, pdf för utskrift

Anmälan vid vattenskada på egendom, pdf för utskrift

Personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi på Nodra behandlar våra kunders personuppgifter:

Behandling av personuppgifter

Dela sidan: