Blanketter och e-tjänster

I texten om Dataskyddsförordningen, GDPR, kan du läsa om hur vi på Nodra behandlar våra kunders personuppgifter.

Bredband

Beställning av fiberanslutning för stadsnät, skicka in direkt

Beställning av fiberanslutning-Stadsnät

Beställning av fiberanslutning-Fiberförening

Beställning av fiberanslutning-Fiberförening Passiv till aktiv

Beställning av fiberanslutning-Stadsnät Efteranslutning

Beställning av fiberanslutning-Fiberförening Efteranslutning

Allmänna villkor fiberanslutning

Allmänna villkor fiberanslutning Flerbostadshus

Ägarbyte för dig med våra tjänster inom avfall och/eller vatten

Blankett för ägarbyte

Avfallshantering

Vissa avfallsblanketter, till exempel ansökan om hemkompostering samt uppehåll i sophämtningen finns hos bygg- och miljökontoret. Du hittar blanketterna här

Anmälan om eget omhändertagande av latrin mulltoalett

Blankett Fettavskiljare och vegetabilisk olja

Anmälan om att dela en uppsättning soptunnor

Vatten och avlopp

Anslutning av vatten och avlopp

Läs mer här om hur du ansluter dig till vatten och avlopp.

Räkna ut din anläggningsavgift

Servisanmälan enfamiljshus eller annan fastighet, skicka in direkt
I den här e-tjänst kan du skicka in din anmälan för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet för enfamiljshus eller annan fastighet. Du kan även anmäla tillfällig anslutning till vatten- och avloppsanslutning, även kallad byggvattenanmälan.

Byggvattenanmälan, en pdf för utskrift

Servisanmälan för enfamiljshus, en pdf för utskrift.

Servisanmälan för annan fastighet, en pdf för utskrift.

Uppsägning/flytt av befintlig servis

Anmälan om proppning eller flytt av förbindelsepunkt

Anslutning av vatten och tryckavlopp

För beställning och driftsättning av LTA-pump, vänligen kontakta vår kundservice.

Ansökan om ersättning för utlägg för omkoppling av stuprör eller dränering

Blankett för bidrag för omkoppling av stuprör och dränering

Skadeanmälan

Skadeanmälan för fastighetsskada, en pdf för utskrift

Skadeanmälan fordonskada, en pdf för utskrift

 

Dela sidan: