Kvinna som ligger på golvet med huvudet på en kudde och fötterna på soffkanten och använder en surfplatta för att styra smarta tjänster i hemmet.

Bredband

En bra vardag är uppkopplad

En bra dag är uppkopplad, så resonerar nog många, oavsett var man bor. Idag sker alltmer av vår vardag och vårt samspel med samhället genom att vara uppkopplad. Med en snabb och stabil uppkoppling skapas möjligheten att kunna arbeta hemifrån, utbilda och underhålla sig, bibehålla relationer, kommunicera med mera. En fiberanslutning möjliggör inte bara billigare tv, Internet och telefoni utan även andra lokala och globala tjänster som till exempel högupplöst TV, distansutbildning, trygghetslarm och hemsjukvård.

Fiber är en bredbandslösning som är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar, till exempel åska, och har näst intill obegränsad kapacitet. Telefonnätets kopparledningar ger ofta störningar och underhållet är emellanåt bristfälligt. Fibernätets kapacitet är betydligt högre och ger tillgång till en mängd tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

Vårt mål är att alla i Norrköping ska få tillgång till en stabil och framtidssäker bredbandsanslutning med hög kapacitet. När du väljer Nodras fiber är du en del av vår vision om ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för företag och boende i hela Norrköpings kommun.

En investering som höjer värdet på ditt hus

För dig som inte är intresserad av att ha internet, telefoni eller tv via bredband kan det ändå vara värt att investera i en fiberanslutning. En investering är just vad det är, eftersom en anslutning kan höja värdet vid en eventuell försäljning.

Tryggt att bo kvar hemma

Med en stabil bredbandsuppkoppling kan det bli tryggare att bo kvar hemma, även när man blir äldre. Redan idag finns digitala, effektiva lösningar för såväl trygghetslarm som hemsjukvård. Internet är dessutom ett praktiskt sätt att hålla kontakt med vänner och ger möjlighet att på ett interaktivt sätt få vara delaktiga i dina barn och barnbarns liv och händelser.

Pressade priser och ett stort tjänsteutbud

Med vårt fibernät får du tillgång till ett helt öppet nät med fri konkurrens bland tjänsteleverantörerna. Fri konkurrens betyder pressade priser, även på lång sikt, vilket gör att många kan sänka sina kostnader för bredband, telefoni och TV.

Anslutning

Det finns tre sätt att ansluta sig till kommunens fiber via stadsnät, fiberförening eller flerbostadshus. Här hittar du mer information om vad det innebär:

  • Anslutning till stadsnät
    En anslutning till stadsnätet görs generellt när vi bygger ut större, ofta tätbebyggda, områden, men stadsnätsanslutningar förekommer även på landsbygden.
  • Anslutning till fiberförening
    Anslutning via fiberförening är när grannar går samman för att gräva gemensamt från anslutningspunkten på Nodras stamnät till respektive fastighet. En fiberförening behöver dock inte vara en ekonomisk förening.
  • Anslutning av flerfamiljshus
    Att ansluta flerfamiljshus och företag skiljer sig från de övriga anslutningarna, eftersom exempelvis flerfamiljshus har flera bostäder med hushåll som vill forma sin egen bredbandslösning.

EU-bidrag

I vissa områden på landsbygden där vi bygger fiber söker vi EU-bidrag. EU-bidraget möjliggör att vi kan erbjuda så många boende som möjligt på landsbygden en lika snabb, stabil och säker uppkoppling som den du kan få i tärorten.

Dela sidan: