Avgifter för bredband

Norrköpings kommun har tagit beslut om vilka taxor som ska gälla för de olika anslutningsmöjligheterna.

Avgift för anslutning:

  • Via stadsnät är 19 000 kronor.
  • Via fiberförening kan du välja mellan aktiv anslutning för 9 900 kronor eller passiv anslutning för 1 900 kronor, det tillkommer en kostnad för grävning på sträckan från stamnätet till fastigheten.
  • För företag är kostnaden 14 900 kronor plus kostnad för grävning.
  • För flerbostadshus är kostnaden 14 900 kronor samt 4 875 kronor per lägenhet plus kostnad för grävning.

Avgifter vid efteranslutning:

  • Vid en efteranslutning till stadsnät är anslutningsavgiften 24 000 kronor.
  • Vid efteranslutning till en fiberförening är anslutningsavgiften 24 000 kronor.
    Om det inte finns en anslutningspunkt vid tomtgräns ansvarar fastighetsägaren för grävning mellan tomtgräns och till den anslutningspunkt som är utsedd av Nodra.

Blanketter för beställning av fiberanslutning

Blanketter

Val av tjänsteleverantör

Månadskostnaden för dina tjänster varierar beroende på vilken tjänsteleverantör du väljer, hur många tv-kanaler du önskar, vilket telefonabonnemang du vill ha samt hastigheten på internetanslutningen.

På webbplatsen https://nodra.zmarket.se/privat väljer du vilket företag (tjänsteleverantör) som ska leverera internet, tv och telefoni till dig. Du kan behålla ditt befintliga telefonnummer.

 

Dela sidan: