Fiber till villa

Här hittar du information om hur du ansluter din villa till vår öppna fiber. Börja med att anmäla ditt intresse och ta reda på om din villa ingår i ett område där vi håller på att bygga ut vårt fibernät eller om din villa ingår i ett område där vi redan är klara. Om ingen fiberutbyggnad planeras i ditt område kan du gå samman med dina grannar och gemensamt gräva för fiber till era respektive fastigheter.

Läs mer under Driv din fiberutbyggnad.

Anmäl ditt intresse och ta reda på vilket område din villa tillhör

Beställa fiberanslutning

När du har undersökt möjlighet att ansluta din fastighet till vårt fibernät, kan du skicka in din beställning. Blanketten för beställning av fiberanslutning hittar du under Blanketter och e-tjänster.  Om du har e-legitimation kan du även skicka din beställning direkt via vår e-tjänst som du också hittar under Blanketter och e-tjänster.

Grävning på egen tomt

Om du ska gräva själv på din tomt behöver du i första hand ta reda på var din fastighet har sin anslutningspunkt. Det gör du enklast genom att kontakta vår kundservice. När du vet vilken punkt som du ska gräva till, behöver du

  • slang
  • markeringsnät
  • eventuellt skarvkopplingar

Du kan hämta materialet hos oss på Lindövägen 5B. Kontakta vår kundservice och meddela hur många meter slang du behöver och vilken dag du planerar att hämta materialet.

Din slang ska grävas ner på 40 cm djup och markeringsnätet på 20 cm djup. Lämna schakten öppen cirka 0.5-1 meter vid husfasad och tomtgräns. Lämna cirka en meter slang extra vid tomtgräns samt minst sju meter intill fasaden, eller så pass mycket att det räcker hela vägen in i huset till den plats där ni önskar att montering av dosorna ska ske. Spara även någon meter extra eftersom det är enklare att förkorta slangen än att förlänga den.

Om du lägger ner slang som är av dimensionen 14, 16, 25 eller 32 mm räcker det med att du sparar en meter slang intill fasaden.

Vår entreprenör kommer att skarva ihop slang och markeringsnät vid tomtgräns i samband med blåsning av fiber. Vid husvägg skarvas det i samband med installationen. Efter installationen ansvarar du för att fylla igen båda hålen.Illustration som visar hur du ska gräva ner fiberslangen (7 mm) på din tomt. Illustration som visar hur du ska gräva ner fiberslangen (14, 16, 25, 32 mm) på din tomt.

Vill du beställa grävning från oss?

När vi bygger ut ett område kan vi erbjuda grävning på tomten för 140 kr/meter via vår entreprenör. Då gräver vi på tomten, lägger ner slang och markeringsnät samt återställer marken grovt. Med grov återställning menas att du själv behöver lägga tillbaka plattor, så gräsfrö, lägga ny matjord med mera.

Grävning på tomten erbjuds dock endast vid utbyggnaden av fiber och inte vid efteranslutning.

Förbereda inomhus för installation av fiber

Vår installatör kontaktar våra kunder inför varje installation, för att gemensamt bestämma tid för när fibern ska installeras. Det är installatören som borrar hål i husfasaden och monterar fiberdosan och mediakonverteraren.

Placering av fiberdosan och mediakonverteraren

Fiberdosan ska monteras max fem (5) meter ledningsväg från håltagningen i ytterväggen, i samma rum, längs med väggen. Mediakonverteraren monteras i anslutning till ett eluttag (230V växelström) och max 0,5 meter från fiberdosan.

Det bästa är att placera både fiberdosan och mediakonverteraren så nära dina uppkopplade apparater som möjligt. Det kan till exempel vara nära en dator, tv eller vid en mediacentral. Det gör att du slipper dra långa kablar genom din bostad.

Behöver du en fiberpatchkabel?

Om du behöver placera mediakonverteraren längre bort från fiberdosan och närmare till exempel din tv kan du köpa en extra fiberpatchkabel för 160 kr. Kontakta vår kundservice för att beställa. För att vara säker på att allting blir kopplat korrekt behöver du ha fäst fiberpatchkabeln i huset innan installatören kommer på besök. Kom ihåg att skydda kabeln med en kanalisation, då fibern är extremt känslig och lätt kan knäckas.

Illustration som visar skarvkoppling av fiberslangen på din tomt och installation i huset. Koppla upp dig på vårt nät

När installationen är klar kan du börja använda din fiber. Anslut din dator till mediakonverteraren med en nätverkskabel. Det spelar ingen roll vilket av uttagen på mediakonverteraren som du använder. Starta datorn och öppna webbläsaren. På webbplatsen https://nodra.zmarket.se/privat väljer du vilken tjänsteleverantör som ska leverera internet, tv och telefoni hem till dig. Du kan även välja att ta kontakt med den tjänsteleverantör som du vill teckna abonnemang hos.

Fakturering

Fakturan för anslutningsavgiften, och eventuellt tomtgrävning eller fiberpatchkabel, skickas när vi har byggt ut fiber till hela området. Du som efteransluter dig i ett område där vi redan har byggt ut fiber får fakturan när installationen är klar. Du har 30 dagar på dig att betala fakturan.

Broschyrer

Tomtgrävning och fiberinstallation för 7 mm slang

Tomtgrävning och fiberinstallation för 14, 16, 25 och 32 mm slang

Dela sidan: