Pågående fiberutbyggnad

Vi satsar på Norrköping och ser till att din vardag är uppkopplad. Här kan du se vilka områden som vi just nu planerar och bygger ut fiber till.

Sandtorp 3 – Nordengatan

I samband med utbyggnaden av Sandtorp etapp 3 erbjuder vi dig som bor på Nordengatan att ansluta din fastighet till vårt fibernät. Vi kommer att kunna ansluta din fastighet när utbyggnaden av etapp 3B är klar, vilket i dagsläget beräknas till sommaren 2022.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 19 januari 2021. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

När skisserna för området är klara kommer vår entreprenör Bravida (tidigare Svagströmsinstallationer) att kontakta dig som har skickat in beställning för att boka ett besök hemma hos dig. Vid hembesöket kommer du och installatören överens om var dosorna ska placeras invändigt. Ni går även igenom var det är mest lämpligt att gräva på tomten. Det är även vid hembesöket du meddelar om du avser att gräva själv på tomten eller vill anlita vår entreprenör för 140 kr/metern. Informationen uppdateras när vi vet ungefär när Bravida kommer att genomföra hembesöken.

Fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2021-01-20

Porsgata

Vi kommer att bygga ut vårt fibernät i området kring Porsgata, Starrnäset och Torsjön. Engagerade fastighetsägare i området har arbetat för att tillsammans med oss få till en utbyggnad till området, vilket vi nu äntligen kan påbörja genom att samla in beställningar.

Beställa anslutning

Vi samlar in beställningar för fiberanslutning fram till onsdag den 24 november 2021. Om du väljer att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Efter den 24 november kommer vår projektör att färdigställa alla skisser för utbyggnaden till området. När skisserna är färdigställda och alla tillstånd är på plats kommer vår entreprenör Bravida att genomföra ett så kallat hembesök. Vid hembesöket kommer du och installatören överens om var dosorna ska monteras invändigt. Ni går igenom var det är mest lämpligt att gräva på tomten och det är vid hembesöket du meddelar om du avser att gräva själv på tomten eller om du vill anlita vår entreprenör för 140 kr/metern. Vi uppdaterar här när vi vet ungefär när Bravida kommer att genomföra hembesöken.

Fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2021-10-14

Dela sidan: