Pågående fiberutbyggnad

Vi satsar på Norrköping och ser till att din vardag är uppkopplad. Här kan du se vilka områden som vi just nu planerar och bygger ut fiber till.

I samband med utbyggnaden av Sandtorp etapp 3 erbjöd vi dig som bor på Nordengatan att ansluta din fastighet till vårt fibernät. Vi kommer att kunna ansluta din fastighet i förberedelserna inför utbyggnaden av etapp 3B.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 19 januari 2021. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Exploateringen Sandtorp etapp 3 är i full gång och fiber kommer att anslutas efter semesterperioden.

När grävarbetet är utfört och fibern blåst, kommer en installatör från Bravida att kontakta dig för att boka tid för den slutliga installationen.

Fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2023-06-21

Finansieras av Europeiska unionen

Vi har blivit beviljade bredbandsstöd för fiberutbyggnad för fastigheter nordöst om Simonstorp. Stödet finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU. Under 2023 påbörjar vi utbyggnaden som beräknas bli klar under sista kvartalet 2023.

Beställa anslutning

Vi har flyttat fram sista dag för beställning så senast den 21 februari behöver din beställning ha kommit in till oss. Om du väljer att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och för närvarande 29 000 kr. Vid en efteranslutning behöver du själv ombesörja grävningen på din tomt. Enligt villkoren för det ekonomiska stöd som vi har beviljats får efteranslutning inklusive grävning på den egna tomten maximalt uppgå till den skäliga anslutningsavgiften á 40 000 kr inkl. moms. Om kostnaden för tomtgrävning inklusive anslutningsavgift överstiger takpriset, betalar vi ut det överskjutande beloppet. Om så är fallet behöver du kontakta oss och samtidigt påvisa kostnaden för tomtgrävningen.

Nästa steg

Vi har påbörjat områdesgrävningen i området mellan Simonstorp och Katrineholm. Hembesök hos våra kunder i området är planerade att genomföras i mitten/slutet av februari för de kunder som valde att beställa en anslutning innan vårt första beställningsstopp. Hembesök för eventuellt nytillkomna kunder genomförs några veckor efter 21 februari. Vid hembesöket gör Bravida en förinstallation och placerar dosorna på överenskommen plats. Tomtgrävningen ingår i anslutningsavgiften. Under hembesöket kommer ni att gå igenom hur tomtgrävningen ska utföras. Vi gräver ner fibern den kortaste vägen från vår anslutningspunkt vid tomtgräns och fram till din husfasad. Under hembesöket tittar du och installatören var det är mest lämpligt att gräva. I grävningen ingår grov återställning.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2023-06-21

Dela sidan: