Pågående fiberutbyggnad

Vi satsar på Norrköping och ser till att din vardag är uppkopplad. Här kan du se vilka områden som vi just nu planerar och bygger ut fiber till.

Finansieras av Europeiska unionen

Vi bygger ut vårt fibernät i området kring Porsgata, Starrnäset och Torsjön. Engagerade fastighetsägare i området har arbetat för att tillsammans med oss få till en utbyggnad i området. Vi har även blivit beviljade statligt stöd av Post- och telestyrelsen (PTS) för att kunna genomföra utbyggnaden. Vi beräknar vara klara med området under andra kvartalet 2022.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till onsdag den 24 november 2021. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning kostar för närvarande 29 000 kr och vid efteranslutning behöver du ombesörja grävning på din egen tomt. Eftersom vi har fått beviljat stöd för fiberutbyggnaden i Porsgata från Post- och telestyrelsen (PTS) anser de att en skälig anslutningsavgift för efteranslutning inklusive grävning på den egna tomten maximalt ska uppgå till 40 000 kr inkl. moms. Kontakta oss om kostnaden för din tomtgrävning inklusive anslutningsavgiften överstiger takpriset så betalar vi ut det överskjutande beloppet.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Våra entreprenörer arbetar intensivt i området för att våra kunder ska få sin fiberanslutning klar under andra kvartalet 2022. All grävning inklusive beställda grävningar på tomt är klara och inom kort kan vi börja skarva fibern i området. Vi har tyvärr fått vissa förseningar, vilket gör att installationerna beräknas bli klara först under vecka 29. Bravida kommer innan installationen att kontakta våra kunder för att boka tid. När installationen är klar kan du börja använda din fiber. På nodra.zmarket.se kan du redan nu se vilka tjänsteleverantörer som finns i vårt nät, för att du själv ska kunna välja vilken/vilka som ska få leverera internet, tv och/eller telefoni hem till dig. Du kan även ta kontakt med den tjänsteleverantör som du vill teckna abonnemang hos.

Fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2022-06-29

Vi bygger ut vårt fibernät i området kring Tättinge samt Bergslagsvägen i höjd med Vångavägen. Utbyggnaden är en samförläggning tillsammans med Eon, där Eons entreprenör kommer att sköta större delar av de grävningar som ska göras i området.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till måndag den 20 december 2021.

Du som beställde en anslutning i samband med utbyggnaden kommer få betala 19 000 kr i anslutningsavgift och vi kommer att gräva fram till din tomtgräns. Grävningen på tomten ansvarar du som fastighetsägare för, men det går bra att beställa tomtgrävning för 140 kr/meter i samband med hembesöket. För vissa fastigheter har Eon förlagt/kommer Eon att förlägga vår slang även på tomten. Här kommer du som fastighetsägare att få betala en schablonavgift för tomtgrävningen á 1 200 kr.

Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät finns möjligheten även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma, då vi endast gräver till kunder som beställt fiber alternativt som vi gräver förbi när vi ska till en kund som har beställt fiber.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Som vi tidigare har informerat sker det totalt tre samförläggningar i området, där Eons entreprenör redan har avslutat två av dessa. Tillstånden för den tredje etappen är inte klara, vilket gör att vi i dagsläget inte kan gå vidare med grävningen för fastigheterna söder om Mårn. Det gör att installationen av dessa fastigheter drar ut på tiden, men vi hoppas att tillstånden blir klara inom kort så att vi kan fortsätta med grävningen även här.

Vi kommer fortsätta med installationen för fastigheterna som ligger norr om Bergslagsvägen samt utmed Vångavägen. Våra entreprenörer arbetar intensivt i området för att våra kunder ska kunna få sin fiberanslutning klar under andra kvartalet 2022. All grävning inklusive beställda grävningar på tomt är klara och skarvning av fibern pågår i området. Vi räknar med att installationerna ska bli klara under juni och Bravida kommer 1-2 veckor innan installationen att kontakta våra kunder för att boka tid. När installationen är klar kan du börja använda din fiber. På nodra.zmarket.se kan du redan nu se vilka tjänsteleverantörer som finns i vårt nät, för att du själv ska kunna välja vilken/vilka som ska få leverera internet, tv och/eller telefoni hem till dig. Du kan även ta kontakt med den tjänsteleverantör som du vill teckna abonnemang hos.

Fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2022-05-25

I samband med utbyggnaden av Sandtorp etapp 3 erbjuder vi dig som bor på Nordengatan att ansluta din fastighet till vårt fibernät. Vi kommer att kunna ansluta din fastighet när utbyggnaden av etapp 3B är klar, vilket i dagsläget beräknas till sommaren 2022.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 19 januari 2021. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Exploateringen Sandtorp etapp 3 beräknas starta först under hösten 2022, där man räknar med att etapp 3B kommer att vara färdigställd senast hösten 2024

När skisserna för området är klara kommer vår entreprenör Bravida (tidigare Svagströmsinstallationer) att kontakta dig som har skickat in beställning för att boka ett besök hemma hos dig. Vid hembesöket kommer du och installatören överens om var dosorna ska placeras invändigt. Ni går även igenom var det är mest lämpligt att gräva på tomten. Det är även vid hembesöket du meddelar om du avser att gräva själv på tomten eller vill anlita vår entreprenör för 140 kr/metern. Informationen uppdateras när vi vet ungefär när Bravida kommer att genomföra hembesöken.

Fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2021-11-30

Vi kommer, med start under våren 2022, att bygga ut vårt fibernät i området kring Södra Granstorp.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 26 april 2022. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Områdesgrävningen i Södra Granstorp är sedan en tid tillbaka färdigställd. I början av september kommer vår entreprenör Bravida att genomföra hembesök hos samtliga kunder. Bravida kommer att kontakta våra kunder 1-2 veckor innan för att boka tid. Vid hembesöket går ni tillsammans igenom var det är mest lämpligt att placera dosorna. Bravida gör en förinstallation och monterar dosorna på överenskommen plats. Ni går även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. Om du vill beställa tomtgrävning av vår gräventreprenör för 140 kr/meter gör du det i samband med hembesöket.

Fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2022-06-13

Dela sidan: