Pågående fiberutbyggnad

Vi satsar på Norrköping och ser till att din vardag är uppkopplad. Här kan du se vilka områden som vi just nu planerar och bygger ut fiber till.

Finansieras av Europeiska unionen

Vi har byggt ut vårt fibernät i området kring Porsgata, Starrnäset och Torsjön. Engagerade fastighetsägare i området har arbetat för att tillsammans med oss få till en utbyggnad i området. Vi  beviljades även statligt stöd av Post- och telestyrelsen (PTS) för att kunna genomföra utbyggnaden. Utbyggnaden blev klar under andra kvartalet 2022.

Beställa anslutning

Om du vill beställa en anslutning till vårt öppna fibernät i efterhand, finns möjligheten att göra en efteranslutning. Anslutningsavgiften för efteranslutning är för närvarande 29 000 kr. Vid en efteranslutning behöver du även ombesörja grävningen på den egna tomten. Kostnaden för efteranslutning inklusive grävning på den egna tomten ska dock maximalt uppgå till vad PTS anser är en skälig anslutningsavgift, vilket är 40 000 kr inkl. moms. Kontakta oss om kostnaden för din tomtgrävning inklusive anslutningsavgiften överstiger takpriset så betalar vi ut det överskjutande beloppet.

Blanketter och e-tjänster

Fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2022-10-05

Vi bygger ut vårt fibernät i området kring Tättinge och Bergslagsvägen i höjd med Vångavägen. Utbyggnaden är en samförläggning tillsammans med Eon, där Eons entreprenör har skött större delar av de grävningar som gjorts i området.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till måndag den 20 december 2021.

Du som beställde en anslutning i samband med utbyggnaden kommer få betala 19 000 kr i anslutningsavgift och vi kommer att gräva fram till din tomtgräns. Grävningen på tomten ansvarar du som fastighetsägare för, men det går bra att beställa tomtgrävning för 140 kr/meter i samband med hembesöket. För vissa fastigheter har Eon förlagt/kommer Eon att förlägga vår slang även på tomten. Här kommer du som fastighetsägare att få betala en schablonavgift för tomtgrävningen á 1 200 kr.

Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät finns möjligheten även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma, då vi endast gräver till kunder som beställt fiber alternativt som vi gräver förbi när vi ska till en kund som har beställt fiber.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Installationen för den tredje och sista etappen har dragit ut på tiden, på grund av att vi inte hade alla tillstånd för grävningen klar. Nu har vi dock fått alla tillstånd på plats och Eons entreprenör har kunnat avsluta alla samförläggningar i området. Vi kommer därför kunna fortsätta installationen för de fastigheter som nu fått vänta länge på sin anslutning. Vår entreprenör kommer inom den närmaste veckan att påbörja blåsning av fiber. Denna ska sedan skarvas, så att vår installationsentreprenör kan färdigställa anslutningarna hos våra kunder. När installationen har ännu inte planerats, men vi räknar med att alla kunder ska ha sin färdiga anslutning innan årsskiftet 2022/2023.

Fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2022-10-05

I samband med utbyggnaden av Sandtorp etapp 3 erbjöd vi dig som bor på Nordengatan att ansluta din fastighet till vårt fibernät. Vi kommer att kunna ansluta din fastighet i förberedelserna inför utbyggnaden av etapp 3B.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 19 januari 2021. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Exploateringen Sandtorp etapp 3 beräknas starta under hösten 2022 och vi har valt att göra en samförläggning med en annan aktör i förberedelserna inför exploateringen. Vår förhoppning är sedan att vår gräventreprenör under hösten 2022 ska kunna färdigställa den grävning som kvarstår efter samförläggningen. Vår ambition är därefter att vi ska kunna slutföra installationen hos våra kunder i början av 2023.

Alla våra kunder i området ska inom kort ha haft sitt hembesök. Vid hembesöket gjorde Bravida en förinstallation och placerade dosorna på överenskommen plats. Ni gick även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. För de kunder som har beställt tomtschakt via oss kommer denna utföras i samband med områdesgrävningen. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår underentreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 20 november 2022. I kuvertet hittar du en instruktion för hur tomtgrävningen ska utföras. När grävarbetet är utfört och fibern blåst, kommer en installatör från Bravida att kontakta dig för att boka tid för den slutliga installationen.

Fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2022-10-17

Finansieras av Europeiska unionen

Vi har blivit beviljade bredbandsstöd för fiberutbyggnad för fastigheter nordöst om Simonstorp. Stödet finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU. Under 2023 påbörjar vi utbyggnaden som beräknas bli klar under sista kvartalet 2023.

Beställa anslutning

Vi samlar in beställningar för fiberanslutning fram till onsdag den 11 januari 2023 då vi senast behöver ha din beställning. Anslutningsavgiften i samband med vår utbyggnad är 24 900 kr där hembesök och grävning på din tomt ingår. Under hembesöket tittar du och installatören var det är mest lämpligt att gräva. Vi gräver ner fibern den kortaste vägen från vår anslutningspunkt vid tomtgränsen och fram till din husfasad. I grävningen ingår grov återställning. I samband med att vi registrerar din beställning, skickar vi en bekräftelse på att vi har mottagit den. Saknar du bekräftelsen behöver du kontakta oss för att säkerställa att vi har fått din beställning.

Beställning av fiberanslutning Simonstorp, för utskrift

Om du väljer att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och för närvarande 29 000 kr. Vid en efteranslutning behöver du själv ombesörja grävningen på din tomt. Enligt villkoren för det ekonomiska stöd som vi har beviljats får efteranslutning inklusive grävning på den egna tomten maximalt uppgå till den skäliga anslutningsavgiften á 40 000 kr inkl. moms. Om kostnaden för tomtgrävning inklusive anslutningsavgift överstiger takpriset, betalar vi ut det överskjutande beloppet. Om så är fallet behöver du kontakta oss och samtidigt påvisa kostnaden för tomtgrävningen.

Beskrivning av utbyggnaden

När vi beslutar om utbyggnad i ett område påbörjas projekteringen direkt, det vill säga att vår projektör hittar den mest lämpliga vägen för grävning. Projektören tar sedan kontakt med markägare och andra intressenter vars mark vi behöver korsa för att kunna ansluta fastigheterna i området, för att komma överens och få erforderliga tillstånd.

När den 11 januari 2023 har passerat och vi vet vilka som vill ansluta sig till vårt öppna nät, kan dessa kunder få hembesök av vår underentreprenör Bravida. En installatör åker då hem till dig för att hjälpa dig att planera anslutningen av ditt hus. Under besöket monteras dosorna på överenskommen plats och ni går även igenom var grävningen ska ske. Den kortaste sträckan från vår anslutningspunkt vid tomtgräns och fram till husfasaden ingår i anslutningsavgiften.

När hembesöket är genomfört och alla tillstånd med markägare är på plats, kan vi påbörja områdesgrävningen. Det innebär att vi börjar gräva i området för att nå alla våra kunder. I samband med områdesgrävningen genomförs även tomtgrävningarna.

Så snart all grävning har färdigställts kan vi börja blåsa och skarva fibern. Därefter kommer Bravida att kontakta alla kunder för att boka tid för slutinstallationen. Vid installationen tas fibern in i de redan monterade dosorna och aktiveras för att du ska kunna börja använda din anslutning.

Fiber till villa

Nästa steg

Vi har påbörjat projekteringen och vår projektör har tagit kontakt med markägare och andra intressenter för att få alla tillstånd på plats. Vår förhoppning är att vi ska kunna påbörja grävningen för området redan under vintern 2023. Så snart alla tillstånd är klara och tidplanen har justerats kommer vi att uppdatera informationen för området och vad som händer härnäst.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2022-11-23

Vi bygger ut vårt fibernät i området kring Södra Granstorp.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 26 april 2022. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Fibern i området ska nu vara blåst. Nästa steg för Bravida är att skarva fibern för att sedan färdigställa anslutningen hos våra kunder. Installationerna kommer att ske under första kvartalet 2023. Bravida kommer att kontakta alla kunder ungefär två veckor innan, för att boka datum för slutinstallationen. När installationen är klar kan du börja använda din fiber. På nodra.zmarket.se väljer du vilken tjänsteleverantör som ska få leverera internet, tv och/eller telefoni hem till dig. Du kan även välja att ta kontakt med den tjänsteleverantör som du vill teckna abonnemang hos.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2022-11-01

Dela sidan: