Pågående fiberutbyggnad

Vi satsar på Norrköping och ser till att din vardag är uppkopplad. Här kan du se vilka områden som vi just nu planerar och bygger ut fiber till.

Porsgata

Vi kommer att bygga ut vårt fibernät i området kring Porsgata, Starrnäset och Torsjön. Engagerade fastighetsägare i området har arbetat för att tillsammans med oss få till en utbyggnad i området, vilket vi äntligen har kunnat påbörja. Vi beräknar att vara klara med anslutningen under tredje kvartalet 2022.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till onsdag den 24 november 2021. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Vår förhoppning är att vår entreprenör ska kunna börja gräva i området under januari 2022. Grävstarten kan komma att skjutas upp om det blir svårt att gräva på grund av tjäle. Under februari kommer vår entreprenör Bravida att genomföra ett så kallat hembesök. Vid hembesöket kommer du och installatören överens om var dosorna ska monteras invändigt. Ni går igenom var det är mest lämpligt att gräva på tomten och det är vid hembesöket du meddelar om du vill beställa grävning via vår entreprenör.

För de kunder som beställer tomtschakt via oss kommer denna sannolikt att utföras under våren, då tjälen har släppt. Om du väljer att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår underentreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 24 april 2022.

Fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2021-12-21

Restad

Vi bygger ut vårt fibernät i området kring Tättinge samt Bergslagsvägen i höjd med Vångavägen. Utbyggnaden är en samförläggning tillsammans med Eon, där Eons entreprenör kommer att sköta större delar av de grävningar som ska göras i området.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till måndag den 20 december 2021.

Du som beställde en anslutning i samband med utbyggnaden kommer få betala 19 000 kr i anslutningsavgift och vi kommer att gräva fram till din tomtgräns. Grävningen på tomten ansvarar du som fastighetsägare för, men det går bra att beställa tomtgrävning för 140 kr/meter i samband med hembesöket. För vissa fastigheter har Eon förlagt/kommer Eon att förlägga vår slang även på tomten. Här kommer du som fastighetsägare att få betala en schablonavgift för tomtgrävningen á 1 200 kr.

Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät finns möjligheten även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma, då vi endast gräver till kunder som beställt fiber alternativt som vi gräver förbi när vi ska till en kund som har beställt fiber.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Det är totalt tre samförläggningar som ska göras varav Eons entreprenör redan har avslutat två av dessa. Den tredje samförläggningen är inte alla tillstånd klara för än, så dessa måste bli klara innan grävningen för den sista sträckan som ska binda ihop nätet kan påbörjas.

Vår entreprenör Bravida kommer att genomföra ett så kallat hembesök. Vid hembesöket kommer du och installatören överens om var dosorna ska monteras invändigt. Ni går igenom var det är mest lämpligt att gräva på tomten och det är vid hembesöket som du meddelar om du vill beställa grävning via vår entreprenör. Vi uppdaterar sidan när vi vet ungefär när Bravida kommer att genomföra hembesöken.

Fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2022-01-19

Sandtorp 3 – Nordengatan

I samband med utbyggnaden av Sandtorp etapp 3 erbjuder vi dig som bor på Nordengatan att ansluta din fastighet till vårt fibernät. Vi kommer att kunna ansluta din fastighet när utbyggnaden av etapp 3B är klar, vilket i dagsläget beräknas till sommaren 2022.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 19 januari 2021. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Exploateringen Sandtorp etapp 3 beräknas starta först under hösten 2022, där man räknar med att etapp 3B kommer att vara färdigställd senast hösten 2024

När skisserna för området är klara kommer vår entreprenör Bravida (tidigare Svagströmsinstallationer) att kontakta dig som har skickat in beställning för att boka ett besök hemma hos dig. Vid hembesöket kommer du och installatören överens om var dosorna ska placeras invändigt. Ni går även igenom var det är mest lämpligt att gräva på tomten. Det är även vid hembesöket du meddelar om du avser att gräva själv på tomten eller vill anlita vår entreprenör för 140 kr/metern. Informationen uppdateras när vi vet ungefär när Bravida kommer att genomföra hembesöken.

Fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2021-11-30

Dela sidan: