foto av en villa i sommarskrud

Tomtgrävning och installation av fiber till villa

När vi bygger ut fiber i ett område kan vi erbjuda grävning på tomten för 140 kr/meter via vår entreprenör. Vi gräver på tomten, lägger ner slang och markeringsnät samt återställer marken grovt. Med grov återställning menas att du själv behöver lägga tillbaka plattor, så gräsfrö, lägga ny matjord med mera.

Vi erbjuder inte tomtgrävning till dig som vill efteransluta dig i ett område där vi redan har byggt ut fiber.

När du ska gräva på din tomt

Du kan välja att gräva själv på din tomt istället för att beställa tomtgrävning av oss.

Anslutningspunkt och befintliga kablar

Om du bor i ett område där vi redan har byggt ut fiber behöver du börja med att ta reda på var din fastighet har sin anslutningspunkt genom att kontakta oss. Ta även reda på var det finns befintliga kablar på din tomt (till exempel för el och vatten) för att undvika avgrävningar.

Placering av fiberdosan och mediakonverteraren

Fundera på var du vill att vår installatör ska montera fiberdosan och mediakonverteraren inne i huset. Fiberdosan ska monteras max fem (5) meter ledningsväg från håltagningen i ytterväggen, i samma rum, längs med väggen. Mediakonverteraren monteras i anslutning till ett eluttag (230V växelström) och max 0,5 meter från fiberdosan. Det bästa är att placera både fiberdosan och mediakonverteraren så nära dina uppkopplade apparater som möjligt. Det gör att du slipper dra långa kablar genom din bostad.

Behöver du en fiberpatchkabel?

Om du behöver placera mediakonverteraren längre bort från fiberdosan och närmare till exempel din tv kan du köpa en extra fiberpatchkabel för 160 kr. Kontakta oss för att beställa. För att vara säker på att allting blir kopplat korrekt behöver du ha fäst fiberpatchkabeln i huset innan installatören kommer på besök. Kom ihåg att skydda kabeln med en kanalisation, då fibern är extremt känslig och lätt kan knäckas.

Hämta material

Till grävningen behöver du slang, markeringsnät och eventullellt skarvkopplingar. Kontakta oss och meddela hur många meter slang du behöver, samt vilken dag du planerar att hämta materialet. Du hämtar materialet hos oss på Lindövägen 5B.

Så här gräver du

Din slang ska grävas ner på 40 cm djup och markeringsnätet på 20 cm djup. Lämna schakten öppen cirka 0.5-1 meter vid husfasad och tomtgräns. Lämna cirka en meter slang extra vid tomtgräns samt minst sju meter intill fasaden, eller så pass mycket att det räcker hela vägen in i huset till den plats där ni önskar att montering av dosorna ska ske. Spara även någon meter extra eftersom det är enklare att förkorta slangen än att förlänga den.

Om du lägger ner slang som är av dimensionen 14, 16, 25 eller 32 mm räcker det med att du sparar en meter slang intill fasaden.Illustration som visar hur du ska gräva ner fiberslangen (7 mm) på din tomt. Illustration som visar hur du ska gräva ner fiberslangen (14, 16, 25, 32 mm) på din tomt.

Installationen

Vår installatör kontaktar dig för att boka tid för installationen. Det installatören gör är att borra hål i husfasaden, montera fiberdosan och mediakonverteraren samt skarva ihop slang och markeringsnät vid tomtgräns i samband med blåsning av fiber och vid husvägg i samband med installationen.

Efter installationen ansvarar du för att fylla igen båda hålen.

Illustration som visar skarvkoppling av fiberslangen på din tomt och installation i huset. Koppla upp dig på vårt nät

När installationen är klar kan du börja använda din fiber. Anslut din dator till mediakonverteraren med en nätverkskabel. Det spelar ingen roll vilket av uttagen på mediakonverteraren som du använder. Starta datorn och öppna webbläsaren. På webbplatsen https://nodra.zmarket.se/privat väljer du vilken tjänsteleverantör som ska leverera internet, tv och telefoni hem till dig. Du kan även välja att ta kontakt med den tjänsteleverantör som du vill teckna abonnemang hos.

Fakturering

Fakturan för anslutningsavgiften, och eventuellt tomtgrävning eller fiberpatchkabel, skickas när vi har byggt ut fiber till hela området. Du som efteransluter dig i ett område där vi redan har byggt ut fiber får fakturan när installationen är klar. Du har 30 dagar på dig att betala fakturan.

Dela sidan: