Driv din fiberutbyggnad

Du kan driva din egen fiberutbyggnad genom att gå samman med dina grannar och gemensamt gräva från anslutningspunkten på vårt stamnät till era respektive fastigheter. Detta kallar vi för en fiberförening och det behöver inte vara en ekonomisk förening. Genom att flera fastigheter går samman och gemensamt bygger områdesnätet, ökar chanserna att minska den totala anslutningskostnaden för respektive fastighetsägare.

Bilda fiberförening

Om du är intresserad av att driva fiberutbyggnaden i ditt område behöver du

  1. ta kontakt med dina grannar och ta reda på vilka som vill ansluta sig till Nodras fibernät.
  2. bilda en fiberförening med de grannar som är intresserade.
  3. utse två kontaktpersoner som sköter kontakten mellan fiberföreningen och Nodra.
  4. kontakta vår kundservice och berätta att ni är intresserade av att bygga fiber till ert område.

Efter samtal med er lägger vi upp er fiberförening på webbplatsen www.fibertillalla.se

Anmäl ditt intresse

Kontaktpersonerna för fiberföreningen ser till att alla som ingår i föreningen får information om fiberutbyggnaden. Det är även kontaktpersonerna som ska informera alla fastighetsägare om att de ska anmäla sitt intresse för fiberanslutning på www.fibertillalla.se.

Förarbete

Gör en uppskattning över kostnaderna för grävningen i ert område. Bestäm hur kostnaderna för grävning ska fördelas mellan fastigheterna i fiberföreningen. Respektive fastighetsägare skickar in sin beställning av fiberanslutning till oss.

Avtal med markägare

Teckna markupplåtelseavtal med markägare vars mark ni behöver gräva över eller som på annat sätt påverkas av byggnationen av ert områdesnät. Markupplåtelseavtalet tecknas mellan Nodra och markägaren. Kontakta därför oss för att få instruktioner om hur avtalet ska utformas. Innan markarbetet kan starta behöver allting vara klart gällande vad som ska göras, vilka som är med samt att alla markupplåtelseavtal och tillstånd måste vara undertecknade. Oftast skrivs ett andelsavtal mellan gräventreprenören och den enskilda fastighetsägaren.

Grävningen kan börja

Vi levererar fiberslangar, kopplingsbrunnar med mera till er. Ni ansvarar för grävning och installation av fiberslangarna från stamnätet ut till en anslutningspunkt vid varje fastighets tomtgräns. Varje fastighetsägare ansvarar sedan själv för att gräva från tomtgräns till husfasaden.

Om du ska gräva själv på din tomt behöver du i första hand ta reda på var din fastighet har sin anslutningspunkt. Det gör du enklast genom att kontakta vår kundservice. När du vet vilken punkt som du ska gräva till, behöver du

  • slang
  • markeringsnät
  • eventuellt skarvkopplingar

Du kan hämta materialet hos oss på Lindövägen 5B. Kontakta vår kundservice och meddela hur många meter slang du behöver och vilken dag du planerar att hämta materialet.

Din slang ska grävas ner på 40 cm djup och markeringsnätet på 20 cm djup. Lämna schakten öppen cirka 0.5-1 meter vid husfasad och tomtgräns. Lämna cirka en meter slang extra vid tomtgräns samt minst sju meter intill fasaden, eller så pass mycket att det räcker hela vägen in i huset till den plats där ni önskar att montering av dosorna ska ske. Spara även någon meter extra eftersom det är enklare att förkorta slangen än att förlänga den.

Om du lägger ner slang som är av dimensionen 14, 16, 25 eller 32 mm räcker det med att du sparar en meter slang intill fasaden.

Vår entreprenör kommer att skarva ihop slang och markeringsnät vid tomtgräns i samband med blåsning av fiber. Vid husvägg skarvas det i samband med installationen. Efter installationen ansvarar du för att fylla igen båda hålen.Illustration som visar hur du ska gräva ner fiberslangen (7 mm) på din tomt.

Illustration som visar hur du ska gräva ner fiberslangen (14, 16, 25, 32 mm) på din tomt. Besiktning

Vi gör en besiktning av fiberslangarna och kopplingsbrunnarna när grävningen är klar.

Förbereda inomhus för installation av fiber

När grävningen och besiktningen är genomförd ansvarar vi för att installera fibern invändigt. Vår installatör kontaktar våra kunder inför varje installation, för att gemensamt bestämma tid för när fibern ska installeras. Det är installatören som borrar hål i husfasaden och monterar fiberdosan och mediakonverteraren.

Placering av fiberdosan och mediakonverteraren

Fiberdosan ska monteras max fem (5) meter ledningsväg från håltagningen i ytterväggen, i samma rum, längs med väggen. Mediakonverteraren monteras i anslutning till ett eluttag (230V växelström) och max 0,5 meter från fiberdosan.

Det bästa är att placera både fiberdosan och mediakonverteraren så nära dina uppkopplade apparater som möjligt. Det kan till exempel vara nära en dator, tv eller vid en mediacentral. Det gör att du slipper dra långa kablar genom din bostad.

Behöver du en fiberpatchkabel?

Om du behöver placera mediakonverteraren längre bort från fiberdosan och närmare till exempel din tv kan du köpa en extra fiberpatchkabel för 160 kr. Kontakta vår kundservice för att beställa. För att vara säker på att allting blir kopplat korrekt behöver du ha fäst fiberpatchkabeln i huset innan installatören kommer på besök. Kom ihåg att skydda kabeln med en kanalisation, då fibern är extremt känslig och lätt kan knäckas.

Illustration som visar skarvkoppling av fiberslangen på din tomt och installation i huset. Koppla upp dig på vårt nät

När installationen är klar kan du börja använda din fiber. Anslut din dator till mediakonverteraren med en nätverkskabel. Det spelar ingen roll vilket av uttagen på mediakonverteraren som du använder. Starta datorn och öppna webbläsaren. På webbplatsen https://nodra.zmarket.se/privat väljer du vilken tjänsteleverantör som ska leverera internet, tv och telefoni hem till dig. Du kan även välja att ta kontakt med den tjänsteleverantör som du vill teckna abonnemang hos.

Fakturering

Fakturan för anslutningsavgiften, och eventuellt tomtgrävning eller fiberpatchkabel, skickas när vi har byggt ut fiber till hela området. Du som efteransluter dig i ett område där vi redan har byggt ut fiber får fakturan när installationen är klar. Du har 30 dagar på dig att betala fakturan.

Broschyrer

Tomtgrävning och fiberinstallation för 7 mm slang

Tomtgrävning och fiberinstallation för 14, 16, 25 och 32 mm slang

Dela sidan: