Anslutning till fiberförening

En fiberförening är när du går samman med dina grannar och ni gemensamt gräver från anslutningspunkten på vårt stamnät till era respektive fastigheter. En fiberförening behöver dock inte vara en ekonomisk förening. Genom att flera fastigheter går samman och gemensamt bygger områdesnätet, ökar chanserna att minska den totala anslutningskostnaden för respektive fastighetsägare.

Bilda fiberförening

Om du är intresserad av att driva fiberutbyggnaden i ditt område behöver du

  1. ta kontakt med dina grannar och ta reda på vilka som är intresserade av att ansluta sig till Nodras fibernät.
  2. gå samman i en fiberförening tillsammans med dina grannar som också är intresserade.
  3. utse minst två kontaktpersoner som är de som ska sköta kontakten mellan fiberföreningen och Nodra.
  4. kontakta Nodras kundservice och berätta att ni är intresserade av att bygga fiber till ert område.

Efter samtal med er lägger vi upp er fiberförening på webbplatsen www.fibertillalla.se

Anmäl ditt intresse

Kontaktpersonerna för fiberföreningen ser till att alla som ska ingå i området får den information om fiberutbyggnaden. Det är även kontaktpersonerna som ska informera alla fastighetsägare om att de behöver anmäla sitt intresse för fiberanslutning på www.fibertillalla.se.

Förarbete

Gör en uppskattning över kostnaderna för grävningen inom ert område. Bestäm hur kostnaderna för grävning av områdesnätet ska fördelas mellan fastigheterna i fiberföreningen. Respektive fastigheter skickar in sin beställning av fiberanslutning till oss.

Avtal med markägare

Teckna markupplåtelseavtal med markägare vars mark ni behöver gräva över eller som på annat sätt påverkas av byggnationen av ert områdesnät. Markupplåtelseavtalet tecknas mellan Nodra och markägaren. Kontakta därför oss för att få instruktioner om hur avtalet ska utformas. Innan markarbetet kan starta behöver allting vara klart gällande vad som ska göras, vilka som är med samt att alla markupplåtelseavtal och tillstånd måste vara undertecknade. Oftast skrivs ett andelsavtal mellan gräventreprenören och den enskilda fastighetsägaren.

Grävningen kan börja

Vi levererar fiberslangar, kopplingsbrunnar med mera till fiberföreningen. Fiberföreningen ansvarar för grävning och installation av fiberslangarna från stamnätet ut till en anslutningspunkt vid varje fastighets tomtgräns. Du som fastighetsägare ansvarar sedan själv för att gräva från tomtgräns till husfasaden.

När du ska gräva på tomten behöver du slang och markeringsnät. Det får du genom att kontakta oss. Du gräver ner slangen 40 cm djupt och markeringsnätet ca 20 cm ovanför slangen. Lämna cirka en meter slang extra vid tomtgräns och minst sju meter intill husväggen, eller så pass mycket att det räcker hela vägen in i huset dit du önskar att monteringen av dosorna ska ske. Spara någon meter extra för säkerhets skull. Det är enklare att förkorta slangen än att förlänga den. Se bild nedan för tomtgrävning med 7 mm slang.

Om du lägger ner slang som är av dimensionen 14, 16, 25 eller 32 mm räcker det med att du sparar en meter slang intill fasaden. Se bild nedan.

Lämna schakten öppna cirka 0,5-1 meter vid tomtgräns och husfasad. Vår entreprenör skarvar ihop slang och markeringsnät vid tomtgräns i samband med blåsning av fiber och vid husvägg i samband med installationen. Du ansvarar själv för att fylla igen hålen vid tomtgräns och husfasad när det är klart.

tomtgravning_7mm

 

tomtgravning_25mm

 

Besiktning

Vi gör en besiktning av fiberslangarna och kopplingsbrunnarna när grävningen är klar.

Installation

När grävningen och besiktningen är genomförd ansvarar vi även för att installera fibern invändigt. Vår installatör kontaktar varje fastighetsägare inför varje installation invändigt för att bestämma en tidpunkt då det passar att installera fibern.

Båda dosorna behöver sitta på en torr plats inomhus och mediakonverteraren behöver sitta i anslutning till ett eluttag (230V växelström). Det kan vara bra att placera dosorna på en plats i hemmet där teknisk utrustning finns, som till exempel i ett vardagsrum, arbetsrum eller vid en mediacentral.

Installatören har material med sig för att installera såväl den passiva dosan som mediakonverteraren. Våra installatörer borrar hål i husfasaden och fiberdosan monteras max fem meter ledningsväg från håltagningen i yttervägg, i samma rum, längs med väggen. Mediakonverteraren monteras max 0,5 meter från fiberdosan.

Behöver du fiberpatchkabel?

Om du vill ha mediakonverteraren längre bort eller i ett annat rum kan du köpa till en extra fiberpatchkabel för 160 kr. Fiberpatchkabeln är den kabel som går mellan den passiva dosan och mediakonverteraren. Om du behöver en längre fiberpatchkabel, kontakta vår kundservice. Kabeln kan du sedan hämta på vårt kontor på Lindövägen 5B. För att vara säker på att allting är inkopplat korrekt behöver du ha satt upp fiberpatchkabeln i huset innan installatören kommer på besök. Tänk på att du måste skydda fiberpatchkabeln med en kanalisation eftersom fibern är extremt känslig och enkelt kan knäckas.

fiberinstallation_7mm

fiberinstallation_25mm

Använd ditt nya bredband

När installatören har lämnat ditt hus är bredbandet klart att användas. Du använder en nätverkskabel och kopplar den från mediakonverteraren till din dator. Det spelar ingen roll vilket av uttagen på mediakonverteraren som du använder. Starta datorn och öppna webbläsaren. På startsidan www.zmarket.se ser du vilka leverantörer och tjänster du kan välja mellan. Välj område Nodra. Beställ sedan den tjänst som passar dig bäst och utforma din egen bredbandslösning.

Fakturering

Fakturan för anslutningsavgiften, och eventuellt tomtgrävning eller fiberpatchkabel, skickas när vi har byggt ut fiber till hela området. När du fått din faktura har du 30 dagar på dig att betala din faktura.

Dela sidan: