Informationsmöten

Presentationen från informationsmötet på Möjligheternas Gård i Tolskepp onsdagen den 7 november 2018.

Tre områden med olika förutsättningar fanns representerade vid mötet.

  • Tolskepp
  • Vångaskogen
  • Ruda

Vår ambition är att bygga stammen utmed den väg som vi har ritat på kartorna i presentationen ovan (det röda strecket i respektive områdesprojektering) och ansluta de fastigheter som ligger i nära anslutning till stammen.

Skulle vi se att intresset för anslutning är stort i de områden som ligger långt från vår stam, kan det bli aktuellt att även ansluta dessa fastigheter. Vi kommer då att schakta 1 000 meter per fastighet/beställning under förutsättning att de inskickade beställningarna ligger inom den radie som villkorats. De kunder som har skickat in en beställning och där det visar sig att vi inte kommer att kunna erbjuda fiber, kommer vi givetvis att kontakta när projekteringen för området är klar. Frågor om fiberutbyggnaden hänvisas till kundservice.

Dela sidan: