Pågående fiberutbyggnad

Vi kommer att fortsätta bygga fiber i Norrköpings kommun och området Boda finns med i planen. Vi kommer att bygga vår stam som planerat och gräva fram till vår sista kund.

Beställa anslutning

Tisdagen den 24 september 2019 hade vi informationsmöte i Grebyskolans matsal för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till torsdag den 7 november 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Vår projektör har nu gjort färdigt ritningarna, kommit överens med samtliga markägare i området och har fått alla erforderliga tillstånd och avtal på plats. Vår entreprenör Svagströmsinstallationer planerar att i mitten på juni utföra hembesök hos våra kunder. De kommer att kontakta dig för att boka tid för hembesök. Vid hembesöket görs en förinstallation och dosorna placeras på överenskommen plats. Ni går även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. Det är vid hembesöket som du beställer tomtgrävning, om du vill att vår entreprenör ska utföra den. Kostnaden för tomtgrävning är 140 kr per meter.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2020-05-06

Vi kommer att fortsätta bygga fiber i Norrköpings kommun och området Grensholm-Norsholm finns med i planen. Vi kommer att bygga vår stam som planerat och gräva fram till vår sista kund.

Beställa anslutning

Tisdagen den 24 september 2019 hade vi informationsmöte i Grebyskolans matsal för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till torsdag den 7 november 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

I slutet av juni planerar vi att påbörja områdesgrävningen för området. Alla våra kunder i området ska ha haft eller kommer snart att få sitt hembesök. Vid hembesöket gjorde/gör Svagströmsinstallationer en förinstallation och placerade/placerar dosorna på överenskommen plats. Ni gick/går även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. För de kunder som har beställt tomtschakt via oss kommer den att ske i samband med områdesgrävningen. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 13 september 2020. När grävarbetet är utfört och fibern blåst, kommer en installatör från Svagströmsinstallationer att kontakta dig för att boka tid för den invändiga installationen.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2020-06-15

Under vintern 2019 började vår projektör se över området och börja söka de tillstånd som krävs för att få gräva i området. Vår kanalisation finns delvis nergrävd, vilket gjordes i samband med att eon grävde i området under 2018.

Beställ anslutning

Tisdagen den 21 maj 2019 hade vi informationsmöte i Östra Eneby församlingshem, för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 27 augusti 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

I början av maj planerar vi att påbörja områdesgrävningen för området. Alla våra kunder i området ska ha haft sitt hembesök. Vid hembesöket gjorde Svagströmsinstallationer en förinstallation och placerade dosorna på överenskommen plats. Ni gick även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. För de kunder som har beställt tomtschakt via oss kommer den att ske i samband med områdesgrävningen. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 19 juli 2020. När grävarbetet är utfört och fibern blåst, kommer en installatör från Svagströmsinstallationer att kontakta dig för att boka tid för den invändiga installationen.

Läs mer om tomtgrävning

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2020-04-27

Under våren 2019 hade vi kontakt med fastighetsägare i Kårkelösa som ville att vi skulle bygga ut vårt fibernät till området. Vi samlade in beställningar för fiberanslutning och påbörjat projektet för utbyggnad i området.

Vi har skickat information till berörda fastighetsägare.

Erbjudande om fiberanslutning till Kårkelösa

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 27 januari 2020. Om du valde att avstå från att ansluta dig till vårt öppna fibernät, finns möjligheten för detta även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock dyrare och är för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt och fram till huset tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Under vecka 24 planerar vi att påbörja områdesgrävningen för området. Alla våra kunder i området ska ha haft sitt hembesök. Vid hembesöket gjorde Svagströmsinstallationer en förinstallation och placerade dosorna på överenskommen plats. Ni gick även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. För de kunder som har beställt tomtschakt via oss kommer den att ske i samband med områdesgrävningen. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 19 juli 2020. När grävarbetet är utfört och fibern blåst, kommer en installatör från Svagströmsinstallationer att kontakta dig för att boka tid för den invändiga installationen.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2020-06-11

Under 2019 hade vi kontakt med fastighetsägare i Odensåker som ville att vi skulle bygga ut vårt fibernät till området. Vi beslutade under vintern 2020 att påbörja utbyggnaden i området under samma år.

Vi har skickat information till berörda fastighetsägare.

Erbjudande om fiberanslutning till Odensåker

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 5 maj 2020. Om du valde att avstå från att ansluta dig till vårt öppna fibernät, finns möjligheten för detta även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock dyrare och är för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt och fram till huset tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

I slutet av augusti planerar vi att påbörja områdesgrävningen för området. Alla våra kunder i området ska ha haft sitt hembesök. Vid hembesöket gjorde Svagströmsinstallationer en förinstallation och placerade dosorna på överenskommen plats. Ni gick även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. För de kunder som har beställt tomtschakt via oss kommer den att ske i samband med områdesgrävningen. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 20 september 2020. När grävarbetet är utfört och fibern blåst, kommer en installatör från Svagströmsinstallationer att kontakta dig för att boka tid för den invändiga installationen.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2020-08-10

Vi kommer att samförlägga fiber med Eon när de ersätter stora delar av sina luftledningar till jordkablar i Sikudden. Det gör att vi tidigare kan erbjuda dig en fiberanslutning än om vi skulle samförlägga med utbyggnaden av vatten och avlopp.

17 fastigheter i Sikudden kommer att få sin fiberslang förlagd på tomten i samband med att Eon gräver in elkabel till huset.

Erbjudande om fiberanslutning till Sikudden – tomtgrävning med Eon

Resten av fastigheterna har möjlighet att beställa tomtgrävning via oss eller gräva själv in på sin tomt.

Erbjudande om fiberanslutning till Sikudden

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 9 juni 2020. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Vår projektör kommer nu att färdigställa ritningarna och se till att vi har alla erforderliga tillstånd och avtal på plats för att få gräva till och i området. Eons entreprenör kommer efter sommaren att gräva inom området och sköta förläggningen av kanalisation för såväl el som fiber. Vår gräventreprenör kommer att gräva fram till området, för att vi ska kunna försörja våra kunder med fiber.

Innan grävningen påbörjas ska vår entreprenör Svagströmsinstallationer genomföra hembesök hos våra kunder. De kommer att kontakta dig som kund för att boka tid. Vid hembesöket görs en förinstallation och dosorna placeras på överenskommen plats. Du som äger en fastighet där Eon inte kommer att förlägga slang på tomten, har möjlighet under hembesöket att beställa tomtgrävning via oss för 140 kr/meter. Du och vår entreprenör går då igenom hur tomtgrävningen ska utföras.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2020-06-11

Vi kommer att bygga ut vårt befintliga nät i Simonstorp till reningsverket, strax öster om riksväg 55/56. I samband med denna utbyggnad erbjuder vi nu en fiberanslutning till de fastighetsägare som bor i nära anslutning till riksvägen.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till måndag den 8 juni 2020. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Vår projektör kommer nu att färdigställa ritningarna och se till att vi har alla erforderliga tillstånd och avtal innan grävningen kan påbörjas. Vår entreprenör Svagströmsinstallationer kommer att genomföra hembesök hos våra kunder. De kommer att kontakta dig som kund för att boka tid. Vid hembesöket görs en förinstallation och dosorna placeras på överenskommen plats. Ni går även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. Om du vill att vår entreprenör ska utföra grävningen på din tomt, beställer du detta vid hembesöket. Kostnaden för tomtgrävning är 140 kr per meter.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2020-06-11

Under hösten 2018 påbörjade vi projekteringen av vår stamledning utmed trafikverksväg 1139. Grävarbetet blev klart straxt före sommaren 2019.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området.

Presentationen från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 17 december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi beräknar att vara klara med grävningen i området innan midsommar och planerar att blåsa fibern under sommaren. Vi hoppas kunna utföra samtliga invändiga installationer hos våra kunder i mitten av september. Ett par veckor innan installationen kommer Svagströmsinstallationer att kontakta våra kunder för att boka tid för installation. När installationen är utförd är ditt hus anslutet till vårt fibernät.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2020-06-15

Dela sidan: