Pågående fiberutbyggnad

Böksjö

Innan sommaren 2018 påbörjade vi projektet för fiberutbyggnad kring Böksjö med informationsmöte i Strömsforsstugan.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 15 november 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

I början av juni planerar vi att påbörja schakten i området. Under sommaren kan det bli ett avbrott i grävningen på grund av semestrar, men vi kommer sedan fortsätta. Vi beräknar att grävningen är klar under hösten.

För de kunder som har beställt tomtschakt via oss kommer denna att ske i samband med grävningen i området. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 18 augusti 2019.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Graversfors Norra

Området är en samförläggning som vi gör tillsammans med vatten och avlopp (VA), där entreprenören för VA lägger ner vår fiberslang i samband deras grävning. Grävarbetet påbörjades i februari 2018 och beräknas bli klart i mars 2019.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 31 januari 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

I slutet av augusti/början av september planerar vi att utföra hembesök hos våra kunder i området. Svagströmsinstallationer kommer att kontakta alla våra kunder som då erbjuds tid för hembesök. Vid besöket monteras fiberdosan samt mediakonverteraren på en plats som du kommer överens med installatören. Under besöket går ni även igenom hur tomtgrävningen ska utföras.

Vi vet att ett flertal av våra kunder redan har grävt ner fiberslangen, vilket de flesta gjorde i samband med att de grävde ner VA på tomten. Du som ännu inte har grävt ner din fiberslang på tomten inväntar med fördel hembesöket, så du tillsammans med installatören kan gå igenom dragningen på tomten. Tomtgrävningen behöver sedan vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 22 september 2019.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kimstad Nygård

Under våren 2019 kontaktades Nodra av fastighetsägare i området, som visade ett starkt intresse för en utbyggnad av fibernätet. I enlighet med de diskussioner som vi har haft med fastighetsägarna har vi beslutat att bygga ut vårt nät till de fem fastigheterna i området.

Vi har skickat information till berörda fastighetsägare.

Brev om fiberutbyggnaden till Kimstad Nygård 

Nästa steg

Förutsättningen för utbyggnaden till området var dels att samtliga fastighetsägare skulle beställa en fiberanslutning innan den 5 augusti 2019. Villkoret har uppfyllts och vi fortsätter med processen att skaffa de erforderliga tillstånd och avtal som krävs för att vi ska nå fram till samtliga kunder i området. Så snart alla avtal har godkänts av markägarna kommer vår entreprenör att göra hembesök hos alla kunder. Vid hembesöket går ni tillsammans med vår entreprenör igenom var dosorna ska placeras invändigt samt hur grävningen på tomten ska utföras. Vill du beställa tomtgrävning av vår entreprenör meddelar du detta vid hembesöket.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-08-15

Klingstad-Näkna

Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att bygga vår stam från Graversfors till Näkna och innan årsskiftet 2018/2019 blev den klar. Nu har vi områdesnätet kvar att bygga och erbjuder därför fastighetsägare i området att ansluta sig till vårt öppna fibernät. Området sträcker sig från Granstorp till Näkna.

Beställa anslutning

Tisdagen den 29 januari 2019 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området. Presentationen från mötet hittar du nedan/intill.

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 5 mars 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna nät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Områdesgrävningen pågår och så gott som samtliga markavtal och tillstånd är klara, vilket gör att vår entreprenör kommer fortsätta att gräva i området ytterligare några veckor. Vår entreprenör kommer, hos de kunder som beställt tomtgrävning, vara klara med dessa i slutet av augusti. Du som har valt att gräva själv på din tomt skulle vara klar med din tomtgrävning senast söndag den 9 juni 2019. Blåsning av fiberkabel planerar utföras under september.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Presentation från informationsmötet

Presentation från informationsmötet den 29 januari 2019

Senast uppdaterad: 2019-08-15

Knivberga-Hillerstad

Under vintern 2019 började vår projektör se över området och börja söka de tillstånd som krävs för att få gräva i området. Vår kanalisation finns delvis nergrävd, vilket gjordes i samband med att eon grävde i området under 2018.

Beställ anslutning

Tisdagen den 21 maj 2019 hade vi informationsmöte i Östra Eneby församlingshem, för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlar in beställningar för fiberanslutning fram till den 27 augusti 2019. Vill du beställa en anslutning gör du det enklast genom att göra en elektronisk beställning med hjälp av BankID via vår e-tjänst. Du kan även välja att fylla i och skicka in blankett.

Blanketter och e-tjänster

Om du avstår från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Trots att sista datum för att skicka in sin beställning ännu inte har passerat, kommer vår projektör fortsätta rita på området och ta kontakt med markägare vars mark vi behöver gräva över för att nå våra kunder.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Krokek 13

Under våren 2018 påbörjade vi projektet för fiberutbyggnad kring/utmed Sandviksvägen med informationsmöte på Scoutgården i Krokek. Ritningarna för området är klara, markavtal med samtliga markägare har tecknats och hembesöken hos våra kunder har genomförts.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 2 maj 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vår förhoppning är att vi i början på mars kan påbörja grävningen i området, givetvis är det lite beroende på hur vintern utvecklar sig och om tjälen har gått ner långt i marken. Men vår ambition är att börja då och om inte annat, så fort tjälen har släppt.

För de kunder som har beställt tomtschakt via oss planerar vi att utföra denna under våren. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast tisdag den 14 maj 2019.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Markgärdet

Området är en samförläggning som vi gör tillsammans med Eon. Eons entreprenörer lägger i de flesta fall lägger ner vår fiberslang i samband med att de gräver. På vissa platser går de inte ända fram till våra kunder, men den kompletterande grävning som har behövts är vi nu klara med. Vi har även utfört tomtgrävningen hos de kunder som har beställt detta via oss.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 15 maj december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Eons entreprenör fortsätter schakta i området, medan vi är klara med vår kompletterande grävning. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Du behöver därför vara klar med din tomtgrävning senast onsdag den 14 augusti 2019.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Rist

Under våren 2019 började vår projektör se över området. Projektören tittar på hur vi ska gräva för att kunna nå våra kunder och har börjat söka de tillstånd som krävs för att få gräva i området.

Beställ anslutning

Tisdagen den 21 maj 2019 hade vi informationsmöte i Östra Eneby församlingshem, för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlar in beställningar för fiberanslutning fram till den 19 september 2019. Vill du beställa en anslutning gör du det enklast genom att göra en elektronisk beställning med hjälp av BankID via vår e-tjänst. Du kan även välja att fylla i och skicka in blankett.

Blanketter och e-tjänster

Om du avstår från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

För oss är det betydelsefullt att få vetskap om hur intresset för fiber ser ut i området för att kunna avgöra om vi ska prioritera utbyggnaden i Rist. Det är därför viktigt att du som är intresserad antingen skickar in en beställning av fiberanslutning eller anmäler ditt intresse (utan att beställa) via www.fibertillalla.se. Vi återkommer med datum för sista beställningsdag.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-08-15

Ruda

Under vintern 2018 började vi samla in beställning av fiberanslutning från fastighetsägare i området. I slutet av februari 2019 kunde vi se att cirka 50 % hade skickat in en beställning och valde därför att påbörja projekteringen av området.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området, presentationen från mötet hittar du nedan.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 16 april 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vår projektör tittar på området och hur vi ska gräva för att nå alla våra kunder. Projektören kommer att ta kontakt med de markägare vars tillstånd vi behöver för att få gräva över deras mark. Glädjande nog har intresset varit så stort i området att alla kunder som har skickat in en beställning kommer att erbjudas en anslutning. Att grävningen påbörjas är, liksom i alla andra områden, med förbehåll att vi lyckas teckna markupplåtelseavtal med de markägare vars fastigheter vi behöver gräva över för att nå våra kunder.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Simonstorp Västra

Under hösten 2018 påbörjade vi arbetet med att bygga stamledning för fiber från Åby till Simonstorp. I april 2019 blev schakten för stamledningen klar och nu ska vi påbörja byggnationen av spridningsnätet till boende i området.

Beställ anslutning

Vi samlade in beställningar av fiberanslutning fram till fredag den 14 juni 2019. Om du valde att avstå från en anslutning finns möjligheten att göra det i efterhand, men priset för att ansluta sig i efterhand är dyrare. En efteranslutning kostar för närvarande 29 000 kr och förutom anslutningsavgiften behöver du bekosta grävningen från vår närmaste anslutningspunkt fram till din fastighet.

Nästa steg

Vår projektör gör de sista finslipningarna på ritningen efter sommaren. I mitten/slutet av september planerar vår entreprenör att genomföra hembesöken hos våra kunder i området. Svagströmsinstallationer kommer att kontakta alla våra kunder som då erbjuds tid för hembesök. Vid hembesöket går ni tillsammans med installatören igenom var dosorna ska placeras invändigt samt hur grävningen på tomten ska utföras. Vill du beställa tomtgrävning av vår gräventreprenör meddelar du detta vid hembesöket.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-08-15

Sjöberga

Området ligger ett stenkast från den samförläggning som vi under 2018 har gjort i Sund tillsammans med vatten och avlopp. Ritningarna för området är klara, markavtal med samtliga markägare har tecknats och hembesöken hos våra kunder har genomförts.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 29 oktober 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi närmar oss slutskedet i processen att fiberansluta kunder i området. Skarvning av fiber kommer att påbörjas i mitten av september. Planen är sedan att vår entreprenör ska vara klar med alla kundinstallationer till slutet av oktober.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-08-15

Sund

Området är en samförläggning som vi gör tillsammans med vatten och avlopp (VA), där entreprenören för VA har lagt ner vår fiberslang i samband med deras grävning. Grävarbetet påbörjades under våren 2018 och blev klart i december 2018. Ritningarna för området är klara, markavtal med samtliga markägare har tecknats och hembesöken hos våra kunder har genomförts.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 29 oktober 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi närmar oss slutskedet i processen att fiberansluta kunder i området. Skarvning av fiber kommer att påbörjas i mitten av september. Planen är sedan att vår entreprenör ska vara klar med alla kundinstallationer till slutet av oktober.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-08-15

Sörby-Långnäs

Vi planerar för att bygga fiber i området kring Sörby samt Långnäs och erbjuder därför fastighetsägare i området att ansluta sig till vårt öppna fibernät. Området sträcker sig från Skärblackavägen och hela vägen upp till Långnäs, även några fastigheter på andra sidan Skärblackavägen ingår.

Beställa anslutning

Tisdagen den 5 februari 2019 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området. Presentationen från mötet hittar du nedan.

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 12 mars 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna nät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Nu är vår projektering klar och vi har fått in markavtal från alla markägare i området och har därmed kommit överens om grävning på deras respektive fastigheter för att nå våra kunder. Alla kunder i området har även haft sin hemprojektering, där man tillsammans med Svagströmsinstallationer kommit överens om hur tomtgrävningen ska utföras samt var dosorna ska placeras invändigt. Du som har valt att själv utföra sin tomtgrävning kan med fördel påbörja ditt arbete. Vi återkommer med ett datum då tomtgrävningen ska vara utförd. Områdesgrävningen planerar vi påbörja efter sommaren.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Presentation från informationsmötet

Presentation Informationsmöte Sörby-Långsnäs 5 februari 2019

Tolskepp

Under hösten 2018 påbörjade vi projekteringen av vår stamledning utmed trafikverksväg 1141, för att kunna försörja fastigheter i och kring Tolskepp med fiber.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området.

Presentationen från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 17 december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi fortsätter att gräva vår stam utmed trafikverksvägen liksom delar av spridningsnätet i området. Vår entreprenör beräknar vara klar med schakten för till sommaren, men med reservation för förseningar. Dessvärre har vi inte kommit överens med en av markägarna i området. Det gör att vi i dagsläget inte kan gräva över dennes mark och därmed inte heller kan ansluta ett antal av våra kunder. Vi kommer att söka ledningsrätt hos Lantmäteriet för att kunna nå våra kunder. Vår förhoppning är att vi med tanke på det allmänna behovet som finns kommer att få befogenhet att gräva för fiber trots markägarens motsättning. Processen för ledningsrätt är dock lång och det kan dröja upp till ett år innan vi får beslut från Lantmäteriet. De adresser som drabbas av förseningen i område Tolskepp är:

 • Onsorgsmarken Sjöbacka 1,
 • Stenstorp 1,
 • Stenstorp Grinden,
 • Stenstorp Norralund 1,
 • Stenstorp Norrlund 3,
 • Stenstorp Sjöstugan,
 • Stenstorp Vadsjön,
 • Vånga Stenstorp.

De övriga adresserna kommer vi fortsätta vår utbyggnad med som planerat. Nu när stammen är grävd, kommer vår entreprenör att utföra tomtgrävning hos de kunder som har beställt detta via oss. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 30 juni 2019.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Vångaskogen

Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att bygga vår stam utmed trafikverksväg 1139. Vi har fortsatt vårt arbete under vinter och beräknas vara klara med grävning för stammen i slutet av mars.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området.

Presentationen från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 17 december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi närmar oss slutskedet i processen att fiberansluta kunder i området. Skarvning av fiber kommer att påbörjas i mitten av september. Planen är sedan att vår entreprenör i direkt anslutning ska kunna utföra kundinstallationerna. Förhoppningen är därmed att de flesta kunderna i området ska ha sin installation klar i början av oktober.

Som vi tidigare informerat har vi inte kommit överens med en av markägarna i området. Ärendet ligger som en ledningsrätt hos Lantmäteriet och vi väntar på att bli kontaktade av dem för att få något besked om fortsättningen. Vår förhoppning är att vi med tanke på det allmänna behovet kommer att få befogenhet att gräva för fiber trots markägarens motsättning. De adresser som drabbas av förseningen och som alltså inte kommer att bli installerade i samband med övriga kunder i området är:

 • Bläckkärret 1
 • Gettorp Fyrängen
 • Gettorp Norrfallet
 • Onsorgsmarken Sundfallet
 • Tolskepp Hult 2
 • Vånga Kronfallet 1

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-08-15

Övre Svintuna Dalen

Innan sommaren 2018 påbörjade vi projektet för fiberutbyggnad kring Stubbetorp med informationsmöte i Strömsforsstugan.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 15 november 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

I början av juni planerar vi att påbörja schakten i området. Under sommaren kan det bli ett avbrott i grävningen på grund av semestrar, men vi kommer sedan fortsätta. Vi beräknar att grävningen är klar under hösten.

För de kunder som har beställt tomtschakt via oss kommer denna att ske i samband med grävningen i området. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 18 augusti 2019.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Dela sidan: