Pågående fiberutbyggnad

Alsätter

Under vintern 2017 startade vi projektet för fiberutbyggnad i och kring Alsätter. Efter en lång projekteringstid påbörjade vi grävningen i området under hösten 2018. Ritningarna för området är klara, markavtal med samtliga markägare har tecknats och hembesöken hos våra kunder har genomförts.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 21 december 2017. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi fortsätter att gräva i området och har på vissa vägar stött på problem med tjäle, vilket gör att vi inte kommer vidare. Där vi har varit tvungna att stanna, kommer vi att gå tillbaka och göra klart när tjälen har släppt. Tomtgrävningarna för de kunder som har beställt grävning via oss, ska redan vara utförda.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Böksjö

Innan sommaren 2018 påbörjade vi projektet för fiberutbyggnad kring Böksjö med informationsmöte i Strömsforsstugan.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 15 november 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vår projektering fortsätter och vi ritar kartor för att nå alla våra kunder. Samtidigt har vi kontakt med markägare i området för att komma överens om grävning på deras respektive fastigheter för att nå våra kunder. När projekteringen är klar återkommer vi med information när det blir dags att boka tid för hembesök med våra installatörer.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Graversfors Norra

Området är en samförläggning som vi gör tillsammans med vatten och avlopp (VA), där entreprenören för VA lägger ner vår fiberslang i samband deras grävning. Grävarbetet påbörjades i februari 2018 och beräknas bli klart i mars 2019.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 31 januari 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Områdesgrävningen för såväl VA och fiber fortsätter i området. Snart kan dock våra installatörer påbörja hembesök hos kunder i området, men vi återkommer med mer information om under vilka veckor som det arbetet planeras.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Klingstad-Näkna

Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att bygga vår stam från Graversfors till Näkna och innan årsskiftet 2018/2019 blev den klar. Nu har vi områdesnätet kvar att bygga och erbjuder därför fastighetsägare i området att ansluta sig till vårt öppna fibernät. Området sträcker sig från Granstorp till Näkna.

Beställa anslutning

Tisdagen den 29 januari 2019 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området. Presentationen från mötet hittar du nedan/intill.

Vi samlar in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 5 mars 2019. Om du väljer att i dagsläget avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

När den 5 mars har passerat påbörjas projekteringen för området och vi ska ansöka om de tillstånd som krävs för att få bygga. Vår ambition är att bygga till de fastighetsägare som beställer fiberanslutning samt släppa slang vid/i närheten av tomtgränsen hos de som inte beställer men där vi ändå gräver förbi. För de kunder som ligger långt från vår stam och som väljer att beställa en anslutning kommer vi att gräva 1 000 meter per beställning/fastighet. När projekteringen är klar och hembesöken kan börja planeras uppdaterar vi sidan.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Presentation från informationsmötet

Presentation från informationsmötet den 29 januari 2019

Krokek 13

Under våren 2018 påbörjade vi projektet för fiberutbyggnad kring/utmed Sandviksvägen med informationsmöte på Scoutgården i Krokek. Ritningarna för området är klara, markavtal med samtliga markägare har tecknats och hembesöken hos våra kunder har genomförts.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 2 maj 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vår förhoppning är att vi i början på mars kan påbörja grävningen i området, givetvis är det lite beroende på hur vintern utvecklar sig och om tjälen har gått ner långt i marken. Men vår ambition är att börja då och om inte annat, så fort tjälen har släppt.

För de kunder som har beställt tomtschakt via oss planerar vi att utföra denna under våren. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast tisdag den 14 maj 2019.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Markgärdet

Området är en samförläggning som vi gör tillsammans med Eon. Eons entreprenörer lägger i de flesta fall lägger ner vår fiberslang i samband med att de gräver. På vissa platser går de inte ända fram till våra kunder, varför vi kommer att komplettera den grävningen. Ritningarna för området är klara, markavtal med samtliga markägare har tecknats och hembesöken hos våra kunder har genomförts.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 15 maj december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Både vi och Eon fortsätter att gräva i området. När områdesgrävningen är klar, kommer tomtgrävningen för de kunder som har beställt detta via oss att utföras. Vi återkommer med mer information om när detta blir och även ett datum när du som gräver själv på tomten ska ha utfört din tomtgrävning.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Sjöberga

Området ligger ett stenkast från den samförläggning som vi under 2018 har gjort i Sund tillsammans med vatten och avlopp. Ritningarna för området är klara, markavtal med samtliga markägare har tecknats och hembesöken hos våra kunder har genomförts.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 29 oktober 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi kommer att utföra kompletterande grävning i Sunkerstad och i samband med det gräva till våra kunder i Sjöberga. Information om när detta påbörjas och när man ska vara klar med tomtgrävningen återkommer vi om.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Sund

Området är en samförläggning som vi gör tillsammans med vatten och avlopp (VA), där entreprenören för VA har lagt ner vår fiberslang i samband med deras grävning. Grävarbetet påbörjades under våren 2018 och blev klart i december 2018. Ritningarna för området är klara, markavtal med samtliga markägare har tecknats och hembesöken hos våra kunder har genomförts.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 29 oktober 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi kommer att utföra kompletterande grävning vid Sunkerstad, för att nå våra kunder där. Torsdag den 2 maj vill vi att tomgrävningen ska vara utförd, för att vår entreprenör sedan ska kunna börja blåsa fiber i området.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Sörby-Långnäs

Vi planerar för att bygga fiber i området kring Sörby samt Långnäs och erbjuder därför fastighetsägare i området att ansluta sig till vårt öppna fibernät. Området sträcker sig från Skärblackavägen och hela vägen upp till Långnäs, även några fastigheter på andra sidan Skärblackavägen ingår.

Beställa anslutning

Tisdagen den 5 februari 2019 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området. Presentationen från mötet hittar du nedan.

Vi samlar in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 12 mars 2019. Om du väljer att i dagsläget avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

När den 12 mars har passerat påbörjas projekteringen för området och vi ska ansöka om de tillstånd som krävs för att få bygga. Vår ambition är då att bygga till de fastighetsägare som beställer fiberanslutning samt släppa slang vid/i närheten av tomtgränsen hos de som inte beställer men där vi ändå gräver förbi. När projekteringen är klar och hembesöken kan börja planeras uppdaterar vi sidan.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Presentation från informationsmötet

Presentation Informationsmöte Sörby-Långsnäs 2 februari 2019

Tolskepp

Under hösten 2018 påbörjade vi projekteringen av vår stamledning utmed trafikverksväg 1141, för att kunna försörja fastigheter i och kring Tolskepp med fiber.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området.

Presentationen från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 17 december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Nu har vi fått klart med tillstånd för att få gräva vår stamledning utmed trafikverksvägen och vi kommer att påbörja grävningen i mitten på mars. Samtidigt fortsätter vi att ha kontakt med markägare för att komma överens om grävning på deras respektive fastigheter för att nå de kunder som ligger långt från vår stam.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Vångaskogen

Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att bygga vår stam utmed trafikverksväg 1139. Vi har fortsatt vårt arbete under vinter och beräknas vara klara med grävning för stammen i slutet av mars.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området.

Presentationen från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 17 december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

När vi har grävt klart stamledningen kommer vi att påbörja blåsning av fiberkablar i denna. Därefter kan vi börja installera de kunder som ingår i den fiberförening som finns i området. Samtidigt fortsätter vi att ha kontakt med markägare för att komma överens om grävning på deras respektive fastigheter för att nå de kunder som ligger långt från vår stam.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Övre Svintuna Dalen

Innan sommaren 2018 påbörjade vi projektet för fiberutbyggnad kring Stubbetorp med informationsmöte i Strömsforsstugan.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 15 november 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vår projektering fortsätter och vi ritar kartor för att nå alla våra kunder. Samtidigt har vi kontakt med markägare i området för att komma överens om grävning på deras respektive fastigheter för att nå våra kunder. När projekteringen är klar återkommer vi med information när det blir dags att boka tid för hembesök med våra installatörer.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Dela sidan: