Pågående fiberutbyggnad

Alsätter

Under vintern 2017 startade vi projektet för fiberutbyggnad i och kring Alsätter. Efter en lång projekteringstid påbörjade vi grävningen i området under hösten 2018. Ritningarna för området är klara, markavtal med samtliga markägare har tecknats och hembesöken hos våra kunder har genomförts.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 21 december 2017. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Nu är såväl områdesgrävningen som tomtgrävningen hos de kunder som beställt detta avklarad. Vår entreprenör fortsätter befinna sig i området och blåser fiberkabel i de rör som har grävts ner. Vi uppdaterar med mer information när installationstillfället närmar sig.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Böksjö

Innan sommaren 2018 påbörjade vi projektet för fiberutbyggnad kring Böksjö med informationsmöte i Strömsforsstugan.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 15 november 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vår projektering fortsätter och vi ritar kartor för att nå alla våra kunder. Samtidigt har vi kontakt med markägare i området för att komma överens om grävning på deras respektive fastigheter för att nå våra kunder. Under vecka 15 planerar vår entreprenör att genomföra hemprojekteringar hos kunderna i området. Du som kund erbjuds en tid för hemprojektering och har du inte möjlighet att närvara kan ni göra projekteringen via telefon. När våra installatörer kontaktar dig kommer ni tillsammans överens om hur just din projektering ska ske.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Graversfors Norra

Området är en samförläggning som vi gör tillsammans med vatten och avlopp (VA), där entreprenören för VA lägger ner vår fiberslang i samband deras grävning. Grävarbetet påbörjades i februari 2018 och beräknas bli klart i mars 2019.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 31 januari 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Områdesgrävningen för såväl VA och fiber fortsätter i området. Snart kan dock våra installatörer påbörja hembesök hos kunder i området, men vi återkommer med mer information om under vilka veckor som det arbetet planeras.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kimstad 2

Under hösten 2017 startade vi projekteringen för området. I mars 2018 kunde vi även slutföra grävningen för området efter att ha haft lite bekymmer med att korsa en väg.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar av fiberanslutningar fram till den 12 januari 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Grävningen i området är nu klar och vår entreprenör kommer under våren att utföra tomtgrävning hos de kunder som har beställt detta via oss. Du som har valt att gräva själv på din tomt ska redan vara klar med din tomtgrävning, enligt det datum som vi tidigare meddelat. När vår entreprenör är klar med tomtgrävningarna i området, kan vi börja blåsningen av fiber.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Klingstad-Näkna

Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att bygga vår stam från Graversfors till Näkna och innan årsskiftet 2018/2019 blev den klar. Nu har vi områdesnätet kvar att bygga och erbjuder därför fastighetsägare i området att ansluta sig till vårt öppna fibernät. Området sträcker sig från Granstorp till Näkna.

Beställa anslutning

Tisdagen den 29 januari 2019 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området. Presentationen från mötet hittar du nedan/intill.

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 5 mars 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna nät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vår projektering fortsätter och vi ritar kartor för att nå alla våra kunder. Samtidigt har vi kontakt med markägare i området för att komma överens om grävning på deras respektive fastigheter för att nå våra kunder. Under vecka 16 planerar vår entreprenör att genomföra hemprojekteringar hos kunderna i området. Du som kund erbjuds en tid för hemprojektering och har du inte möjlighet att närvara kan ni göra projekteringen via telefon. När våra installatörer kontaktar dig kommer ni tillsammans överens om hur just din projektering ska ske.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Presentation från informationsmötet

Presentation från informationsmötet den 29 januari 2019

Krokek 13

Under våren 2018 påbörjade vi projektet för fiberutbyggnad kring/utmed Sandviksvägen med informationsmöte på Scoutgården i Krokek. Ritningarna för området är klara, markavtal med samtliga markägare har tecknats och hembesöken hos våra kunder har genomförts.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 2 maj 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vår förhoppning är att vi i början på mars kan påbörja grävningen i området, givetvis är det lite beroende på hur vintern utvecklar sig och om tjälen har gått ner långt i marken. Men vår ambition är att börja då och om inte annat, så fort tjälen har släppt.

För de kunder som har beställt tomtschakt via oss planerar vi att utföra denna under våren. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast tisdag den 14 maj 2019.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Markgärdet

Området är en samförläggning som vi gör tillsammans med Eon. Eons entreprenörer lägger i de flesta fall lägger ner vår fiberslang i samband med att de gräver. På vissa platser går de inte ända fram till våra kunder, varför vi kommer att komplettera den grävningen. Ritningarna för området är klara, markavtal med samtliga markägare har tecknats och hembesöken hos våra kunder har genomförts.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 15 maj december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Både vi och Eon fortsätter att gräva i området. När områdesgrävningen är klar, kommer tomtgrävningen för de kunder som har beställt detta via oss att utföras. Vi återkommer med mer information om när detta blir och även ett datum när du som gräver själv på tomten ska ha utfört din tomtgrävning.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Ruda

Under vintern 2018 började vi samla in beställning av fiberanslutning från fastighetsägare i området. I slutet av februari 2019 kunde vi se att cirka 50 % hade skickat in en beställning och valde därför att påbörja projekteringen av området.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området, presentationen från mötet hittar du nedan.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 16 april 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vår projektör tittar på området och hur vi ska gräva för att nå alla våra kunder. Projektören kommer att ta kontakt med de markägare vars tillstånd vi behöver för att få gräva över deras mark. Glädjande nog har intresset varit så stort i området att alla kunder som har skickat in en beställning kommer att erbjudas en anslutning. Att grävningen påbörjas är, liksom i alla andra områden, med förbehåll att vi lyckas teckna markupplåtelseavtal med de markägare vars fastigheter vi behöver gräva över för att nå våra kunder.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Sjöberga

Området ligger ett stenkast från den samförläggning som vi under 2018 har gjort i Sund tillsammans med vatten och avlopp. Ritningarna för området är klara, markavtal med samtliga markägare har tecknats och hembesöken hos våra kunder har genomförts.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 29 oktober 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi kommer att utföra kompletterande grävning i Sunkerstad och i samband med det gräva till våra kunder i Sjöberga. Grävningen påbörjades under vecka 9. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Du behöver därför vara klar med din tomtgrävning senast onsdag den 22 maj 2019.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Sund

Området är en samförläggning som vi gör tillsammans med vatten och avlopp (VA), där entreprenören för VA har lagt ner vår fiberslang i samband med deras grävning. Grävarbetet påbörjades under våren 2018 och blev klart i december 2018. Ritningarna för området är klara, markavtal med samtliga markägare har tecknats och hembesöken hos våra kunder har genomförts.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 29 oktober 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Under vecka 9 påbörjade vi vår kompletterande grävning vid Sunkerstad för att nå våra kunder där. Vi återkommer med datum för när kunder i området ska vara klara med sin tomtgrävning för att vår entreprenör ska kunna påbörja blåsning av fiber.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Sörby-Långnäs

Vi planerar för att bygga fiber i området kring Sörby samt Långnäs och erbjuder därför fastighetsägare i området att ansluta sig till vårt öppna fibernät. Området sträcker sig från Skärblackavägen och hela vägen upp till Långnäs, även några fastigheter på andra sidan Skärblackavägen ingår.

Beställa anslutning

Tisdagen den 5 februari 2019 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området. Presentationen från mötet hittar du nedan.

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 12 mars 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna nät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Nu är vår projektering klar och vi har fått in markavtal från alla markägare i området och har därmed kommit överens om grävning på deras respektive fastigheter för att nå våra kunder. Alla kunder i området har även haft sin hemprojektering, där man tillsammans med Svagströmsinstallationer kommit överens om hur tomtgrävningen ska utföras samt var dosorna ska placeras invändigt. Du som har valt att själv utföra sin tomtgrävning kan med fördel påbörja ditt arbete. Vi återkommer med ett datum då tomtgrävningen ska vara utförd. Områdesgrävningen planerar vi påbörja efter sommaren.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Presentation från informationsmötet

Presentation Informationsmöte Sörby-Långsnäs 5 februari 2019

Tolskepp

Under hösten 2018 påbörjade vi projekteringen av vår stamledning utmed trafikverksväg 1141, för att kunna försörja fastigheter i och kring Tolskepp med fiber.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området.

Presentationen från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 17 december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Nu har vi fått klart med tillstånd för att få gräva vår stamledning utmed trafikverksvägen och vi kommer att påbörja grävningen i mitten på mars. Samtidigt fortsätter vi att ha kontakt med markägare för att komma överens om grävning på deras respektive fastigheter för att nå de kunder som ligger långt från vår stam. Vår entreprenör Svagströmsinstallationer har även börjat göra hemprojekteringar hos kunderna i området, vilka förväntas pågå under veckorna 10-13. Du som kund erbjuds en tid för hemprojektering och har du inte möjlighet att närvara kan ni göra projekteringen via telefon. När våra installatörer kontaktar dig kommer ni tillsammans överens om hur just din projektering ska ske.

Vår entreprenör Svagströmsinstallationer har även börjat göra hembesök hos kunderna i området, för att säkerställa att man får dosorna på rätt plats i huset.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Vångaskogen

Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att bygga vår stam utmed trafikverksväg 1139. Vi har fortsatt vårt arbete under vinter och beräknas vara klara med grävning för stammen i slutet av mars.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området.

Presentationen från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 17 december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

När vi har grävt klart stamledningen kommer vi att blåsa i en stamkabel, men redan under vecka 13-14 planerar vår entreprenör att genomföra hemprojekteringar hos våra kunder i området. Du som kund erbjuds en tid för hemprojektering och har du inte möjlighet att närvara kan ni göra projekteringen via telefon. När våra installatörer kontaktar dig kommer ni tillsammans överens om hur just din projektering ska ske. Samtidigt fortsätter vi att ha kontakt med markägare för att komma överens om grävning på deras respektive fastigheter för att nå de kunder som ligger långt från vår stam.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Övre Svintuna Dalen

Innan sommaren 2018 påbörjade vi projektet för fiberutbyggnad kring Stubbetorp med informationsmöte i Strömsforsstugan.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 15 november 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vår projektering fortsätter och vi ritar kartor för att nå alla våra kunder. Samtidigt har vi kontakt med markägare i området för att komma överens om grävning på deras respektive fastigheter för att nå våra kunder. Under vecka 15 planerar vår entreprenör att genomföra hemprojekteringar hos kunderna i området. Du som kund erbjuds en tid för hemprojektering och har du inte möjlighet att närvara kan ni göra projekteringen via telefon. När våra installatörer kontaktar dig kommer ni tillsammans överens om hur just din projektering ska ske.

Kontakta

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Dela sidan: