Pågående fiberutbyggnad

Bjärby

Datumet för sista beställningsdag har passerat och vi kan glädjande konstatera att intresset är tillräckligt stort för att vi ska påbörja utbyggnaden i området. Vi kommer att bygga vår stam som planerat och gräva fram till vår sista kund som valt att ansluta sig.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 13 oktober 2020. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Vi har påbörjat områdesgrävningen och planerar att fortsätta gräva under vintern. Hur snabbt vi blir klara med grävningen beror på hur mycket tjäle det blir. Vår entreprenör Bravida (tidigare Svagströmsinstallationer) kommer att kontakta dig inom kort för att boka hembesök. Vid hembesöket monterar Bravida dosorna på överenskommen plats och ni går även tillsammans igenom hur tomtgrävningen ska utföras. Det är vid hembesöket som ni beställer tomtgrävning som utförs av vår entreprenör. Kostnaden för tomtgrävning är 140 kr/meter. Om du väljer att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår underentreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 2 maj 2021. När grävarbetet är utfört och fibern är blåst kommer en installatör från Bravida att kontakta dig för att boka tid för den invändiga installationen.

Tomtgrävning och installation av fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2021-01-20

Boda

Vi kommer att fortsätta bygga fiber i Norrköpings kommun och området Boda finns med i planen. Vi kommer att bygga vår stam som planerat och gräva fram till vår sista kund.

Beställa anslutning

Tisdagen den 24 september 2019 hade vi informationsmöte i Grebyskolans matsal för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till torsdag den 7 november 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Alla våra kunder i området ska ha haft sitt hembesök. Vid hembesöket gjorde Svagströmsinstallationer en förinstallation och placerade dosorna på överenskommen plats. Ni gick även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. För dig som har beställt tomtschakt via oss ska denna redan vara utförd. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 21 mars 2021.

Vi planerar att påbörja grävningen i området under januari. Vår förhoppning är att bli klara med grävningen senast i slutet av mars. I samband med att vi gräver kommer vi bitvis att samförlägga fibern med elkablar. Tack vare att vi samförlägger fiber och el behöver dessa sträckor bara grävas en gång.

När grävarbetet är utfört och fibern blåst, kommer en installatör från Svagströmsinstallationer att kontakta dig för att boka tid för den invändiga installationen.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2020-12-18

Grensholm-Norsholm

Vi kommer att fortsätta bygga fiber i Norrköpings kommun och området Grensholm-Norsholm finns med i planen. Vi kommer att bygga vår stam som planerat och gräva fram till vår sista kund.

Beställa anslutning

Tisdagen den 24 september 2019 hade vi informationsmöte i Grebyskolans matsal för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till torsdag den 7 november 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Vår förhoppning är att bli klara med grävningen i området innan eller strax efter årsskiftet. Därefter kan våra entreprenörer fortsätta utbyggnaden med att blåsa, skarva och installera fibern. När installationerna är planerade uppdaterar vi informationen med ungefärlig tid för den slutligt invändiga installationen.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2020-12-18

Sandtorp 3 – Nordengatan

I samband med utbyggnaden av Sandtorp etapp 3 erbjuder vi dig som bor på Nordengatan att ansluta din fastighet till vårt fibernät. Vi kommer att kunna ansluta din fastighet när utbyggnaden av etapp 3B är klar, vilket i dagsläget beräknas till sommaren 2022.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 19 januari 2021. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

När skisserna för området är klara kommer vår entreprenör Bravida (tidigare Svagströmsinstallationer) att kontakta dig som har skickat in beställning för att boka ett besök hemma hos dig. Vid hembesöket kommer du och installatören överens om var dosorna ska placeras invändigt. Ni går även igenom var det är mest lämpligt att gräva på tomten. Det är även vid hembesöket du meddelar om du avser att gräva själv på tomten eller vill anlita vår entreprenör för 140 kr/metern. Informationen uppdateras när vi vet ungefär när Svagströmsinstallationer kommer att genomföra hembesöken.

Tomtgrävning och installation av fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2021-01-20

Sikudden

Vi kommer att samförlägga fiber med Eon när de ersätter stora delar av sina luftledningar till jordkablar i Sikudden. Det gör att vi tidigare kan erbjuda dig en fiberanslutning än om vi skulle samförlägga med utbyggnaden av vatten och avlopp.

17 fastigheter i Sikudden kommer att få sin fiberslang förlagd på tomten i samband med att Eon gräver in elkabel till huset. Eon gräver vår fiberslang ända fram till husfasaden. Du betalar en schablonavgift för tomtgrävningen på 1200 kr. Om du väljer att i dagsläget avstå från att ansluta dig kommer vi att lämna vår fiberslang vid din tomtgräns. Om du vill ansluta fastigheten senare kommer du på egen hand behöva ordna grävning på din tomt.

Resten av fastigheterna har möjlighet att beställa tomtgrävning via oss eller gräva själv in på sin tomt.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 9 juni 2020. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Vår projektör har färdigställt ritningarna och sett till att vi har alla tillstånd och avtal som krävs för att få gräva till och i området. Eons entreprenör gräver i området och de beräknar att vara klara i slutet av januari 2021. Vår entreprenör Bravida (tidigare Svagströmsinstallationer) kommer att genomföra hembesök hos dig som har beställt fiber i början/mitten av februari. De kontaktar dig cirka 1-2 veckor innan hembesöket för att boka en tid med dig.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2021-01-04

Simonstorp

Vi kommer att bygga ut vårt befintliga nät i Simonstorp till reningsverket, strax öster om riksväg 55/56. I samband med denna utbyggnad erbjuder vi nu en fiberanslutning till de fastighetsägare som bor i nära anslutning till riksvägen.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till måndag den 8 juni 2020. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

I slutet av januari planerar Bravida (tidigare Svagströmsinstallationer) att göra den slutliga invändiga installationen. De kommer att ta kontakt med dig 1-2 veckor innan för att boka tid för installationen. När installatören sedan lämnar ditt hem är anslutningen klar att användas.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2021-01-18

Dela sidan: