Pågående fiberutbyggnad

Bjärby

Datumet för sista beställningsdag har passerat och vi kan glädjande konstatera att intresset är tillräckligt stort för att vi ska påbörja utbyggnaden i området. Vi kommer att bygga vår stam som planerat och gräva fram till vår sista kund som valt att ansluta sig.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 13 oktober 2020. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Områdesgrävningen pågår och vi planerar att fortsätta gräva under vintern. Hur snabbt vi blir klara med grävningen beror på hur mycket tjäle det blir. Vår entreprenör Bravida (tidigare Svagströmsinstallationer) har gjort hembesök hos alla som har beställt fiber. Vid hembesöket monterade Bravida dosorna på överenskommen plats och ni gick även tillsammans igenom hur tomtgrävningen ska utföras. Om du valde att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår underentreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 2 maj 2021. När grävarbetet är utfört och fibern är blåst kommer en installatör från Bravida att kontakta dig för att boka tid för den invändiga installationen.

Tomtgrävning och installation av fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2021-02-15

Boda

Vi kommer att fortsätta bygga fiber i Norrköpings kommun och området Boda finns med i planen. Vi kommer att bygga vår stam som planerat och gräva fram till vår sista kund.

Beställa anslutning

Tisdagen den 24 september 2019 hade vi informationsmöte i Grebyskolans matsal för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till torsdag den 7 november 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Alla våra kunder i området ska ha haft sitt hembesök. Vid hembesöket gjorde Svagströmsinstallationer en förinstallation och placerade dosorna på överenskommen plats. Ni gick även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. För dig som har beställt tomtschakt via oss ska denna redan vara utförd. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 21 mars 2021.

Vi planerar att påbörja grävningen i området under januari. Vår förhoppning är att bli klara med grävningen senast i slutet av mars. I samband med att vi gräver kommer vi bitvis att samförlägga fibern med elkablar. Tack vare att vi samförlägger fiber och el behöver dessa sträckor bara grävas en gång.

När grävarbetet är utfört och fibern blåst, kommer en installatör från Svagströmsinstallationer att kontakta dig för att boka tid för den invändiga installationen.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2020-12-18

Grensholm-Norsholm

Vi kommer att fortsätta bygga fiber i Norrköpings kommun och området Grensholm-Norsholm finns med i planen. Vi kommer att bygga vår stam som planerat och gräva fram till vår sista kund.

Beställa anslutning

Tisdagen den 24 september 2019 hade vi informationsmöte i Grebyskolans matsal för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till torsdag den 7 november 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Grävningen i området är klar och den sista blåsningen av fibern avslutas inom kort. Från mitten av mars till mitten av april planerar Bravida (tidigare Svagströmsinstallationer) att skarva och installera fibern. Bravida kontaktar dig en vecka innan för att boka tid för att installera fibern hemma hos dig.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2021-02-15

Sandtorp 3 – Nordengatan

I samband med utbyggnaden av Sandtorp etapp 3 erbjuder vi dig som bor på Nordengatan att ansluta din fastighet till vårt fibernät. Vi kommer att kunna ansluta din fastighet när utbyggnaden av etapp 3B är klar, vilket i dagsläget beräknas till sommaren 2022.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 19 januari 2021. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

När skisserna för området är klara kommer vår entreprenör Bravida (tidigare Svagströmsinstallationer) att kontakta dig som har skickat in beställning för att boka ett besök hemma hos dig. Vid hembesöket kommer du och installatören överens om var dosorna ska placeras invändigt. Ni går även igenom var det är mest lämpligt att gräva på tomten. Det är även vid hembesöket du meddelar om du avser att gräva själv på tomten eller vill anlita vår entreprenör för 140 kr/metern. Informationen uppdateras när vi vet ungefär när Bravida kommer att genomföra hembesöken.

Tomtgrävning och installation av fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2021-01-20

Sikudden

Vi kommer att samförlägga fiber med Eon när de ersätter stora delar av sina luftledningar till jordkablar i Sikudden. Det gör att vi tidigare kan erbjuda dig en fiberanslutning än om vi skulle samförlägga med utbyggnaden av vatten och avlopp.

17 fastigheter i Sikudden kommer att få sin fiberslang förlagd på tomten i samband med att Eon gräver in elkabel till huset. Eon gräver vår fiberslang ända fram till husfasaden. Du betalar en schablonavgift för tomtgrävningen på 1200 kr. Om du väljer att i dagsläget avstå från att ansluta dig kommer vi att lämna vår fiberslang vid din tomtgräns. Om du vill ansluta fastigheten senare kommer du på egen hand behöva ordna grävning på din tomt.

Resten av fastigheterna har möjlighet att beställa tomtgrävning via oss eller gräva själv in på sin tomt.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 9 juni 2020. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Nu ska Eon vara klara med schakten i området och även vi har nått fram med vår stam för att kunna försörja området med fiber. Vår entreprenör Bravida (tidigare Svagströmsinstallationer) har gjort hembesök hos alla som har beställt fiber. Vid hembesöket monterade Bravida dosorna på överenskommen plats och ni gick även tillsammans igenom hur tomtgrävningen ska utföras. Om du valde att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår underentreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 25 april 2021. När grävarbetet är utfört och fibern är blåst kommer en installatör från Bravida att kontakta dig för att boka tid för den invändiga installationen.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2021-02-15

Dela sidan: