Pågående fiberutbyggnad

Bjärby

Vi kommer att fortsätta bygga fiber i Norrköpings kommun och området Bjärby finns med i planen. Vi kommer att bygga vår stam och gräva fram till vår sista kund.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 13 oktober 2020. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Nu när datumet för sista beställningsdag har passerat kan vi konstatera att intresset är tillräckligt stort för att vi ska kunna bygga ut i området. Vår projektör kommer att färdigställa skisserna för området och se till att vi har alla erforderliga avtal och tillstånd på plats. När detta är klart kan vår entreprenör Svagströmsinstallationer genomföra hembesök hos dig som har beställt fiber. Vid hembesöket monteras dosorna på överenskommen plats och ni går även tillsammans med installatören igenom hur tomtgrävningen ska utföras. Det är vid hembesöket som ni beställer tomtgrävning som utförs av vår entreprenör, kostnaden för tomtgrävning är 140 kr/meter.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2020-10-16

Boda

Vi kommer att fortsätta bygga fiber i Norrköpings kommun och området Boda finns med i planen. Vi kommer att bygga vår stam som planerat och gräva fram till vår sista kund.

Beställa anslutning

Tisdagen den 24 september 2019 hade vi informationsmöte i Grebyskolans matsal för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till torsdag den 7 november 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Vår projektör har nu gjort färdigt ritningarna, kommit överens med samtliga markägare i området och har fått alla erforderliga tillstånd och avtal på plats. Vår entreprenör Svagströmsinstallationer planerar att i mitten på juni utföra hembesök hos våra kunder. De kommer att kontakta dig för att boka tid för hembesök. Vid hembesöket görs en förinstallation och dosorna placeras på överenskommen plats. Ni går även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. Det är vid hembesöket som du beställer tomtgrävning, om du vill att vår entreprenör ska utföra den. Kostnaden för tomtgrävning är 140 kr per meter.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2020-05-06

Grensholm-Norsholm

Vi kommer att fortsätta bygga fiber i Norrköpings kommun och området Grensholm-Norsholm finns med i planen. Vi kommer att bygga vår stam som planerat och gräva fram till vår sista kund.

Beställa anslutning

Tisdagen den 24 september 2019 hade vi informationsmöte i Grebyskolans matsal för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till torsdag den 7 november 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

I slutet av juni planerar vi att påbörja områdesgrävningen för området. Alla våra kunder i området ska ha haft eller kommer snart att få sitt hembesök. Vid hembesöket gjorde/gör Svagströmsinstallationer en förinstallation och placerade/placerar dosorna på överenskommen plats. Ni gick/går även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. För de kunder som har beställt tomtschakt via oss kommer den att ske i samband med områdesgrävningen. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 13 september 2020. När grävarbetet är utfört och fibern blåst, kommer en installatör från Svagströmsinstallationer att kontakta dig för att boka tid för den invändiga installationen.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2020-06-15

Knivberga-Hillerstad

Under vintern 2019 började vår projektör se över området och börja söka de tillstånd som krävs för att få gräva i området. Vår kanalisation finns delvis nergrävd, vilket gjordes i samband med att eon grävde i området under 2018.

Beställ anslutning

Tisdagen den 21 maj 2019 hade vi informationsmöte i Östra Eneby församlingshem, för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 27 augusti 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Nu börjar vi närma oss slutskedet för utbyggnaden i området. Vår entreprenör Svagströmsinstallationer kommer att skarva fibern i början av oktober. Efter det kommer en installatör från Svagströmsinstallationer att kontakta dig som kund för att boka en tid för att installera fibern i ditt hus. När installatören lämnar ditt hem är anslutningen klar att användas.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2020-09-17

Odensåker

Under 2019 hade vi kontakt med fastighetsägare i Odensåker som ville att vi skulle bygga ut vårt fibernät till området. Vi beslutade under vintern 2020 att påbörja utbyggnaden i området under samma år.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 5 maj 2020. Om du valde att avstå från att ansluta dig till vårt öppna fibernät, finns möjligheten för detta även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock dyrare och är för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt och fram till huset tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

I slutet av augusti planerar vi att påbörja områdesgrävningen för området. Alla våra kunder i området ska ha haft sitt hembesök. Vid hembesöket gjorde Svagströmsinstallationer en förinstallation och placerade dosorna på överenskommen plats. Ni gick även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. För de kunder som har beställt tomtschakt via oss kommer den att ske i samband med områdesgrävningen. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 20 september 2020. När grävarbetet är utfört och fibern blåst, kommer en installatör från Svagströmsinstallationer att kontakta dig för att boka tid för den invändiga installationen.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2020-08-10

Sikudden

Vi kommer att samförlägga fiber med Eon när de ersätter stora delar av sina luftledningar till jordkablar i Sikudden. Det gör att vi tidigare kan erbjuda dig en fiberanslutning än om vi skulle samförlägga med utbyggnaden av vatten och avlopp.

17 fastigheter i Sikudden kommer att få sin fiberslang förlagd på tomten i samband med att Eon gräver in elkabel till huset.

Erbjudande om fiberanslutning till Sikudden – tomtgrävning med Eon

Resten av fastigheterna har möjlighet att beställa tomtgrävning via oss eller gräva själv in på sin tomt.

Erbjudande om fiberanslutning till Sikudden

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 9 juni 2020. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Vår projektör har nu färdigställt ritningarna och sett till att vi har alla tillstånd och avtal som krävs för att få gräva till och i området. Eons entreprenör planerar att gräva i området under hösten. Vår entreprenör Svagströmsinstallationer kommer inte att genomföra några hembesök hos våra kunder förrän Eons entreprenör är klar med grävningen i området. Orsaken är dels att undvika missförstånd gällande hur Eon kommer att gräva på tomten hos vissa kunder, och dels att undvika trängsel om fler gräventreprenörer är i området samtidigt. Vi återkommer med nya datum för när Svagströmsinstallationer kommer att genomföra hembesöket.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2020-09-17

Simonstorp

Vi kommer att bygga ut vårt befintliga nät i Simonstorp till reningsverket, strax öster om riksväg 55/56. I samband med denna utbyggnad erbjuder vi nu en fiberanslutning till de fastighetsägare som bor i nära anslutning till riksvägen.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till måndag den 8 juni 2020. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

I början av oktober planerar vi att påbörja områdesgrävningen i Simonstorp 2 samt genomföra hembesöken. Vår entreprenör Svagströmsinstallationer kommer att kontakta dig som kund för att boka tid för hembesök. Vid hembesöket görs en förinstallation och dosorna placeras på överenskommen plats. Ni går även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. Om du vill att vår entreprenör ska utföra grävningen på din tomt, beställer du detta vid hembesöket. Kostnaden för tomtgrävning är 140 kr per meter.

För de kunder som beställer tomtschakt via oss kommer den att göras i samband med områdesgrävningen. Om du väljer att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 25 oktober 2020.

Läs mer om tomtgrävningen

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2020-09-17

Dela sidan: