Pågående fiberutbyggnad

Boda

Vi kommer att nu att fortsätta bygga fiber i Norrköpings kommun och härnäst till området Boda. Vår ambition är att bygga vår stam (det gula strecket i presentationen nedan) och ansluta fastigheter som ligger utmed denna. Om intresset att ansluta sig är stort i den bygd som ligger en bit bort från vår stam, kan det bli aktuellt att bygga även till dessa. För fastigheter som inte ligger i direkt anslutning till stamsträckningen gräver vi 1 000 meter per inkommen beställning/fastighet.

Beställa anslutning

Tisdagen den 24 september 2019 hade vi informationsmöte i Grebyskolans matsal för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlar in beställningar för fiberanslutning och behöver ha din beställning senast torsdag den 7 november 2019. Vill du beställa en anslutning gör du det enklast genom att göra en elektronisk beställning med hjälp av BankID via vår e-tjänst. Du kan även välja att fylla i och skicka in blankett.

Blanketter och e-tjänster

Om du avstår från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Dagarna efter den 7 november kommer vi att se över antalet beställningar som har kommit in för området. Om det då visar sig att vi inte kommer att kunna leverera en anslutning till kunder som ligger långt från vår stam (på grund av att principen med 1 000 meter inte har uppfyllts) så kommer vi att ta kontakt med respektive fastighetsägare. Vår projektör kommer eventuellt redan innan den 7 november att börja kontakta markägare i området.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-09-25

Böksjö

Innan sommaren 2018 påbörjade vi projektet för fiberutbyggnad kring Böksjö med informationsmöte i Strömsforsstugan.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 15 november 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi närmar oss slutskedet i processen att fiberansluta kunder i området. Skarvning av fiber påbörjas i slutet av oktober. Vår entreprenör kommer kort därefter att kontakta våra kunder för att boka tid för installation. De beräknar vara klara med alla kundinstallationer i slutet av november.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-17

Graversfors Norra

Området är en samförläggning som vi gör tillsammans med vatten och avlopp (VA), där entreprenören för VA lägger ner vår fiberslang i samband deras grävning. Grävarbetet påbörjades i februari 2018 och blev klart i mars 2019.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 31 januari 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

I slutet av augusti/början av september planerar vi att utföra hembesök hos våra kunder i området. Svagströmsinstallationer kommer att kontakta alla våra kunder som då erbjuds tid för hembesök. Vid besöket monteras fiberdosan samt mediakonverteraren på en plats som du kommer överens med installatören. Under besöket går ni även igenom hur tomtgrävningen ska utföras.

Vi vet att ett flertal av våra kunder redan har grävt ner fiberslangen, vilket de flesta gjorde i samband med att de grävde ner VA på tomten. Du som ännu inte har grävt ner din fiberslang på tomten inväntar med fördel hembesöket, så du tillsammans med installatören kan gå igenom dragningen på tomten. Tomtgrävningen behöver sedan vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 22 september 2019.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Grensholm-Norsholm

Vi kommer att nu att fortsätta bygga fiber i Norrköpings kommun och härnäst till området Boda. Vår ambition är att bygga vår stam (det gula strecket i presentationen nedan) och ansluta fastigheter som ligger utmed denna. Om intresset att ansluta sig är stort i den bygd som ligger en bit bort från vår stam, kan det bli aktuellt att bygga även till dessa. För fastigheter som inte ligger i direkt anslutning till stamsträckningen gräver vi 1 000 meter per inkommen beställning/fastighet.

Beställa anslutning

Tisdagen den 24 september 2019 hade vi informationsmöte i Grebyskolans matsal för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlar in beställningar för fiberanslutning och behöver ha din beställning senast torsdag den 7 november 2019. Vill du beställa en anslutning gör du det enklast genom att göra en elektronisk beställning med hjälp av BankID via vår e-tjänst. Du kan även välja att fylla i och skicka in blankett.

Blanketter och e-tjänster

Om du avstår från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Dagarna efter den 7 november kommer vi att se över antalet beställningar som har kommit in för området. Om det då visar sig att vi inte kommer att kunna leverera en anslutning till kunder som ligger långt från vår stam (på grund av att principen med 1 000 meter inte har uppfyllts) så kommer vi att ta kontakt med respektive fastighetsägare. Vår projektör kommer eventuellt redan innan den 7 november att börja kontakta markägare i området.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-09-25

Kimstad Nygård

Under våren 2019 kontaktades Nodra av fastighetsägare i området, som visade ett starkt intresse för en utbyggnad av fibernätet. I enlighet med de diskussioner som vi har haft med fastighetsägarna har vi beslutat att bygga ut vårt nät till de fem fastigheterna i området.

Vi har skickat information till berörda fastighetsägare.

Brev om fiberutbyggnaden till Kimstad Nygård 

Nästa steg

Förutsättningen för utbyggnaden till området var dels att samtliga fastighetsägare skulle beställa en fiberanslutning innan den 5 augusti 2019. Villkoret har uppfyllts och vi fortsätter med processen att skaffa de erforderliga tillstånd och avtal som krävs för att vi ska nå fram till samtliga kunder i området. Så snart alla avtal har godkänts av markägarna kommer vår entreprenör att göra hembesök hos alla kunder. Vid hembesöket går ni tillsammans med vår entreprenör igenom var dosorna ska placeras invändigt samt hur grävningen på tomten ska utföras. Vill du beställa tomtgrävning av vår entreprenör meddelar du detta vid hembesöket.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-08-15

Klingstad-Näkna

Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att bygga vår stam från Graversfors till Näkna och innan årsskiftet 2018/2019 blev den klar.

Beställa anslutning

Tisdagen den 29 januari 2019 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området.

Presentation från informationsmötet den 29 januari 2019

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 5 mars 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna nät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Efter en tids strul med såväl markavtal som en borrning som inte gick att genomföra, hoppas vi nu att kunna slutföra områdesgrävningen under oktober. Blåsning av fiber kommer att pågå parallellt och kommer som helhet att bli klart under november. Installationen beräknas ske under första kvartalet 2020.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-17

Knivberga-Hillerstad

Under vintern 2019 började vår projektör se över området och börja söka de tillstånd som krävs för att få gräva i området. Vår kanalisation finns delvis nergrävd, vilket gjordes i samband med att eon grävde i området under 2018.

Beställ anslutning

Tisdagen den 21 maj 2019 hade vi informationsmöte i Östra Eneby församlingshem, för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 27 augusti 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Nu har sista datumet för att skicka in sin beställning för fiberanslutning passerat och vi vet nu vilka fastigheter som är våra nya kunder. Vår projektör fortsätter rita på området och har kontakt med de markägare vars mark vi behöver gräva över för att nå fram till våra kunder.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-08-28

Krokek 13

Under våren 2018 påbörjade vi projektet för fiberutbyggnad kring/utmed Sandviksvägen med informationsmöte på Scoutgården i Krokek. Ritningarna för området är klara, markavtal med samtliga markägare har tecknats och hembesöken hos våra kunder har genomförts.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 2 maj 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi närmar oss slutskedet i processen att fiberansluta kunder i området. Skarvning av fiber pågår. Vår entreprenör kommer inom kort att kontakta våra kunder för att boka tid för installation. De beräknar vara klara med alla kundinstallationer i början av november.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-17

Markgärdet

Området är en samförläggning som vi har gjort tillsammans med Eon. I de flesta fall har Eons entreprenör lagt ner vår fiberslang, medan vi på andra platser har fått komplettera med egen grävning. All grävning i området ska vara utförd, liksom tomtschakten hos de kunder som beställt detta via oss.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 15 maj december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Blåsning av fiber av såväl vår stam som till våra kunder kommer att utföras under hösten. Vår förhoppning är att blåsningen kommer att ske i slutet av september/början av oktober. När blåsningen är klar ska fibern skarvas och därefter blir det aktuellt med kundinstallationer. Informationen kommer att uppdateras när vi vet veckor för kundinstallationerna.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-08-22

Rist

Våren 2019 började vår projektör se över området för att vi skulle kunna fiberansluta fastigheterna kring Rist.

Beställ anslutning

Tisdagen den 21 maj 2019 hade vi informationsmöte i Östra Eneby församlingshem, för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 19 september 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten för detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

I mitten av oktober påbörjade vi områdesgrävningen. I slutet av november ska våra kunder i området få hembesök. Vid hembesöket kommer Svagströmsinstallationer att göra en förinstallation och placera dosorna på överenskommen plats. Ni går även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. Det är vid hembesöket som du beställer om du vill att vår entreprenör ska utföra tomtgrävningen för 140 kr per meter. Om du väljer att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast måndag den 6 januari 2020.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-17

Ruda

Under vintern 2018 började vi samla in beställning av fiberanslutning från fastighetsägare i området. I slutet av februari 2019 kunde vi se att cirka 50 % hade skickat in en beställning och valde därför att påbörja projekteringen av området.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området, presentationen från mötet hittar du nedan.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 16 april 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Efter en tids strul med såväl markavtal som tillstånd från länsstyrelsen, hoppas vi att snart kunna beställa schakten i området från vår entreprenör. Sidan kommer att uppdateras när områdesgrävningen kan starta.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-17

Simonstorp Västra

Under hösten 2018 påbörjade vi arbetet med att bygga stamledning för fiber från Åby till Simonstorp. I april 2019 blev schakten för stamledningen klar och nu ska vi påbörja byggnationen av spridningsnätet till boende i området.

Beställ anslutning

Vi samlade in beställningar av fiberanslutning fram till fredag den 14 juni 2019. Om du valde att avstå från en anslutning finns möjligheten att göra det i efterhand, men priset för att ansluta sig i efterhand är dyrare. En efteranslutning kostar för närvarande 29 000 kr och förutom anslutningsavgiften behöver du bekosta grävningen från vår närmaste anslutningspunkt fram till din fastighet.

Nästa steg

Efter en tids strul med markavtal från en stor markägare i området, hoppas vi att snart kunna beställa schakten i området från vår entreprenör. Sidan kommer att uppdateras när områdesgrävningen kan starta.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-17

Sörby-Långnäs

Området som sträcker sig från Skärblackavägen upp till Långnäs är nu färdigprojekterat och vi är överens med alla markägare i området. Våra kunder har haft sitt hembesök av Svagströmsinstallationer.

Beställa anslutning

Tisdagen den 5 februari 2019 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området. Presentationen från mötet hittar du nedan.

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 12 mars 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna nät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

I början av september planerar vår entreprenör att påbörja grävningen i området och med tanke på att det inte är några längre sträckor som behöver schaktas hoppas vi kunna slutföra grävningen under hösten.

För de kunder som har beställt tomtschakt via oss planerar vi att utföra även denna under hösten. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 20 oktober 2019.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Presentation från informationsmötet

Presentation Informationsmöte Sörby-Långsnäs 5 februari 2019

Senast uppdaterad: 2019-08-22

Tolskepp

Under hösten 2018 påbörjade vi projekteringen av vår stamledning utmed trafikverksväg 1141, för att kunna försörja fastigheter i och kring Tolskepp med fiber. De sista grävsträckorna i området färdigställs under augusti.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området.

Presentationen från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 17 december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi kan glädjande meddela att vi nu har kommit överens med den sista markägaren. Det innebär att vi kan avsluta ärendet om ledningsrätt hos Lantmäteriet och att vi kan börja gräva till våra väntande kunder i området. Vår entreprenör har inte hunnit planera in grävarbetet än, men vår förhoppning är att tjälen inte når så djupt så att de kan utföra schakten under vintern. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast fredag den 20 december 2019.

För de kunder/adresser som inte har omfattats av ledningsrätten fortsätter vi utbyggnaden som planerat. Blåsning av fiber ska vara så gott som klar och installationen beräknas ske under första kvartalet 2020.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-17

Vångaskogen

Under hösten 2018 påbörjade vi projekteringen av vår stamledning utmed trafikverksväg 1139. Grävarbetet blev klart straxt före sommaren 2019.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området.

Presentationen från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 17 december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi kan glädjande meddela att vi nu har kommit överens med den sista markägaren. Det innebär att vi kan avsluta ärendet om ledningsrätt hos Lantmäteriet och att vi kan börja gräva till våra väntande kunder i området. Vår entreprenör har inte hunnit planera in grävarbetet än, men vår förhoppning är att tjälen inte når så djupt så att de kan utföra schakten under vintern. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast fredag den 20 december 2019.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-17

Övre Svintuna Dalen

Innan sommaren 2018 påbörjade vi projektet för fiberutbyggnad kring Stubbetorp med informationsmöte i Strömsforsstugan.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 15 november 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi närmar oss slutskedet i processen att fiberansluta kunder i området. Skarvning av fiber påbörjas i slutet av oktober. Vår entreprenör kommer kort därefter att kontakta våra kunder för att boka tid för installation. De beräknar vara klara med alla kundinstallationer i slutet av november.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-17

Dela sidan: