Pågående fiberutbyggnad

Boda

Vi kommer att fortsätta bygga fiber i Norrköpings kommun och området Boda finns med i planen. Vi kommer att bygga vår stam som planerat och gräva fram till vår sista kund.

Beställa anslutning

Tisdagen den 24 september 2019 hade vi informationsmöte i Grebyskolans matsal för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till torsdag den 7 november 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Sista dagen för att skicka in sin beställning har passerat och vi ser glädjande nog att vi har tillräckligt stort underlag för att ansluta alla de kunder som har valt att beställa en fiberanslutning från oss. Vår projektör arbetar ihärdigt med att kontakta markägare och andra intressenter för att få alla tillstånd på plats. När hembesöken planeras kommer vi att uppdatera sidan med ny information.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-11-12

Grensholm-Norsholm

Vi kommer att fortsätta bygga fiber i Norrköpings kommun och området Grensholm-Norsholm finns med i planen. Vi kommer att bygga vår stam som planerat och gräva fram till vår sista kund.

Beställa anslutning

Tisdagen den 24 september 2019 hade vi informationsmöte i Grebyskolans matsal för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till torsdag den 7 november 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Vår projektör har gjort färdigt ritningarna för området, så vår entreprenör Svagströmsinstallationer kommer inom kort att kontakta våra kunder i området för att boka tid för hembesök. Vid hembesöket görs en förinstallation och dosorna placeras på överenskommen plats. Ni går även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. Det är vid hembesöket som du beställer tomtgrävning om du vill att vår entreprenör ska utföra den. Kostnaden för tomtgrävning är 140 kr per meter.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2020-03-09

Knivberga-Hillerstad

Under vintern 2019 började vår projektör se över området och börja söka de tillstånd som krävs för att få gräva i området. Vår kanalisation finns delvis nergrävd, vilket gjordes i samband med att eon grävde i området under 2018.

Beställ anslutning

Tisdagen den 21 maj 2019 hade vi informationsmöte i Östra Eneby församlingshem, för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 27 augusti 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vår projektör har gjort färdigt ritningarna för området. Vår entreprenör Svagströmsinstallationer kommer i slutet av januari att kontakta våra kunder i området för att boka tid för hembesök. Vid hembesöket görs en förinstallation och dosorna placeras på överenskommen plats. Ni går även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. Det är vid hembesöket som du beställer tomtgrävning om du vill att vår entreprenör ska utföra den. Kostnaden för tomtgrävning är 140 kr per meter.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2020-01-09

Kårkelösa

Under våren 2019 hade vi kontakt med fastighetsägare i Kårkelösa som ville att vi skulle bygga ut vårt fibernät till området. Vi samlade in beställningar för fiberanslutning och påbörjat projektet för utbyggnad i området.

Vi har skickat information till berörda fastighetsägare.

Erbjudande om fiberanslutning till Kårkelösa

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 27 januari 2020. Om du valde att avstå från att ansluta dig till vårt öppna fibernät, finns möjligheten för detta även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock dyrare och är för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt och fram till huset tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Vi har fått tillräckligt många kunder i området för att fortsätta med utbyggnaden. Vår projektör kommer nu att se över alla avtal samt tillstånd och att dessa finns på plats för att vi ska kunna börja gräva i området. Under våren kommer alla kunder i området att få hembesök av vår entreprenör. Då kommer ni tillsammans överens om var dosorna ska placeras invändigt samt vart tomtgrävningen ska göras. När vår entreprenör har planerat in veckor för hembesök kommer vi att uppdatera sidan med ny information.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2020-01-30

Odensåker

Under 2019 hade vi kontakt med fastighetsägare i Odensåker som ville att vi skulle bygga ut vårt fibernät till området. Vi samlar nu in beställningar för fiberanslutning från fastighetsägare i området.

Vi har skickat information till berörda fastighetsägare.

Erbjudande om fiberanslutning till Odensåker

Beställa anslutning

Vi samlar in beställningar för fiberanslutning fram till den 5 maj 2020. Om du väljer att avstå från att ansluta dig till vårt öppna fibernät, finns möjligheten för detta även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock dyrare och är för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt och fram till huset tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Som vi informerat om i vårt brevutskick till fastighetsägarna gräver vi endast till de som beställer en anslutning samt max 1 000 meter per adress/beställning. Det innebär att när beställningsstoppet har passerat kommer vi att kontrollera att beställningarna uppfyller våra krav. Om kraven inte uppfylls kommer vi att informera berörda kunder om detta.

Vår projektör har redan nu varit i kontakt med markägare i området och kommit överens om hur vi får schakta och förlägga vår fiber. När beställningsstoppet har passerat kommer vår projektör att kontrollera att alla erforderliga avtal samt tillstånd är på plats för att vi ska kunna påbörja grävningen i området.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2020-03-24

Rist

Våren 2019 började vår projektör se över området för att vi skulle kunna fiberansluta fastigheterna kring Rist.

Beställ anslutning

Tisdagen den 21 maj 2019 hade vi informationsmöte i Östra Eneby församlingshem, för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 19 september 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten för detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi räknar med att installera våra kunder i området i slutet av april/början av maj. Vår entreprenör Svagströmsinstallationer kommer att kontakta våra kunder ungefär två veckor innan installationstillfället. När teknikerna har slutfört installationen är du ansluten till vårt öppna nät och kan börja nyttja din fiber.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2020-03-09

Ruda

Under vintern 2018 började vi samla in beställning av fiberanslutning från fastighetsägare i området. I slutet av februari 2019 kunde vi se att cirka 50 % hade skickat in en beställning och valde därför att påbörja projekteringen av området.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området, presentationen från mötet hittar du nedan.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 16 april 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Alla våra kunder i området ska ha haft sina hembesök. Vid hembesöket gjorde Svagströmsinstallationer en förinstallation och placerade dosorna på överenskommen plats. Vid hembesöket gick ni även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. I slutet av februari planerar vi att påbörja grävningen i området. För de kunder som har beställt tomtschakt via oss kommer denna att utföras under områdesgrävningen. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 3 maj 2020.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2020-01-30

Tolskepp

Under hösten 2018 påbörjade vi projekteringen av vår stamledning utmed trafikverksväg 1141, för att kunna försörja fastigheter i och kring Tolskepp med fiber. De sista grävsträckorna i området färdigställs under augusti.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området.

Presentationen från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 17 december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vår entreprenör är i full gång med den kvarvarande områdesgrävningen för Tolskepp. Alla våra kunder i området har haft sitt hembesök. Vid hembesöket gick du tillsammans med Svagströmsinstallationer igenom var dosorna skulle placeras invändigt samt hur tomtgrävningen ska utföras. För de kunder som har beställt tomtschakt via oss kommer den att ske under samma period som grävningen i området. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 22 mars 2020.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2020-03-09

Ullevidsdal

Under våren 2019 hade vi kontakt med ett flertal fastighetsägare i området som ville bilda en fiberförening. När markupplåtelseavtalen var klara hösten 2019 var det många fastighetsägare som hellre såg att vi som nätägare hanterar utbyggnaden. Vi har beslutat att ta hand om utbyggnaden av fiber till området.

Vi har skickat information till berörda fastighetsägare.

Erbjudande om fiberanslutning till Ullevidsdal

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till och med torsdag den 9 januari 2020. Om du valde att avstå från att ansluta dig till vårt öppna fibernät, finns möjligheten för detta även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock dyrare och är för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt och fram till huset tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Vår projektör har gjort färdigt ritningarna för området, så vår entreprenör Svagströmsinstallationer kommer inom kort att kontakta våra kunder i området för att boka tid för hembesök. Vid hembesöket görs en förinstallation och dosorna placeras på överenskommen plats. Ni går även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. Det är vid hembesöket som du beställer tomtgrävning om du vill att vår entreprenör ska utföra den. Kostnaden för tomtgrävning är 140 kr per meter.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2020-03-09

Vångaskogen

Under hösten 2018 påbörjade vi projekteringen av vår stamledning utmed trafikverksväg 1139. Grävarbetet blev klart straxt före sommaren 2019.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området.

Presentationen från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 17 december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi kan glädjande meddela att vi nu har kommit överens med den sista markägaren. Det innebär att vi kan avsluta ärendet om ledningsrätt hos Lantmäteriet och att vi kan börja gräva till våra väntande kunder i området. Vår entreprenör har inte hunnit planera in grävarbetet än, men vår förhoppning är att tjälen inte når så djupt så att de kan utföra schakten under vintern. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast fredag den 20 december 2019.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-17

Dela sidan: