Pågående fiberutbyggnad

Boda

Vi kommer att fortsätta bygga fiber i Norrköpings kommun och området Boda finns med i planen. Vi kommer att bygga vår stam som planerat och gräva fram till vår sista kund.

Beställa anslutning

Tisdagen den 24 september 2019 hade vi informationsmöte i Grebyskolans matsal för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till torsdag den 7 november 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Sista dagen för att skicka in sin beställning har passerat och vi ser glädjande nog att vi har tillräckligt stort underlag för att ansluta alla de kunder som har valt att beställa en fiberanslutning från oss. Vår projektör arbetar ihärdigt med att kontakta markägare och andra intressenter för att få alla tillstånd på plats. När hembesöken planeras kommer vi att uppdatera sidan med ny information.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-11-12

Graversfors Norra

Området är en samförläggning som vi gör tillsammans med vatten och avlopp (VA), där entreprenören för VA lägger ner vår fiberslang i samband deras grävning. Grävarbetet påbörjades i februari 2018 och blev klart i mars 2019.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 31 januari 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi kommer snart påbörja blåsning av fiber, som ska bli klar till i slutet av november. Installationen beräknas sedan ske under första kvartalet 2020.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-24

Grensholm-Norsholm

Vi kommer att fortsätta bygga fiber i Norrköpings kommun och området Grensholm-Norsholm finns med i planen. Vi kommer att bygga vår stam som planerat och gräva fram till vår sista kund.

Beställa anslutning

Tisdagen den 24 september 2019 hade vi informationsmöte i Grebyskolans matsal för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till torsdag den 7 november 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Sista dagen för att skicka in sin beställning har passerat och vi ser glädjande nog att vi har tillräckligt stort underlag för att ansluta alla de kunder som har valt att beställa en fiberanslutning från oss. Vår projektör arbetar ihärdigt med att kontakta markägare och andra intressenter för att få alla tillstånd på plats. När hembesöken planeras kommer vi att uppdatera sidan med ny information.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-11-12

Kimstad Nygård

Under våren 2019 kontaktades Nodra av fastighetsägare i området, som visade ett starkt intresse för en utbyggnad av fibernätet. I enlighet med de diskussioner som vi har haft med fastighetsägarna har vi beslutat att bygga ut vårt nät till de fem fastigheterna i området.

Vi har skickat information till berörda fastighetsägare.

Brev om fiberutbyggnaden till Kimstad Nygård 

Nästa steg

Vi har nu fått godkänt på alla de markavtal och tillstånd som behövs för att vi ska kunna gräva för fiber i området. Vår entreprenör Svagströmsinstallationer kommer inom kort att kontakta våra kunder i området för att boka tid för hembesök. Vid hembesöket görs en förinstallation och dosorna placeras på överenskommen plats. Ni går även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. Det är vid hembesöket som du beställer om du vill att vår entreprenör ska utföra tomtgrävningen för 140 kr per meter.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-11-18

Klingstad-Näkna

Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att bygga vår stam från Graversfors till Näkna och innan årsskiftet 2018/2019 blev den klar.

Beställa anslutning

Tisdagen den 29 januari 2019 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området.

Presentation från informationsmötet den 29 januari 2019

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 5 mars 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna nät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Efter en tids strul med såväl markavtal som en borrning som inte gick att genomföra, hoppas vi nu att kunna slutföra områdesgrävningen under oktober. Blåsning av fiber kommer att pågå parallellt och kommer som helhet att bli klart under november. Installationen beräknas ske under första kvartalet 2020.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-17

Knivberga-Hillerstad

Under vintern 2019 började vår projektör se över området och börja söka de tillstånd som krävs för att få gräva i området. Vår kanalisation finns delvis nergrävd, vilket gjordes i samband med att eon grävde i området under 2018.

Beställ anslutning

Tisdagen den 21 maj 2019 hade vi informationsmöte i Östra Eneby församlingshem, för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 27 augusti 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Nu har sista datumet för att skicka in sin beställning för fiberanslutning passerat och vi vet nu vilka fastigheter som är våra nya kunder. Vår projektör fortsätter rita på området och har kontakt med de markägare vars mark vi behöver gräva över för att nå fram till våra kunder.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-08-28

Kårkelösa

Under våren 2019 hade vi kontakt med fastighetsägare i Kårkelösa som ville att vi skulle bygga ut vårt fibernät till området. Nu har vi har fått in tillräckligt många intresseanmälningar via www.fibertillalla.se för att fortsätta processen och ta in beställningar av fiberanslutning.

Vi har skickat information till berörda fastighetsägare.

Erbjudande om fiberanslutning till Kårkelösa

Beställa anslutning

Vi samlar in beställningar för fiberanslutning fram till och med torsdag den 9 januari 2020. Om du väljer att avstå från att ansluta dig till vårt öppna fibernät, finns möjligheten för detta även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock dyrare och är för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt och fram till huset tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Vår projektör har redan börjat utreda hur vi kan ansluta fastigheter i området. När den 9 januari har passerat kontrollerar vi att tillräckligt många beställningar av fiberanslutning har inkommit och påbörjar därefter processen med att ansluta våra kunder.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-12-12

Rist

Våren 2019 började vår projektör se över området för att vi skulle kunna fiberansluta fastigheterna kring Rist.

Beställ anslutning

Tisdagen den 21 maj 2019 hade vi informationsmöte i Östra Eneby församlingshem, för att informera om vår utbyggnad i området.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 19 september 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten för detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

I mitten av oktober påbörjade vi områdesgrävningen. I slutet av november ska våra kunder i området få hembesök. Vid hembesöket kommer Svagströmsinstallationer att göra en förinstallation och placera dosorna på överenskommen plats. Ni går även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. Det är vid hembesöket som du beställer om du vill att vår entreprenör ska utföra tomtgrävningen för 140 kr per meter. Om du väljer att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast måndag den 6 januari 2020.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-17

Ruda

Under vintern 2018 började vi samla in beställning av fiberanslutning från fastighetsägare i området. I slutet av februari 2019 kunde vi se att cirka 50 % hade skickat in en beställning och valde därför att påbörja projekteringen av området.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området, presentationen från mötet hittar du nedan.

Presentation från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 16 april 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Efter en tids strul med såväl markavtal som tillstånd från länsstyrelsen, hoppas vi att snart kunna beställa schakten i området från vår entreprenör. Sidan kommer att uppdateras när områdesgrävningen kan starta.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-17

Simonstorp Västra

Under hösten 2018 påbörjade vi arbetet med att bygga stamledning för fiber från Åby till Simonstorp. I april 2019 blev schakten för stamledningen klar och nu ska vi påbörja byggnationen av spridningsnätet till boende i området.

Beställ anslutning

Vi samlade in beställningar av fiberanslutning fram till fredag den 14 juni 2019. Om du valde att avstå från en anslutning finns möjligheten att göra det i efterhand, men priset för att ansluta sig i efterhand är dyrare. En efteranslutning kostar för närvarande 29 000 kr och förutom anslutningsavgiften behöver du bekosta grävningen från vår närmaste anslutningspunkt fram till din fastighet.

Nästa steg

Vi har nu påbörjat grävningen för området och räknar med att den pågår november ut. Alla våra kunder i området ska ha haft sitt hembesök. Vid hembesöket gjorde Svagströmsinstallationer en förinstallation och placerade dosorna på överenskommen plats. Ni gick även igenom hur tomtgrävningen ska utföras. För de kunder som har beställt tomtschakt via oss ska denna redan vara utförd. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast söndag den 8 december 2019

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-30

Sörby-Långnäs

Området som sträcker sig från Skärblackavägen upp till Långnäs är nu färdigprojekterat och vi är överens med alla markägare i området. Våra kunder har haft sitt hembesök av Svagströmsinstallationer.

Beställa anslutning

Tisdagen den 5 februari 2019 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området. Presentationen från mötet hittar du nedan.

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 12 mars 2019. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna nät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Nu ska allt grävarbete i området vara klar, liksom tomtgrävningen hos de kunder som har beställt detta via oss. Blåsning av fiber ska bli klar till slutet av november och installationen beräknas ske under första kvartalet 2020.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Presentation från informationsmötet

Presentation Informationsmöte Sörby-Långsnäs 5 februari 2019

Senast uppdaterad: 2019-10-24

Tolskepp

Under hösten 2018 påbörjade vi projekteringen av vår stamledning utmed trafikverksväg 1141, för att kunna försörja fastigheter i och kring Tolskepp med fiber. De sista grävsträckorna i området färdigställs under augusti.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området.

Presentationen från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 17 december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi kan glädjande meddela att vi nu har kommit överens med den sista markägaren. Det innebär att vi kan avsluta ärendet om ledningsrätt hos Lantmäteriet och att vi kan börja gräva till våra väntande kunder i området. Vår entreprenör har inte hunnit planera in grävarbetet än, men vår förhoppning är att tjälen inte når så djupt så att de kan utföra schakten under vintern. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast fredag den 20 december 2019.

För de kunder/adresser som inte har omfattats av ledningsrätten fortsätter vi utbyggnaden som planerat. Blåsning av fiber ska bli klar till mitten av november och installationen beräknas ske under första kvartalet 2020.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-24

Ullevidsdal

Under våren 2019 hade vi kontakt med ett flertal fastighetsägare i området som ville bilda en fiberförening. När markupplåtelseavtalen var klara hösten 2019 var det många fastighetsägare som hellre såg att vi som nätägare hanterar utbyggnaden. Vi har beslutat att fortsätta processen och ta in beställningar av fiberanslutning.

Vi har skickat information till berörda fastighetsägare.

Erbjudande om fiberanslutning till Ullevidsdal

Beställa anslutning

Vi samlar in beställningar för fiberanslutning fram till och med torsdag den 9 januari 2020. Om du väljer att avstå från att ansluta dig till vårt öppna fibernät, finns möjligheten för detta även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock dyrare och är för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt och fram till huset tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Vår projektör ser över de underlag som togs fram i samband med bildandet av fiberförening. När den 9 januari har passerat kontrollerar vi att tillräckligt många beställningar av fiberanslutning har inkommit och påbörjar därefter processen med att ansluta våra kunder.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-12-12

Vångaskogen

Under hösten 2018 påbörjade vi projekteringen av vår stamledning utmed trafikverksväg 1139. Grävarbetet blev klart straxt före sommaren 2019.

Beställa anslutning

Tisdagen den 7 november 2018 hade vi informationsmöte för fastighetsägare i området.

Presentationen från informationsmötet

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till den 17 december 2018. Om du avstod från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns chansen även i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och från och med den 1 maj 2019 kostar den 29 000 kr. Därtill kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Nästa steg

Vi kan glädjande meddela att vi nu har kommit överens med den sista markägaren. Det innebär att vi kan avsluta ärendet om ledningsrätt hos Lantmäteriet och att vi kan börja gräva till våra väntande kunder i området. Vår entreprenör har inte hunnit planera in grävarbetet än, men vår förhoppning är att tjälen inte når så djupt så att de kan utföra schakten under vintern. Om du har valt att gräva själv på din tomt behöver grävningen vara klar innan vår entreprenör blåser i fibern. Vi vill att du är klar med din tomtgrävning senast fredag den 20 december 2019.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2019-10-17

Dela sidan: