Pågående fiberutbyggnad

Bjärby

Datumet för sista beställningsdag har passerat och vi kan glädjande konstatera att intresset är tillräckligt stort för att vi ska påbörja utbyggnaden i området. Vi kommer att bygga vår stam som planerat och gräva fram till vår sista kund som valt att ansluta sig.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 13 oktober 2020. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Grävningen i området blir inom kort klar och vi ser fram emot att kunna ta nästa steg i processen. Under kommande veckor kommer det vara en hel del aktivitet i området då fiber ska blåsas, skarvas och anslutas. Bravida (tidigare Svagströminstallationer) kommer att kontakta våra kunder i området i början/mitten av juni för att boka tid för den invändiga installationen veckan efter midsommar.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2021-05-25

Sandtorp 3 – Nordengatan

I samband med utbyggnaden av Sandtorp etapp 3 erbjuder vi dig som bor på Nordengatan att ansluta din fastighet till vårt fibernät. Vi kommer att kunna ansluta din fastighet när utbyggnaden av etapp 3B är klar, vilket i dagsläget beräknas till sommaren 2022.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 19 januari 2021. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

När skisserna för området är klara kommer vår entreprenör Bravida (tidigare Svagströmsinstallationer) att kontakta dig som har skickat in beställning för att boka ett besök hemma hos dig. Vid hembesöket kommer du och installatören överens om var dosorna ska placeras invändigt. Ni går även igenom var det är mest lämpligt att gräva på tomten. Det är även vid hembesöket du meddelar om du avser att gräva själv på tomten eller vill anlita vår entreprenör för 140 kr/metern. Informationen uppdateras när vi vet ungefär när Bravida kommer att genomföra hembesöken.

Tomtgrävning och installation av fiber till villa

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2021-01-20

Sikudden

Vi kommer att samförlägga fiber med Eon när de ersätter stora delar av sina luftledningar till jordkablar i Sikudden. Det gör att vi tidigare kan erbjuda dig en fiberanslutning än om vi skulle samförlägga med utbyggnaden av vatten och avlopp.

17 fastigheter i Sikudden kommer att få sin fiberslang förlagd på tomten i samband med att Eon gräver in elkabel till huset. Eon gräver vår fiberslang ända fram till husfasaden. Du betalar en schablonavgift för tomtgrävningen på 1200 kr. Om du väljer att i dagsläget avstå från att ansluta dig kommer vi att lämna vår fiberslang vid din tomtgräns. Om du vill ansluta fastigheten senare kommer du på egen hand behöva ordna grävning på din tomt.

Resten av fastigheterna har möjlighet att beställa tomtgrävning via oss eller gräva själv in på sin tomt.

Beställa anslutning

Vi samlade in beställningar för fiberanslutning fram till tisdag den 9 juni 2020. Om du valde att avstå från möjligheten att ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät, finns möjligheten att göra detta i efterhand. Anslutningsavgiften för efteranslutning är dock högre och kostar för närvarande 29 000 kr. Förutom anslutningsavgiften kan kostnaden för kvarvarande schakt från vår närmaste anslutningspunkt fram till din tomtgräns tillkomma.

Blanketter och e-tjänster

Nästa steg

Grävningen i området är sedan en tid tillbaka klar och vi ser fram emot att kunna ta nästa steg i processen. Under kommande veckor kommer det vara en hel del aktivitet i området då fiber ska blåsas, skarvas och anslutas. Bravida (tidigare Svagströminstallationer) kommer att kontakta våra kunder i området i början av juli för att boka tid för den invändiga installationen i mitten av juli.

Kundservice

Om du har frågor angående fiberutbyggnaden är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2021-05-25

Dela sidan: